HARMONOGRAM EDYCJI XVI 2024

 

Termin Wydarzenie
08.01.2024

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do programu Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM

26.04.2024

Zamknięcie panelu przyjmowania zgłoszeń do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty

Zgłoszenie szkoły do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty po 26 kwietnia 2024 r. nie daje gwarancji doręczenia arkuszy przed 09 maja 2024 r. 

06-08.05.2024

Doręczanie drukowanych arkuszy do szkół

08.05.2024
09:00
Możliwość pobrania filmu z Bratkiem, Bajki Bratka oraz nagrań do części – SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM ze strony internetowej egzaminy.operon.pl
09.05.2024

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM

09:00 – Rozpoczęcie sprawdzianu - film z Bratkiem

09:15 – Język polski (czas trwania 50 minut), słuchanie ze zrozumieniem 15 minut oraz czytanie ze zrozumieniem 35 minut

10:00-10:25 przerwa

10:25 - Matematyka (czas trwania 45 minut)

11:10 - 11:25 przerwa

11:25 - opcjonalnie Minitest z przyrody (czas trwania:20 minut) może on zostać przeprowadzony w innym terminie ustalonym przez nauczyciela Zaproszenie dzieci do wysłuchania Bajki Bratka oraz pogadanka

10.05.2024
09:00

Publikacja odpowiedzi do arkuszy dla zapisanych szkół oraz uruchomienie panelu do wprowadzania wyników

10.06.2024

Zamknięcie panelu i możliwości wpisywania wyników 

06.2024

Udostępnienie ogólnopolskich raportów podsumowujących wyniki Sprawdzianu