Harmonogram Próbnej Matury z Operonem – edycja 2021/2022

 

Termin Wydarzenie
1.09.2021
09:00
Próbna Matura z Operonem – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń.
31.10.2021 Zamknięcie panelu przyjmowania zgłoszeń do Próbnej Matury z Operonem.
17-19.11.2021
Dostarczenie zabezpieczonej przesyłki z wydrukowanymi arkuszami, nagraniami do egzaminów z języków obcych oraz płytą z załącznikami do arkusza z informatyki.
22.11.2021

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

09.00 Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)

11.50–14.00 Przerwa

14:00 Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

 

23.11.2021

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

09.00 Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)

11.50–14.00 Przerwa

14.00 Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

24.11.2021

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK OBCY

09.00 Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)

11.00–14.00 Przerwa

14.00 Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut) 

25.11.2021

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – PRZEDMIOTY DODATKOWE

09.00 Egzamin z przedmiotów dodatkowych (180 minut), informatyka* (210 minut)

*Egzamin z informatyki składa się z dwóch części ‒ pierwsza trwa 60 minut i obejmuje zestaw zadań rozwiązywanych bez użycia komputera, a druga część trwa 150 minut i polega na rozwiązywaniu zadań przy użyciu komputera.

01.03.2022

Udostępnienie arkuszy II edycji Próbnej Matury z Operonem 

25.03.2022

Chwilowe zamknięcie panelu do wprowadzania wyników w celu wygenerowania raportu oraz rankingów ogólnopolskich. Panel do wprowadzania wyników zostanie ponownie włączony 31 marca i będzie dostępny do końca roku szkolnego.
31.03.2022 Udostępnienie raportu ogólnopolskiego Próbnej Matury z Operonem oraz opublikowanie rankingów ogólnopolskich i wojewódzkich.
13.08.2022

Zamknięcie panelu i możliwości wpisywania wyników próbnych egzaminów

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego poprzez infolinię: 58 679 00 00 lub e-mailowego: info@operon.pl.


W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego poprzez infolinię: 58 679 00 00 lub mailowego: info@operon.pl.