Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty

3-5 grudnia 2019

Sprawdzony i skuteczny sposób na przygotowanie ósmoklasistów do egzaminu

Egzamin Ósmoklasisty

 

Egzamin ósmoklasisty ‒ to warto wiedzieć

Państwowy egzamin po ósmej klasie zostanie przeprowadzony w kwietniu 2020 roku. Potrwa 3 dni: od 21 do 23 kwietnia.
• W latach 2018/2019 i 2019/2020 będzie obejmował przedmioty: 
- język polski,  Szczegóły
- matematykę, Szczegóły
- język obcy nowożytny.
 
• Lata 2018‒2020 ‒ okres przejściowy, w którym niezbędne jest wyrównanie braków wiedzy wynikających z różnic programowych z języka polskiego i matematyki.
 Jeden przedmiot dodatkowy do wyboru uczniowie będą zdawać dopiero w roku szkolnym 2021/2022.

• Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem odbędzie się w dniach 3-5 grudnia 2019 roku (wtorek-czwartek).
Najważniejsze informacje o egzaminie ósmoklasisty do przedstawienia na zebraniu z rodzicami  PREZENTACJA

 

Kompleksowy autorski program przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Kompleksowy autorski program przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty został opracowany specjalnie dla nauczycieli. Powstał, bazując na ponad 10-letnim doświadczeniu Wydawnictwa w przygotowaniach uczniów do egzaminów na każdym etapie nauki.
Program pomaga nauczycielom skutecznie przeprowadzić uczniów przez cały proces nauki do egzaminu. Wspiera nauczyciela w planowaniu pracy i obserwacji jej efektów. Do indywidualnej dyspozycji nauczyciela udostępniane są diagnozy na początek roku szkolnego, cykliczne testy w trakcie nauki oraz możliwość stworzenia profilu ucznia i śledzenie jego postępów w nauce. Po wpisaniu do specjalnego systemu wyników z poszczegolnych testów zostaną udostępnione raporty i statystyki, diagnozujące mocne i słabe strony uczniów. 

Najlepsze efekty daje systematyczna praca oraz dobrze zaplanowana nauka, dlatego program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty rozpoczyna się już od 6 klasy. Cykliczny pomiar postępów uczniów pozwala na dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb na poszczególnych etapach przygotowań.

Elementy progamu

Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
Październik
TEST 1
Profil ucznia
Grudzień
TEST 2
TEST 2
TEST 2
Plan powtórzeniowy dla klasy
Styczeń
TEST 3
TEST 3
TEST 3
Luty
TEST 4
Marzec
TEST 4
TEST 4
II edycja Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty
Kwiecień
Państwowy Egzamin Ósmoklasisty
Maj
Bezpłatne Arkusze Testów Szóstoklasisty
Bezpłatne Arkusze Testów Siódmoklasisty

Opis programu

Materiał sprawdzający:

 • Diagnoza – przekrojowy test weryfikujący wiedzę na wstępie do danej klasy; w klasie 6 składa się z 12 zadań i można go przeprowadzić w ciągu 45 minut; w klasach 7 i 8 test liczy maksymalnie 21 zadań do rozwiązania w ciągu 90 minut. ZOBACZ
 • Testy 1, 2, 3, 4 – testy w postaci zadań typu egzaminacyjnego obejmujące materiał realizowany zgodnie z harmonogramem podstawy programowej. ZOBACZ

Profil ucznia:

 • Specjalna  platforma do wpisywania przez nauczyciela wyników diagnozy i testów.
 • Śledzenie postępów każdego ucznia – możliwość indywidualnego podejścia do pracy z uczniem. ZOBACZ

Ogólnopolski Próbny Egzamin:

 • Klasa 6 – arkusze egzaminacyjne do pobrania w formie pdf.
 • Klasa 7 – arkusze egzaminacyjne do pobrania w formie pdf. 
 • Klasa 8 – Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem
  • przebieg egzaminu w formie identycznej jak egzamin państwowy – arkusze egzaminacyjne wysyłane są do szkół w formie papierowej; egzamin odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie;
  • plan powtórzeniowy dla klas – wraz z wynikami egzaminów próbnych szkoła otrzymuje plan powtórzeniowy dla uczniów, który wskazuje obszary do ich dalszej pracy; dla każdego ósmoklasisty nauczyciel otrzyma zestaw 12-16 zadań z trzech najsłabiej opanowanych przez danego ucznia obszarów umiejętności; ZOBACZ
  • II edycja egzaminu próbnego – komplet arkuszy egzaminacyjnych z kluczem odpowiedzi do pobrania online i indywidualnego wykorzystania przez nauczycieli; pozwala zweryfikować stan wiedzy uczniów tuż przed egzaminem państwowym. SZCZEGÓŁY TUTAJ

Materiały są dostępne po zalogowaniu lub zarejestrowaniu się w serwisie Operon.

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty (3-5 grudnia 2019 r.)


Zaloguj się i zgłoś szkołę do egzaminu
PRZEJDŹ
Więcej po zalogowaniu dla szkół, które przystąpiły do egzaminu Zaloguj się tutaj