Próbna Matura z Operonem

Sprawdzony i skuteczny sposób na przygotowanie maturzystów do Matury 2024Próbna Matura z Operonem to ogólnopolska akcja, w ramach której przeprowadzany jest próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całym kraju:


Zapisy rozpoczynają się 31 sierpnia 2023 r. i trwają do 13 listopada 2023 r.– nie czekaj i zgłoś swoją szkołę do Próbnej Matury z Operonem! >>ZAPISZ SZKOŁĘ

Zgłoszenie szkoły do Próbnej Matury po 13 listopada nie gwarantuje dostawy arkuszy do 20 listopada.

 

Udział w Próbnej Maturze z Operonem zapewnia:

 1. oswojenie się uczniów z formułą egzaminu i przeprowadzenie próby generalnej przed egzaminem państwowym (dostarczone przez wydawnictwo Operon arkusze w pełni odzwierciedlają arkusze egzaminacyjne zgodnie z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi CKE);
 2. zainscenizowanie wystąpienia przed komisją egzaminacyjną podczas matury ustnej z języka polskiego (NOWOŚĆ)
 3. możliwość sprawdzenia wszelkich aspektów organizacyjnych w szkole, istotnych przy przeprowadzeniu egzaminu maturalnego;
 4. diagnozę poziomu wiedzy uczniów oraz identyfikację obszarów wymagających powtórzenia;
 5. możliwość weryfikacji postępów w przygotowaniu uczniów do egzaminu państwowego poprzez organizację II edycji Próbnej Matury;
 6. dostęp do arkuszy i zasad oceniania w wersji elektronicznej;
 7. porównanie poziomu zdawalności próbnej matury z innymi szkołami w całej Polsce (po przeprowadzonym egzaminie próbnym udostępniane są raporty, statystyki i rankingi szkół);
 8. promocja szkół, których uczniowie osiągają wysokie wyniki na poziomie ogólnopolskim; corocznie publikowane są rankingi ogólnopolskie oraz wojewódzkie.

 

Łączymy doświadczenie w obszarze edukacji i wiedzę ekspertów, by tworzyć efektywny system przygotowań do matury. Próbna Matura z Operonem jest organizowana od 16 lat i corocznie przystępują do niej tysiące szkół z całej Polski.

 

Kompleksowy program przygotowań do matury składa się z trzech etapów:

 1. Próbna Matura z Operonem – 21–24.11.2023 r.
 2. Udostępnienie dyrektorom szkół raportów z wynikami Próbnej Matury.
 3. II edycja Próbnej Matury, służąca weryfikacji postępów w nauce, marzec 2024 r.

Aby wziąć udział w egzaminie próbnym, szkoła deklaruje liczbę maturzystów, którzy mają przystąpić do Próbnej Matury z Operonem, i składa zamówienie na arkusze. Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona mająca konto w systemie Operonu (Operon ID). Wystarczy zalogować się na stronie www.konto.operon.pl, podając swój login i hasło, oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

Poza egzaminem próbnym oferujemy uczniom także:

1. vademecum oraz testy i arkusze z dziewięciu przedmiotów,
2. serwis internetowy Platforma Operon.