Już jutro, we wtorek 5 grudnia, rozpocznie się tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem. W tych ważnych dla uczniów chwilach przywołajmy słowa Malcolma X: „Edukacja jest kluczem do przyszłości, jutro należy do tych, którzy się na nią przygotowują dzisiaj”. Wierzymy, że nasze wspólne starania i zaangażowanie w przygotowania do tego egzaminu przyniosą efekty. Przypominamy najważniejsze informacje o jutrzejszym wydarzeniu.

Harmonogram Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem

Analogicznie jak w przypadku egzaminu państwowego, arkusze są dostarczane w formie papierowej do szkół w całej Polsce, tak by egzamin przebiegał we wszystkich szkołach zgodnie z ustalonym harmonogramem – w tym samym czasie. Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem odbędzie się w dniach 5–7 grudnia 2023 r., według następującego harmonogramu:

5 grudnia – język polski
09.00–11.00 Egzamin z języka polskiego (czas trwania: 120 minut)

6 grudnia – matematyka
09.00–10.40 Egzamin z matematyki (czas trwania: 100 minut)

7 grudnia – język angielski i język niemiecki
09.00–10.30 Egzamin z języka obcego (czas trwania: 90 minut)
 

Szczegółowy harmonogram znajdą Państwo również TUTAJ.

Próba generalna przed egzaminem państwowym

Wszystkie szkoły biorące udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem zachęcamy do tego, by przeprowadziły egzamin zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a więc do:

  • otwarcia odpowiedniej paczki w dniu danego egzaminu, nie wcześniej niż o godzinie 8.30;
  • losowania miejsc;
  • wprowadzenia zakazu wnoszenia telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną, by uczniowie nie korzystali z dodatkowej pomocy i nie przesyłali zdjęć zadań innym uczniom; w tym celu należy wywiesić na drzwiach sali plakat znajdujący się w paczce;
  • wprowadzenia wymogu stroju galowego.

 
Wraz z arkuszami są dostarczane instrukcje dla dyrektora i nauczyciela dotyczące przebiegu egzaminów oraz zawierające najważniejsze informacje.

Niezbędnik ucznia w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty

Na uzyskanie dobrych wyników na egzaminie ósmoklasisty składa się wielomiesięczna praca Państwa i uczniów. Pomocą w planowaniu nauki i powtórek poza egzaminem próbnym jest także seria publikacji przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty, takich jak repetytorianiezbędniki z teorią i arkusze z odpowiedziami.

księgarni internetowej Wydawnictwa Operon jest dostępny również pakiet publikacji przedmiotowych składający się z dwóch lub trzech publikacji. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Drodzy Ósmoklasiści, życzymy Wam powodzenia. Niech nadchodzący egzamin próbny będzie nie tylko okazją do sprawdzenia wiedzy, lecz także dowodem Waszego zaangażowania i gotowości do przyszłych wyzwań. Każde pytanie to szansa, aby pokazać, jak daleko zaszliście dzięki własnemu wysiłkowi. Trzymamy kciuki za Wasz sukces!