Próbna Matura z Operonem

19-22 listopada 2019

Sprawdzony i skuteczny sposób na przygotowanie maturzystów do Matury 2020

Operon

 

Próbna Matura z Operonem to ogólnopolska akcja, w ramach której przeprowadzamy próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całym kraju. Łączymy doświadczenie
w obszarze edukacji i wiedzę ekspertów, by tworzyć unikalny i jedyny w Polsce system przygotowań do matury. Próbny egzamin organizujemy od 2007 roku. Co roku przystępuje
do niego 70% uczniów z klas maturalnych.

 

 

Kompleksowy program przygotowań do matury składa się z trzech etapów:

1.     Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem przeprowadzana w dniach 19–22 listopada 2019 r.

2.     Udostępnienie dyrektorom szkół raportów z wynikami Próbnej Matury, uzupełniony o plan powtórzeniowy dla każdej klasy

3.     II edycja Próbnej Matury, służąca weryfikacji postępów w nauce, od 3 marca 2020 r.

Aby wziąć udział w programie, szkoła deklaruje liczbę maturzystów, którzy mają przystąpić do Ogólnopolskiej Próbnej Matury z Operonem.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tegorocznej edycji.

 

Zgłoszenia do 23 października 2019 roku.

 

Informacja dla uczniów:

Arkusze wraz z odpowiedziami w wersji dla uczniów zostaną opublikowane na stronach gieldamaturalna.pl godzinę po każdym egzaminie.

 

 

Możliwości po zalogowaniu


Jak zgłosić szkołę do Ogólnopolskiej Próbnej Matury z Operonem?

Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona mająca konto w systemie Operonu (Operon ID). Wystarczy zalogować się na stronie www.konto.operon.pl, podając swój login i hasło, oraz wypełnić formularz znajdujący się w "Moje zgłoszenia". Zachęcamy do obejrzenia instrukcji wideo, która pomoże szybko i sprawnie pokonać te formalności. Potwierdzenie zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na adres e-mail dyrektora placówki. Jedna szkoła może zostać zgłoszona do egzaminu tylko raz. Aby wziąć udział w programie, szkoła deklaruje liczbę maturzystów, którzy mają przystąpić do Próbnej Matury z Operonem. Zgłoszenie można edytować w każdej chwili, aż do dnia zamknięcia zapisów. Warunkiem przystąpienia do programu jest akceptacja regulaminu, w tym zobowiązanie się do przeprowadzenia egzaminu w dniu i o godzinie wyznaczonej przez Operon.

Jakie są warunki uczestnictwa w Ogólnopolskiej Próbnej Maturze z Operonem?

Udział w programie jest dobrowolny. Szkoła przystępująca do programu ponosi opłatę za udział. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz opłat Próbnej Matury 2019/2020 są dostępne po zalogowaniu do serwisu Egzaminy z Operonem.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu?

Modele odpowiedzi oraz kartoteki są udostępniane dzień po egzaminie wraz z systemem wprowadzania wyników. Każdy nauczyciel może wybrać sposób sprawdzania prac – samodzielnie, na podstawie modeli odpowiedzi lub z wykorzystaniem klucza elektronicznego umożliwiającego automatyczne sprawdzanie prac uczniów. Nauczyciel sprawdzający prace samodzielnie będzie musiał dodatkowo wprowadzić odpowiedzi uczniów do systemu. Wprowadzenie wyników, bez względu na wybrany sposób, jest warunkiem koniecznym do otrzymania raportu wyników dla szkoły, klasy i uczniów.

Dlaczego warto wprowadzać wyniki?

Po wprowadzeniu wyników do systemu szkoły otrzymają szczegółowy raport z wyników szkoły, klasy i uczniów, który mogą odnieść do wyników z poprzednich lat, a także poznać swoją pozycję na tle kraju i województwa. Raporty są cennym źródłem wiedzy o stopniu przygotowania uczniów, a także o profesjonalizmie kadry nauczycielskiej.

Ponadto szkoły, które wprowadzą wyniki egzaminu mogą liczyć na wiele dodatkowych korzyści, m.in.:

  • - plan powtórzeniowy ze wszystkich przedmiotów dostosowany do wyników klasy,
  • - obecność w rankingach ogólnopolskich i lokalnych,
  • - certyfikat jakości potwierdzający wysoki poziom kształcenia.

Raporty z wynikami szkoły są przekazane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów z przedmiotu, do którego wprowadzali wyniki. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie iformacje zbiorcze o wynikach całej populacji.

Kto ma dostęp do raportów z wynikami?

Raporty z wynikami szkoły są przekazane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów z przedmiotu, do którego wprowadzali wyniki. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie iformacje zbiorcze o wynikach całej populacji.

Dlaczego przestrzeganie harmonogramu jest ważne?

Aby wiernie oddać atmosferę egzaminu maturalnego, Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie – 19-22 listopada 2019 roku. Zachęcamy dyrekcję oraz nauczycieli do zorganizowania tych dni w szkole tak, jak podczas egzaminu państwowego: odświętne przygotowanie sal, rekomendowanie uczniom uroczystego stroju, przestrzeganie reguł obowiązujących na egzaminie, np. w zakresie przedmiotów, które uczeń może mieć przy sobie w trakcie egzaminu. Dzięki temu uczniowie będą mieli szansę doświadczyć wszystkich warunków panujących na egzaminie i stosownie się do tego przygotować. 

Nasi partnerzy

British Council