Harmonogram Próbnej Matury z Operonem – edycja 2022/2023

 

Termin Próbna Matura z Operonem dla szkół ponadgimnazjalnych (formuła 2015) Próbna Matura z Operonem dla szkół ponadpodstawowych (formuła 2023)
23.08.2022
09:00
Próbna Matura z Operonem w formule 2015. Szkoły ponadgimnazjalne – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń. Próbna Matura z Operonem w formule 2023. Szkoły ponadpodstawowe – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń.
14.11.2022 Ostateczna data zapisania szkoły gwarantująca Państwu otrzymanie zamówionych arkuszy przed egzaminem próbnym. Ostateczna data zapisania szkoły gwarantująca Państwu otrzymanie zamówionych arkuszy przed egzaminem próbnym.
17-21.11.2022
Dostarczenie zabezpieczonej przesyłki z wydrukowanymi arkuszami, nagraniami do egzaminów z języków obcych oraz płytą z załącznikami do arkusza z informatyki. Dostarczenie zabezpieczonej przesyłki z wydrukowanymi arkuszami, nagraniami do egzaminów z języków obcych oraz płytą z załącznikami do arkusza z informatyki.
22.11.2022

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

09.00 Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)

11.50–14.00 Przerwa

14:00 Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

09.00 Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (240 minut)

13.00–14.00 Przerwa

14:00 Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (210 minut)

23.11.2022

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

09.00 Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)

11.50–14.00 Przerwa

14.00 Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

09.00 Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (180 minut)

12.00–14.00 Przerwa

14.00 Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

24.11.2022

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK OBCY

09.00 Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)

11.00–14.00 Przerwa

14.00 Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut) 

RÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK OBCY

09.00 Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)

11.00–14.00 Przerwa

14.00 Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut) 

25.11.2022

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – PRZEDMIOTY DODATKOWE

09.00 Egzamin z przedmiotów dodatkowych (180 minut), informatyka* (210 minut)

*Egzamin z informatyki składa się z dwóch części ‒ pierwsza trwa 60 minut i obejmuje zestaw zadań rozwiązywanych bez użycia komputera, a druga część trwa 150 minut i polega na rozwiązywaniu zadań przy użyciu komputera.

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – PRZEDMIOTY DODATKOWE

09.00 Egzamin z przedmiotów dodatkowych (180 minut), informatyka* (210 minut)

*Egzamin z informatyki składa się z jednego arkusza, w tym z zadań rozwiązywanych przy użycia komputera, i trwa 210 minut.

 

07.03.2023

Udostępnienie arkuszy II edycji Próbnej Matury z Operonem 

Udostępnienie arkuszy II edycji Próbnej Matury z Operonem 

29.03.2023

Chwilowe zamknięcie panelu do wprowadzania wyników w celu wygenerowania raportu oraz rankingów ogólnopolskich. Panel do wprowadzania wyników zostanie ponownie włączony 31 marca i będzie dostępny do końca roku szkolnego.

Chwilowe zamknięcie panelu do wprowadzania wyników w celu wygenerowania raportu oraz rankingów ogólnopolskich. Panel do wprowadzania wyników zostanie ponownie włączony 31 marca i będzie dostępny do końca roku szkolnego.

31.03.2023 Udostępnienie raportu ogólnopolskiego Próbnej Matury z Operonem oraz opublikowanie rankingów ogólnopolskich i wojewódzkich. Udostępnienie raportu ogólnopolskiego Próbnej Matury z Operonem oraz opublikowanie rankingów ogólnopolskich i wojewódzkich.
11.08.2023

Zamknięcie panelu i możliwości wpisywania wyników próbnych egzaminów

Zamknięcie panelu i możliwości wpisywania wyników próbnych egzaminów

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego poprzez infolinię: 58 679 02 02 lub 58 679 00 00 lub e-mailowego: info@operon.pl.