Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

19 maja 2020 r. ZDALNIE

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU EDUKACJI

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT) to coroczna akcja Operonu mająca na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji. Składa się z trzech części: polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Operon jako pierwszy w Polsce zaproponował nauczycielom przeprowadzenie sprawdzianu już w III klasie szkoły podstawowej.

Narzędzia oceniania kształcującego

OCENA OPISOWA Z WYKORZYSTANIEM OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO

Narzędzia oceniania kształtującego stanowią element wyróżniający sprawdzian Operonu na tle innych testów dla trzecioklasistów.

Karty oceniania kształtującego są sprawdzoną pomocą w przygotowaniu końcowej oceny opisowej ucznia. Kluczowym aspektem jest stosowanie metodyki oceniania kształtującego – szczegółowego opisu badanych kompetencji ucznia, pozwalającego na przekazanie informacji zwrotnej uczniowi oraz jego opiekunom. Nauczyciel korzystający z naszych narzędzi otrzymuje przykłady ćwiczeń pomocnych w pracy z uczniem nad poprawą poziomu jego umiejętności. Dodatkowo, nauczyciele otrzymują karty oceniania kształtującego wraz z przykładami ćwiczeń wzmacniających badane kompetencje

Narzędzia oceniania kształcującego

SPRAWDZIAN PRZYJAZNY DZIECKU

OSKT jest przyjazny dziecku. Sprawdzonymi i skutecznymi elementami terapeutycznymi zapewniającymi komfort psychiczny w trakcie testu są film z Bratkiem oraz bajka Bratka.

Zachęcamy do zapoznania się z reakcjami dzieci i nauczycieli podczas sprawdzianu.

Zapisz szkołe

ZAPISZ SWOJĄ SZKOŁĘ

Ten wyjątkowy sprawdzian zewnętrzny bada kluczowe umiejętności trzecioklasistów już od 2007 r. Tegoroczna XII edycja odbedzie się 21 maja.