Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty

8-10 grudnia 2020

Kompleksowy program wspierający nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin Ósmoklasisty
W związku z COVID-19 szkoły, które w ustalonym terminie Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty w dniach 8–10 grudnia mogą przeprowadzić egzaminy, organizują je zgodnie z planem. W pozostałych szkołach uczniowie napiszą próbny egzamin w innym możliwym dla szkoły terminie. Decyzję dotyczącą nowej daty egzaminów podejmuje Dyrekcja szkoły. Arkusze wraz z odpowiedziami nie będą w tym roku publikowane na stronach internetowych oraz serwisach Wydawnictwa Operon. Zostaną przekazane do wyłącznej dyspozycji Dyrektorów szkół zgłoszonych do projektu.


Ogólnopolski Próbny Egzamin  Ósmoklasisty z Operonem
 
jest odwzorowaniem egzaminu państwowego – ma identyczny przebieg. Zabezpieczone arkusze egzaminacyjne w formie papierowej są w wysyłane do szkół tuż przed egzaminem, a sam egzamin odbywa się w tym samym czasie w całej Polsce.
Ta próba generalna pozwala uczniowi oswoić się z formułą egzaminu, zaś szkole sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne, istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu. Ogólnopolski Próbny Egzamin  Ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 zostanie przeprowadzony w dniach:

język polski: 8 grudnia 2020 r.
matematyka: 9 grudnia 2020 r.
język angielski/język niemiecki: 10 grudnia 2020 r.
Szczegółowy harmonogram i przebieg egzaminu ZOBACZ TUTAJ

Zapewniamy Państwa, że na bieżąco śledzimy sytuację w szkołach i liczymy na to, że uda się przeprowadzić egzaminy próbne zgodnie z planem. W razie zamknięcia szkoły lub przejścia w tryb zdalny decyzję dotyczącą przeprowadzenia egzaminu podejmuje dyrektor szkoły. W przypadku, gdy egzamin nie dojdzie do skutku i nie zostanie przeprowadzony, szkoła nie zostanie obciążona kosztami.

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty (8-10 grudnia 2020 r.)

Zapisy na egzamin


Zaloguj się i zgłoś szkołę do egzaminu
PRZEJDŹ

Zobacz harmonogram programu
PRZEJDŹ

Baza arkuszy
PRZEJDŹ

Zobacz wyniki ogólnopolskie
PRZEJDŹ

Zobacz rankingi
PRZEJDŹ

Dostępne po zgłoszeniu szkoły:


Pobierz aktualne arkusze egzaminu
Niedostępne

Wprowadź wyniki egzaminu
PRZEJDŹ

Zobacz wyniki: szkoły, klasy i ucznia
PRZEJDŹ

Egzamin ósmoklasisty ‒ to warto wiedzieć

Państwowy egzamin po ósmej klasie w roku szkolnym 2020/2021 zostanie przeprowadzony w maju 2021 roku.
  Potrwa 3 dni: od 25 do 27 maja.

• W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
- język polski,  Szczegóły
- matematyka, Szczegóły
- język obcy nowożytny.
 
• Lata 2018‒2020 ‒ okres przejściowy, w którym niezbędne jest wyrównanie braków wiedzy wynikających z różnic programowych z języka polskiego i matematyki.
Jeden przedmiot dodatkowy do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia uczniowie będą zdawać dopiero w roku szkolnym 2021/2022.

• Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem odbędzie się w dniach 8-10 grudnia 2020 roku (wtorek-czwartek).
Najważniejsze informacje o egzaminie ósmoklasisty do przedstawienia na zebraniu z rodzicami  PREZENTACJA

 

Kompleksowy autorski program przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Kompleksowy autorski program przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty został opracowany specjalnie dla nauczycieli. Powstał, bazując na ponad 10-letnim doświadczeniu Wydawnictwa w przygotowaniach uczniów do egzaminów na każdym etapie nauki.
Program pomaga nauczycielom skutecznie przeprowadzić uczniów przez cały proces nauki do egzaminu. Wspiera nauczyciela w planowaniu pracy i obserwacji jej efektów.

Do indywidualnej dyspozycji nauczyciela udostępniane są:

 • diagnozy na początek roku szkolnego
 • cykliczne testy w trakcie nauki
 • arkusze testów egzaminacyjnych,
 • możliwość stworzenia profilu ucznia i śledzenie jego postępów w nauce.

Po wpisaniu do specjalnego systemu wyników z poszczegolnych testów zostaną udostępnione raporty i statystyki, diagnozujące mocne i słabe strony uczniów. 

Najlepsze efekty daje systematyczna praca oraz dobrze zaplanowana nauka, dlatego program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty rozpoczyna się już od 6 klasy. Cykliczny pomiar postępów uczniów pozwala na dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb na poszczególnych etapach przygotowań.

Elementy progamu

Opis programu

Materiał sprawdzający:

 • Diagnoza – przekrojowy test weryfikujący wiedzę na wstępie do danej klasy; w klasie 6 składa się z 12 zadań i można go przeprowadzić w ciągu 45 minut; w klasach 7 i 8 test liczy maksymalnie 21 zadań do rozwiązania w ciągu 90 minut. ZOBACZ
 • Testy 1, 2 – testy w postaci zadań typu egzaminacyjnego obejmujące materiał realizowany zgodnie z harmonogramem podstawy programowej. ZOBACZ

Profil ucznia:

 • Specjalna  platforma do wpisywania przez nauczyciela wyników diagnozy i testów.
 • Śledzenie postępów każdego ucznia – możliwość indywidualnego podejścia do pracy z uczniem. ZOBACZ

Ogólnopolski Próbny Egzamin:

 • Klasa 6 – arkusze egzaminacyjne do pobrania w formie pdf.
 • Klasa 7 – arkusze egzaminacyjne do pobrania w formie pdf. 
 • Klasa 8 – Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem
  • przebieg egzaminu w formie identycznej jak egzamin państwowy – arkusze egzaminacyjne wysyłane są do szkół w formie papierowej; egzamin odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie;
  • plan powtórzeniowy dla klas – wraz z wynikami egzaminów próbnych szkoła otrzymuje plan powtórzeniowy dla uczniów, który wskazuje obszary do ich dalszej pracy; dla każdego ósmoklasisty nauczyciel otrzyma zestaw 12-16 zadań z trzech najsłabiej opanowanych przez danego ucznia obszarów umiejętności; ZOBACZ
  • II edycja egzaminu próbnego – komplet arkuszy egzaminacyjnych z kluczem odpowiedzi do pobrania online i indywidualnego wykorzystania przez nauczycieli; pozwala zweryfikować stan wiedzy uczniów tuż przed egzaminem państwowym. SZCZEGÓŁY TUTAJ
  •  

Materiały są dostępne po zalogowaniu lub zarejestrowaniu się w serwisie Operon.

Zapewniamy Państwa, że na bieżąco śledzimy sytuację w szkołach i liczymy na to, że uda się przeprowadzić egzaminy próbne zgodnie z planem. W razie zamknięcia szkoły lub przejścia w tryb zdalny decyzję dotyczącą przeprowadzenia egzaminu podejmuje dyrektor szkoły. W przypadku, gdy egzamin nie dojdzie do skutku i nie zostanie przeprowadzony, szkoła nie zostanie obciążona kosztami.

Diagnozy i testy


Pobierz diagnozy i testy
PRZEJDŹ

Wprowadź wyniki diagnozy lub testów
PRZEJDŹ

Profil ucznia
PRZEJDŹ

Zobacz wyniki swojej klasy
PRZEJDŹ

FAQ

Dlaczego warto wziąć udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem?

To jedyny sprawdzian zewnętrzny, w oficjalnej formule, który obiektywnie weryfikuje poziom wiedzy uczniów klas ósmych. Pierwszy Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w drugim tygodniu grudnia 2020 r.  We wszystkich szkołach w Polsce uczniowie przystępują do niego tego samego dnia. Uczestnictwo w programie umożliwia uczniom rzetelne sprawdzenie swojej wiedzy i przygotowanie do rozpoczęcia kolejnego etapu kształcenia. Motywuje ich również do dalszej nauki.

Dyrektorzy szkół uczestniczących w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty otrzymują do wyłącznej dyspozycji raport z wynikami całej szkoły. Dokument będzie potwierdzeniem rzetelności dotychczasowej edukacji obecnych ósmoklasistów.

Jak zgłosić szkołę do egzaminu?

Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona, która ma konto w systemie Operonu (Operon ID). Wystarczy zalogować się na tej stronie, podając swój login i hasło, oraz wypełnić formularz znajdujący się w "Moje zgłoszenia". Potwierdzenie zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na adres e-mail dyrektora placówki. Jedna szkoła może zostać zgłoszona do egzaminu tylko raz. Aby wziąć udział w programie, szkoła deklaruje liczbę uczniów, którzy mają przystąpić do Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty. Zgłoszenie można edytować w każdej chwili, aż do dnia zamknięcia zapisów. Warunkiem przystąpienia do programu jest akceptacja regulaminu, w tym zobowiązanie się do przeprowadzenia egzaminu w dniu i o godzinie wyznaczonej przez Operon.

Jakie są warunki uczestnictwa?

Udział w programie jest dobrowolny. Szkoła przystępująca do programu ponosi opłatę za udział. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz opłat związanych z Ogólnopolskim Egzaminem Ósmoklasisty są dostępne po zalogowaniu.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu?

Każdy nauczyciel może wybrać sposób sprawdzania prac – samodzielnie, na podstawie modeli odpowiedzi lub z wykorzystaniem klucza elektronicznego, który umożliwia automatyczne sprawdzanie prac uczniów. Nauczyciel sprawdzający prace samodzielnie będzie musiał dodatkowo wprowadzić odpowiedzi uczniów do systemu. Wprowadzenie wyników, bez względu na wybrany sposób, jest warunkiem koniecznym do otrzymania raportu wyników dla szkoły, klasy i uczniów.

Dlaczego warto wprowadzać wyniki?

Po wprowadzeniu wyników do systemu szkoły otrzymają szczegółowy raport z wynikami szkoły, klasy i uczniów. Mogą go odnieść do wyników z poprzednich lat, a także poznać swoją pozycję na tle kraju i województwa. Raporty są cennym źródłem wiedzy o stopniu przygotowania uczniów, a także o profesjonalizmie kadry nauczycielskiej.

 Ponadto szkoły, które wprowadzą wyniki sprawdzianu mogą liczyć na wiele dodatkowych korzyści. Są to między innymi:

 • plan powtórzeniowy ze wszystkich przedmiotów dostosowany do wyników klasy,
 • obecność w rankingach ogólnopolskich i lokalnych.

Raporty z wynikami szkoły są przekazywane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów z przedmiotu, do którego wprowadzali wyniki. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani, nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie informacje zbiorcze o wynikach całej populacji.

Kto ma dostęp do raportów z wynikami?

Raporty z wynikami szkoły są przekazane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów z przedmiotu, do którego wprowadzali wyniki. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani, nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie informacje zbiorcze o wynikach całej populacji.