HARMONOGRAM EDYCJI XIII 2021

 

Termin Wydarzenie

01.03.2021

9:00 

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do programu Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty
z OPERONEM

4-7.05.2021

Wysyłka papierowych arkuszy do szkół

12.05.2021 
9:00
Możliwośc pobrania filmu z Bratkiem, Bajki Bratka oraz nagrań do części – SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM ze strony internetowej egzaminy.operon.pl
13.05.2021

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM

09:00 – Rozpoczęcie sprawdzianu - film z Bratkiem

09:15 – Język polski (czas trwania 45 minut), słuchanie ze zrozumieniem

10:00-10:15 przerwa

10:15 - Matematyka (czas trwania 45 minut)

11:00 - 11:15 przerwa

11:15 - opcjonalnie Minitest z przyrody (czas trwania:20 minut) może on zostać przeprowadzony w innym terminie.
Zaproszenie dzieci do wysłuchania Bajki Bratka oraz pogadanka

14.05.2021

9:00

Publikacja odpowiedzi do arkuszy oraz uruchomienie panelu do wprowadzania wyników

10.06.2021
9:00

Zamknięcie panelu do wpisywania wyników
11.06.2021
9:00
Udostępnienie raportów podsumowujących wyniki OSKT

 


W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego poprzez infolinię: 58 679 00 00 lub mailowego: info@operon.pl.