Kompetencje dzieci po trzech pierwszych latach nauki w szkole podstawowej są różne. Aby je zbadać, mogą Państwo posłużyć się publikacją„Testy 3-klasisty. Ćwiczenia i odpowiedzi”. Dowiedzą się z niej Państwo, z czym dziecko sobie radzi najlepiej: z pisaniem, czytaniem, liczeniem, a może z odkrywaniem świata przyrody. Pokazanie uczniom ich indywidualnych mocnych stron zachęci je do szlifowania w sobie tych umiejętności.

 

Czy zastanawiali się Państwo, jakie są mocne strony i zasoby Waszych trzecioklasistów? Jedno jest pewne – WSZYSCY uczniowie i uczennice klas 1–3 są wyjątkowi i mają niesamowity  potencjał. Tuż przed podsumowaniem edukacji wczesnoszkolnej warto uświadomić im ich talenty.

Mobilizacja do nauki – warto postawić na mocne strony, a nie na deficyty!  

Pierwsze trzy lata nauki szkolnej to dla dzieci olbrzymi skok rozwojowy – od malucha kreślącego pierwsze litery do ucznia potrafiącego już samodzielnie czytać. Kolejnym wyzwaniem jest podsumowanie edukacji wczesnoszkolnej i przejście do klasy czwartej – a tam czeka uczniów zupełnie inny świat. W ostatnim semestrze pierwszego etapu nauki warto pomóc uczniom dostrzec, w czym są naprawdę dobrzy. 

Zmiana perspektywy i skupienie się nie na błędach i deficytach, a na mocnych stronach, przynosi znacznie lepsze efekty. Dziecko dzięki temu nie porównuje się do innych i ma motywację do dalszej pracy. Dlatego aby sprawdzić poziom kompetencji wymaganych w podstawie programowej na zakończenie klasy trzeciej:

  • dobrze jest wykorzystać „Testy 3-klasisty. Ćwiczenia i odpowiedzi” ze znanym uczniom Bratkiem jako przewodnikiem;
  • po weryfikacji wiedzy i umiejętności podkreślić mocne strony dzieci, a także porozmawiać na temat różnic między uczniami, które sprawiają, że są niepowtarzalni, wyjątkowi; to zachęci ich do szlifowania w sobie zdolności, doda im pewności siebie i otworzy ich na nowe wyzwania.

 
Dobry plan na ostatni semestr edukacji wczesnoszkolnej 

Świadomość posiadanych przez trzecioklasistów kompetencji pozwoli Państwu odpowiednio zaplanować naukę w ostatnim semestrze pierwszego etapu edukacji, a także dopasować ją do potrzeb uczniów.„Testy 3-klasisty. Ćwiczenia i odpowiedzi” mogą Państwo wykorzystać także do regularnych ćwiczeń dla uczniów w zakresie kompetencji polonistycznych, matematycznych i przyrodniczych.

Co będzie ćwiczył trzecioklasista, rozwiązując zadania w „Testach 3-klasisty”?

  • czytanie ze zrozumieniem,
  • pisanie krótkich wypowiedzi,
  • rozwiązywanie zadań matematycznych,
    • wykorzystywanie wiedzy i umiejętności z zakresu przyrody.

 
Publikacja zawiera po dwa arkusze z języka polskiego, matematyki i przyrody wraz z kluczami odpowiedzi i kartotekami testów. Więcej informacji na temat publikacji znajdą Państwo w księgarni internetowej.

Wspieranie rozwoju dzieci – kluczowe zadanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Zakończenie edukacji wczesnoszkolnej stanowi przełomowy moment w życiu uczniów. W tej kwestii warto zaufać doświadczeniu i postawić na sprawdzone rozwiązania – Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty jest przeprowadzany z powodzeniem w szkołach w całej Polsce już od 16 lat. Jego najważniejszy element stanowi opisowa informacja zwrotna uwzględniająca elementy oceniania kształtującego, zapewniająca odpowiednie podsumowanie zdobytych przez uczniów umiejętności.

Zgłoszenia do udziału w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty przyjmujemy poprzez panel rejestracyjny dostępny po zalogowaniu się na konto Operon.

 

Źródło:

Mamy mocne strony, https://wczesnoszkolni.pl/blog/mamy-mocne-strony (dostęp: 21.03. 2024 r.).