HARMONOGRAM EDYCJI 2018/2019

 

Termin Wydarzenie

17.01.2019

9:00 

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do programu Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty
z OPERONEM

19.04.2019

16:00

(termin przedłużony)
Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do programu
07-08.05.
2019
Dostarczenie zabezpieczonej przesyłki z wydrukowanymi arkuszami 
08.05.2019 
9:00
Możliwośc pobrania Filmu z Bratkiem oraz Bajki Bratka ze strony internetowej egzaminy.operon.pl
09.05.2019

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM

09:00 – Rozpoczęcie spradzianu - film z Bratkiem

09:15 – Język polski (czas trwania 45 minut)

10:00-10:15 przerwa

10:15 - Matematyka (czas trwania 45 minut)

11:00 - Zaproszenie dzieci do wysłuchania Bajki Bratka oraz pogadanka

(opcjonalnie, nauczyciel może przeprowadzić ministest z przyrody, a następnie przejść do Bajki).

Minitest z przyrody może zostać przeprowadzony w innym terminie.

10.05.2019

9:00

Publikacja odpowiedzi do arkuszy oraz uruchomienie panelu do wprowadzania wyników
10.05.-02.06.2019 Możliwość pobierania raportów indywidualnych dla szkoły, klasy i uczniów - bez porównania wyników na tle województwa i kraju
02.06.2019 Zamknięcie panelu do wpisywania wyników
10.06.2019 Udostępnienie raportu ogólnopolskiego podsumowującego wyniki OSKT oraz możliwośc pobierania raportów indywidualnych z prezentacją wyników na tle województwa i kraju

 


W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego poprzez infolinię: 58 679 00 00 lub mailowego: info@operon.pl.