HARMONOGRAM  EDYCJI 2020/2021

 

W związku z pandemią COVID-19 szkoły zgłoszone do Próbnej Matury z Operonem napiszą egzaminy w możliwym dla szkoły terminie. Decyzję dotyczącą nowej daty egzaminów podejmuje Dyrekcja szkoły zgodnie z wytycznymi MEN.

Arkusze wraz z odpowiedziami nie zostaną w tym roku opublikowane na stronach internetowych oraz w serwisach Wydawnictwa Operon. Będą przekazane do wyłącznej dyspozycji Dyrektorów szkół zgłoszonych do projektu.

Termin Wydarzenie
31.08.2020
09:00
Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do programu Próbna Matura z OPERONEM
Czas realizacji wynosi 3–4 dni robocze
Dostarczenie zabezpieczonej przesyłki z wydrukowanymi arkuszami oraz nagraniami do egzaminów z języków obcych
 

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

09:00 Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)

11:50–14:00 Przerwa

14:00 Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

 

  PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

09:00 Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)

11:50–14:00 Przerwa

14:00 Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK OBCY

09:00 Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)

11:00–14:00 Przerwa

14:00 Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut) 

 

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – PRZEDMIOTY DODATKOWE

NOWOŚĆ - po raz pierwszy próbne arkusze egzaminacyjne z INFORMATYKI!

09:00 Egzamin z przedmiotów dodatkowych (180 minut), informatyka (210 minut)

Egzamin z informatyki składa się z dwóch części ‒ pierwsza trwa 60 minut i obejmuje zestaw zadań rozwiązywanych bez użycia komputera, a druga część trwa 150 minut i polega na rozwiązywaniu zadań przy użyciu komputera.

02.02.2021

Udostępnienie arkuszy II edycji Próbnej Matury z Operonem 

25.03.2021

Chwilowe zamknięcie panelu do wprowadzania wyników celem wygenerowania raportu oraz rankingów ogólnopolskich. Panel do wprowadzania wyników zostanie ponownie włączony 31 marca i będzie dostępny do końca roku szkolnego.
31.03.2021 Udostępnienie raportu ogólnopolskiego Próbnej Matury z Operonem oraz opublikowanie rankingów ogólnopolskich.

 

W związku z komunikatem MEN dotyczącym zmian na egzaminie maturalnym w 2021 r. arkusze II edycji Próbnej Matury z Operonem zostaną dostosowane do nowych wymagań egzaminacyjnych. Nowe wymagania zostaną ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia. Wszystkim szkołom biorącym udział w Próbnej Maturze z Operonem udostępnimy arkusze II edycji 2 lutego 2021 r. (arkusze maturalne opracowane przez CKE, zgodnie z zapowiedzią MEN, zostaną przedstawione w marcu). Szkoły uczestniczące w Próbnej Maturze otrzymają również dostęp do panelu do wprowadzania wyników oraz generowania raportów z podsumowaniem.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego poprzez infolinię: 58 679 00 00 lub mailowego: info@operon.pl.