HARMONOGRAM EDYCJI XIII 2021

 

Termin Wydarzenie

01.03.2021

9:00 

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do programu Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty
z OPERONEM

7-12.05.2021

Wysyłka papierowych arkuszy do szkół

12.05.2021 
9:00
Możliwośc pobrania filmu z Bratkiem, Bajki Bratka oraz nagrań do części – SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM ze strony internetowej egzaminy.operon.pl
13.05.2021

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM

09:00 – Rozpoczęcie sprawdzianu - film z Bratkiem

09:15 – Język polski (czas trwania 50 minut), słuchanie ze zrozumieniem 15 minut oraz czytanie ze zrozumieniem 35 minut

10:00-10:25 przerwa

10:25 - Matematyka (czas trwania 45 minut)

11:10 - 11:25 przerwa

11:25 - opcjonalnie Minitest z przyrody (czas trwania:20 minut) może on zostać przeprowadzony w innym terminie.
Zaproszenie dzieci do wysłuchania Bajki Bratka oraz pogadanka

14.05.2021

9:00

Publikacja odpowiedzi do arkuszy dla zapisanych szkół oraz uruchomienie panelu do wprowadzania wyników

06.06.2021

Zamknięcie panelu do wpisywania wyników
11.06.2021
9:00
Udostępnienie raportów podsumowujących wyniki OSKT

 


W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego poprzez infolinię: 58 679 00 00 lub mailowego: info@operon.pl.