Harmonogram Próbnej Matury z Operonem – edycja 2023/2024

 

Termin Próbna Matura z Operonem 
08.2023 Próbna Matura z Operonem – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń.
13.11.2023 Zamknięcie panelu przyjmowania zgłoszeń do Próbnej Matury.
16-20.11.2023
Dostarczenie zabezpieczonej przesyłki z wydrukowanymi arkuszami, nagraniami do egzaminów z języków obcych oraz płytą z załącznikami do arkusza z informatyki.
20.11.2023 

Udostępnienie w panelu 30 zestawów egzaminacyjnych matury ustnej z języka polskiego.

 

Arkusze w formacie pdf oraz zasady oceniania będą udostępniane w dniu, w którym odbył się zgodnie z harmonogramem, egzamin:
- pliki z zakresu podstawowego po godz. 14:00
- pliki z zakresu rozszerzonego z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych po godz. 18:00
- pliki z zakresu rozszerzonego z pozostałych przedmiotów po godzinie 14:00.

21.11.2023

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

09.00 Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (240 minut)

13.00–14.00 Przerwa

14:00 Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (210 minut)

 

Otwarcie panelu do wprowadzania wyników

22.11.2023

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

09.00 Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (180 minut)

12.00–14.00 Przerwa

14.00 Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

23.11.2023

RÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK OBCY

09.00 Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)

11.00–14.00 Przerwa

14.00 Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut) 

24.11.2024

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – PRZEDMIOTY DODATKOWE

09.00 Egzamin z przedmiotów dodatkowych (180 minut), informatyka* (210 minut)

*Egzamin z informatyki składa się z jednego arkusza, w tym z zadań rozwiązywanych przy użycia komputera, i trwa 210 minut.

 

07.03.2024

Udostępnienie arkuszy II edycji Próbnej Matury z Operonem 

29.03.2024

Chwilowe zamknięcie panelu do wprowadzania wyników w celu wygenerowania raportu oraz rankingów ogólnopolskich. Panel do wprowadzania wyników zostanie ponownie włączony po udostępnieniu raportu oraz rankingów ogólnopolskich i będzie dostępny do końca roku szkolnego.

kwiecień 2024 Udostępnienie raportu ogólnopolskiego Próbnej Matury z Operonem oraz opublikowanie rankingów ogólnopolskich i wojewódzkich.
11.08.2024

Zamknięcie panelu i możliwości wpisywania wyników próbnych egzaminów

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego poprzez infolinię: 58 679 02 02 lub 58 679 00 00 lub e-mailowego: info@operon.pl.