Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU EDUKACJI

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT) to coroczna akcja Operonu mająca na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji. Składa się z trzech części: polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Operon jako pierwszy w Polsce zaproponował nauczycielom przeprowadzenie sprawdzianu już w III klasie szkoły podstawowej.

Narzędzia oceniania kształcującego

OCENA OPISOWA Z WYKORZYSTANIEM OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO

Narzędzia oceniania kształtującego stanowią element wyróżniający sprawdzian Operonu na tle innych testów dla trzecioklasistów.

Karty oceniania kształtującego są sprawdzoną pomocą w przygotowaniu końcowej oceny opisowej ucznia. Kluczowym aspektem jest stosowanie metodyki oceniania kształtującego – szczegółowego opisu badanych kompetencji ucznia, pozwalającego na przekazanie informacji zwrotnej uczniowi oraz jego opiekunom. Nauczyciel korzystający z naszych narzędzi otrzymuje przykłady ćwiczeń pomocnych w pracy z uczniem nad poprawą poziomu jego umiejętności. Dodatkowo, nauczyciele otrzymują karty oceniania kształtującego wraz z przykładami ćwiczeń wzmacniających badane kompetencje

Narzędzia oceniania kształcującego

SPRAWDZIAN PRZYJAZNY DZIECKU

OSKT jest przyjazny dziecku. Sprawdzonymi i skutecznymi elementami terapeutycznymi zapewniającymi komfort psychiczny w trakcie testu są film z Bratkiem oraz bajka Bratka.

Zachęcamy do zapoznania się z reakcjami dzieci i nauczycieli podczas sprawdzianu.

Zapisz szkołe

ZAPISZ SWOJĄ SZKOŁĘ

Ten wyjątkowy sprawdzian zewnętrzny bada kluczowe umiejętności trzecioklasistów już od 2007 r. Dla wszystkich uczniów, którzy zostaną zapisani na sprawdzian, będą przygotowane i wysłane arkusze papierowe. Sprawdzian zostanie przeprowadzony stacjonarnie w terminie 13.05.2021 r.