Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM to coroczna akcja Operonu mająca na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji poprzez zbadanie kluczowych kompetencji ucznia. Operon jako pierwszy w Polsce zaproponował nauczycielom przeprowadzenie sprawdzianu już w III klasie szkoły podstawowej.

Kompleksowy program OSKT składa się z elementów:

1.  Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem przeprowadzany 9 maja 2019 r. 

Test trzecioklasisty dostarcza szkołom informacji o pracy uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Wyniki sprawdzianu mogą również pomóc w analizie rozwoju kompetencji poszczególnych uczniów – po zestawieniu ich z wynikami sprawdzianu po klasie szóstej. Dzięki temu można przekonać się, czy potencjał ucznia został dobrze wykorzystany.

2.  Informacja zwrotna z elementami oceniania kształtującego

Kluczowym aspektem jest stosowanie metodyki oceniania kształtującego – szczegółowego opisu badanych kompetencji ucznia, pozwalającego na przekazanie informacji zwrotnej uczniowi oraz jego opiekunom. Nauczyciel korzystający z naszych narzędzi otrzymuje przykłady ćwiczeń pomocnych w pracy z uczniem nad poprawą poziomu jego umiejętności. Dodatkowo, nauczyciele otrzymują karty oceniania kształtującego wraz z przykładami ćwiczeń wzmacniających badane kompetencje.

3.  Elementy terapeutyczne

Wydawnictwo Operon dba również o to, aby sprawdzian nie był dla dzieci źródłem stresu – w tym celu przygotowaliśmy specjalny film terapeutyczny z Bratkiem, który dzieci oglądają przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań – dzięki czemu są bardziej rozluźnione i jest im łatwiej skoncentrować się na teście. Dodatkowo, po zakończeniu sprawdzianu dzieci wysłuchują bajkę Bratka orz odbywają pogadankę według scenariusza, co pozwala na uspokojenie i zrozumienie emocji, które odczuwają po sprawdzianie.

Każda szkoła deklaruje liczbę uczniów, którzy mają przystąpić do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem.

 

Aby wziąć udział w programie, kliknij boks "Zgłoś szkołę", zaloguj się i wypełnij zgłoszenie.

 

Możliwości po zalogowaniu


Nasi partnerzy

British Council