HARMONOGRAM  EDYCJI 2018/2019 

Termin Wydarzenie
31.08.2018
15:00
Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do programu Próbna Matura z OPERONEM
19.10.2018
15:00
Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do programu 
16. i 19.11.2018 Dostarczenie zabezpieczonej przesyłki z wydrukowanymi arkuszami oraz nagraniami do egzaminów z języków obcych
20.11.2018
(wtorek)

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

09:00 Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)

11:50–14:00 Przerwa

13:00 Publikacja arkusza z j.polskiego poziom podstawowy wraz z modelem odpowiedzi na https://www.operon.pl/Oferta/Egzaminy/Matura-z-Operonem/Baza-arkuszy

14:00 Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

18:00 Publikacja arkusza z j. polskiego poziom rozszerzony wraz z modelem odpowiedzi na https://www.operon.pl/Oferta/Egzaminy/Matura-z-Operonem/Baza-arkuszy

21.11.2018
(środa)
PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

09:00 Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)

11:50–14:00 Przerwa

13:00 Publikacja arkusza z matematyki poziom podstawowy wraz z modelem odpowiedzi na https://www.operon.pl/Oferta/Egzaminy/Matura-z-Operonem/Baza-arkuszy

14:00 Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

18:00 Publikacja arkusza z matematyki poziom rozszerzony wraz z modelem odpowiedzi na https://www.operon.pl/Oferta/Egzaminy/Matura-z-Operonem/Baza-arkuszy


Dla nauczycieli - dostępne po zalogowaniu w serwisie Operon:
09:00 Publikacja arkuszy wraz z modelem odpowiedzi i kartoteką oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników z języka polskiego 

22.11.2018
(czwartek)

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK OBCY

09:00 Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)

11:00–14:00 Przerwa

13:00 Publikacja arkusza z języków obcych poziom podstawowy wraz z modelem odpowiedzi na https://www.operon.pl/Oferta/Egzaminy/Matura-z-Operonem/Baza-arkuszy

14:00 Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut) 

18:00 Publikacja arkusza z języków obcych poziom rozszerzony wraz z modelem odpowiedzi na https://www.operon.pl/Oferta/Egzaminy/Matura-z-Operonem/Baza-arkuszy

 

Dla nauczycieli - dostępne po zalogowaniu w serwisie Operon:
09:00 Publikacja arkuszy wraz z modelem odpowiedzi i kartoteką oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników z matematyki

23.11.2018
(piątek)

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – PRZEDMIOTY DODATKOWE

09:00 Egzamin z przedmiotów dodatkowych (180 minut)

13:00 Publikacja arkuszy wraz z modelem odpowiedzi na https://www.operon.pl/Oferta/Egzaminy/Matura-z-Operonem/Baza-arkuszy

Dla nauczycieli - dostępne po zalogowaniu w serwisie Operon:
09:00 Publikacja arkuszy wraz z modelem odpowiedzi i kartoteką oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników z języków obcych

13:00 Publikacja arkuszy wraz z modelem odpowiedzi i kartoteką oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników z przedmiotów dodatkowych 

06.01.2019
16:00
Zamknięcie panelu do wpisywania wyników
14.01.2019
9:00
Udostępnienie raportów ogólnopolskich 

od 21.01.2019

Wysyłka certyfikatów dla szkół z rankingów TOP 10 w Polsce i TOP 3 w województwach

04.03. 2019
8:00

Udostępnienie arkuszy II edycji Próbnej Matury

 

 

 


W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego poprzez infolinię: 58 679 00 00 lub mailowego: info@operon.pl.