Próbna Matura z Operonem

Sprawdzony i skuteczny sposób na przygotowanie maturzystów do Matury 2021

Operon

 

Próbna Matura z Operonem to ogólnopolska akcja, w ramach której przeprowadzamy próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całym kraju. Łączymy doświadczenie w obszarze edukacji i wiedzę ekspertów, by tworzyć unikalny system przygotowań do matury. Próbny egzamin organizujemy od 2007 roku.
Co roku przystępują do niego tysiące szkół z całej Polski.
 

W związku z pandemią COVID-19 szkoły zgłoszone do Próbnej Matury z Operonem napiszą egzaminy w innym możliwym dla szkoły terminie. Decyzję dotyczącą nowej daty egzaminów podejmuje Dyrekcja szkoły zgodnie z wytycznymi MEN.

Arkusze wraz z odpowiedziami nie zostaną w tym roku opublikowane na stronach internetowych oraz w serwisach Wydawnictwa Operon. Będą przekazane do wyłącznej dyspozycji Dyrektorów szkół zgłoszonych do egzaminu.

Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad spoczywa na szkołach i uczniach biorących udział w egzaminach. Niezwykle ważne jest przestrzeganie ustanowionych procedur i kształtowanie dojrzałej postawy ucznia. Pamiętajmy, że przedwczesne ujawnienie arkuszy przez jednego ucznia wpływa na przebieg egzaminów próbnych we wszystkich szkołach.

Zależy nam, aby wszyscy maturzyści mieli równe szanse na egzaminie próbnym. Przesłanie zeskanowanego arkusza uczniowi niesie za sobą duże ryzyko udostępnienia tego pliku innym osobom. Jako nauczyciele na pewno zdają sobie Państwo sprawę z tego, że uczniowie to kreatywni, młodzi ludzie, którzy chętnie dzielą się ze znajomymi takimi materiałami. Rozpowszechnienie treści zadań zmniejszyłoby możliwość rzetelnego sprawdzenia wiedzy innych uczniów, którzy będą pisać Próbną Maturę z Operonem.

 

Nowość
– próbna matura z informatyki! 

Jesteśmy jedynym wydawnictwem na polskim rynku, które oferuje próbne arkusze maturalne z informatyki! Więcej informacji TUTAJ.

 

Kompleksowy program przygotowań do matury składa się z trzech etapów:

1.     Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem

2.     Udostępnienie dyrektorom szkół raportów z wynikami Próbnej Matury, uzupełniony o plan powtórzeniowy dla każdej klasy

3.     II edycja Próbnej Matury, służąca weryfikacji postępów w nauce, od 2 lutego 2021 r.

Aby wziąć udział w programie, szkoła deklaruje liczbę maturzystów, którzy mają przystąpić do Ogólnopolskiej Próbnej Matury z Operonem.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tegorocznej edycji.

 

Informacja dla uczniów:

Arkusze wraz z odpowiedziami nie zostaną w tym roku opublikowane na stronach internetowych oraz serwisach Wydawnictwa Operon. Będą przekazane do wyłącznej dyspozycji Dyrektorów szkół zgłoszonych do projektu.