HARMONOGRAM EDYCJI XIV 2022

 

Termin Wydarzenie
03.02.2022
08:00

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do programu Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM

15.04.2022

Zamknięcie panelu przyjmowania zgłoszeń do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty

09-11.05.2022

Wysyłka drukowanych arkuszy do szkół

11.05.2022
09:00
Możliwość pobrania filmu z Bratkiem, Bajki Bratka oraz nagrań do części – SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM ze strony internetowej egzaminy.operon.pl
12.05.2022

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM

09:00 – Rozpoczęcie sprawdzianu - film z Bratkiem

09:15 – Język polski (czas trwania 50 minut), słuchanie ze zrozumieniem 15 minut oraz czytanie ze zrozumieniem 35 minut

10:00-10:25 przerwa

10:25 - Matematyka (czas trwania 45 minut)

11:10 - 11:25 przerwa

11:25 - opcjonalnie Minitest z przyrody (czas trwania:20 minut) może on zostać przeprowadzony w innym terminie ustalonym przez nauczyciela Zaproszenie dzieci do wysłuchania Bajki Bratka oraz pogadanka

13.05.2022
09:00

Publikacja odpowiedzi do arkuszy dla zapisanych szkół oraz uruchomienie panelu do wprowadzania wyników

13.06.2022

Zamknięcie panelu i możliwości wpisywania wyników 

14.06.2022
09:00

Udostępnienie ogólnopolskich raportów podsumowujących wyniki Sprawdzianu