Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty

Kompleksowy program wspierający nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ÓsmoklasistyOgólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem to akcja, w ramach której przeprowadzany jest próbny egzamin ósmoklasisty dla uczniów klas ósmych w całym kraju.

Zgłoszenie szkoły po 24.11 nie gwarantuje dostawy arkuszy w terminie do 05.12
 

Udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem zapewnia:

 1. oswojenie się uczniów z formułą egzaminu i przeprowadzenie próby generalnej przed egzaminem państwowym (dostarczone przez wydawnictwo Operon arkusze w pełni odzwierciedlają arkusze egzaminacyjne zgodnie z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi CKE);
 2. możliwość sprawdzenia wszelkich aspektów organizacyjnych w szkole, istotnych przy przeprowadzeniu państwowego egzaminu ósmoklasisty;
 3. diagnozę poziomu wiedzy uczniów oraz identyfikację obszarów wymagających powtórzenia;
 4. możliwość weryfikacji postępów w przygotowaniu uczniów do egzaminu państwowego poprzez organizację II edycji Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem,
 5. dostęp do arkuszy i zasad oceniania w wersji elektronicznej;
 6. porównanie poziomu zdawalności egzaminu próbnego z innymi szkołami w całej Polsce (po przeprowadzonym egzaminie próbnym udostępniane są raporty, statystyki i rankingi szkół);
 7. promocję szkół, których uczniowie osiągają wysokie wyniki na poziomie ogólnopolskim dzięki corocznie publikowanym rankingom ogólnopolskim oraz wojewódzkim.

 

Łączymy doświadczenie w obszarze edukacji i wiedzę ekspertów, by tworzyć efektywny system przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Corocznie do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem przystępują tysiące szkół z całej Polski.

 

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty

Zapisy na egzamin


Zaloguj się i zgłoś szkołę do egzaminu
PRZEJDŹ

Zobacz harmonogram programu
PRZEJDŹ

Pobierz aktualne arkusze i klucze odpowiedzi
ZALOGUJ

Zobacz wyniki ogólnopolskie
PRZEJDŹ

Zobacz rankingi
PRZEJDŹ

Dostępne po zgłoszeniu szkoły:


Baza arkuszy archiwalnych
PRZEJDŹ

Wprowadź wyniki egzaminu
PRZEJDŹ

Zobacz wyniki: szkoły, klasy i ucznia
PRZEJDŹ

Egzamin ósmoklasisty - to warto wiedzieć

Państwowy egzamin po ósmej klasie w roku szkolnym 2023/2024 zostanie przeprowadzony w maju 2024 roku. Potrwa 3 dni: od 14 do 16 maja.
język polski – 14 maja 2024 r.
(wtorek) – godz. 9.00
matematyka – 15 maja 2024 r.
(środa) – godz. 9.00
język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r.
(czwartek) – godz. 9.00

Kompleksowy autorski program przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem jest częścią kompleksowego programu wspierającego nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Program ten rozpoczyna się już od szóstej klasy! W połączeniu z dostępnymi diagnozami i testami daje nauczycielowi kompletny obraz wiedzy oraz postępów ucznia. Po wpisaniu wyników z poszczególnych testów do systemu, prezentowane są raporty i statystyki diagnozujące mocne i słabe strony uczniów.

Do indywidualnej dyspozycji nauczyciela udostępniane są:

 • diagnozy na początek roku szkolnego,
 • cykliczne testy w trakcie nauki,
 • arkusze egzaminacyjne zgodne z aktualnymi wymaganiami CKE,

Istnieje także możliwość stworzenia profilu ucznia i śledzenie jego postępów w nauce.

Najlepsze efekty daje systematyczna praca oraz dobrze zaplanowana nauka, dlatego program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty rozpoczyna się już od 6 klasy. Cykliczny pomiar postępów uczniów pozwala na dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb na poszczególnych etapach przygotowań.

Elementy progamu

Opis programu

Materiał sprawdzający:

 • Diagnoza – przekrojowy test weryfikujący wiedzę na wstępie do danej klasy; w klasie 6 składa się z 12 zadań i można go przeprowadzić w ciągu 45 minut; w klasach 7 i 8 test liczy maksymalnie 21 zadań do rozwiązania w ciągu 90 minut. ZOBACZ
 • Testy 1, 2 – testy w postaci zadań typu egzaminacyjnego obejmujące materiał realizowany zgodnie z harmonogramem podstawy programowej. ZOBACZ

Profil ucznia:

 • Specjalna  platforma do wpisywania przez nauczyciela wyników diagnozy i testów.
 • Śledzenie postępów każdego ucznia – możliwość indywidualnego podejścia do pracy z uczniem. ZOBACZ

Ogólnopolski Próbny Egzamin:

 • Klasa 6 – arkusze egzaminacyjne do pobrania w formie pdf.
 • Klasa 7 – arkusze egzaminacyjne do pobrania w formie pdf. 
 • Klasa 8 – Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem
  • przebieg egzaminu w formie identycznej jak egzamin państwowy;
  • plan powtórzeniowy dla klas – wraz z wynikami egzaminów próbnych szkoła otrzymuje plan powtórzeniowy dla uczniów, który wskazuje obszary do ich dalszej pracy; dla każdego ósmoklasisty nauczyciel otrzyma zestaw 12-16 zadań z trzech najsłabiej opanowanych przez danego ucznia obszarów umiejętności; ZOBACZ
  • II edycja egzaminu próbnego – komplet arkuszy egzaminacyjnych z kluczem odpowiedzi do pobrania online i indywidualnego wykorzystania przez nauczycieli; pozwala zweryfikować stan wiedzy uczniów tuż przed egzaminem państwowym. SZCZEGÓŁY TUTAJ
  •  

Materiały są dostępne po zalogowaniu lub zarejestrowaniu się w serwisie Operon.


Diagnozy i testy


Pobierz diagnozy i testy
PRZEJDŹ

Wprowadź wyniki diagnozy lub testów
PRZEJDŹ

Profil ucznia
PRZEJDŹ

Zobacz wyniki swojej klasy
PRZEJDŹ

FAQ

Jak zgłosić szkołę do egzaminu?

Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona. Wystarczy zalogować się lub założyć konto na stronie www.konto.operon.pl, podając dane wymagane w formularzu logowania oraz wypełnić formularz znajdujący się w „Moje zgłoszenia”. Potwierdzenie zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na adres e-mail. Jedna szkoła może zostać zgłoszona do egzaminu tylko raz. Aby wziąć udział w egzaminie próbnym, dokonujący zgłoszenia deklaruje liczbę ósmoklasistów, którzy mają przystąpić do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem. Zgłoszenie można edytować w każdej chwili, aż do dnia zamknięcia zapisów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu próbnego jest akceptacja regulaminu w tym zobowiązanie się do przeprowadzenia egzaminu w dniu i o godzinie wyznaczonej przez Operon.

Jakie są warunki uczestnictwa?

Udział w programie jest dobrowolny. Szkoła przystępująca do programu ponosi opłatę za udział. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz opłat związanych z Ogólnopolskim Egzaminem Ósmoklasisty są dostępne po zalogowaniu.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu?

Każdy nauczyciel może wybrać sposób sprawdzania prac – samodzielnie, na podstawie modeli odpowiedzi lub z wykorzystaniem klucza elektronicznego, który umożliwia automatyczne sprawdzanie prac uczniów. Nauczyciel sprawdzający prace samodzielnie będzie musiał dodatkowo wprowadzić odpowiedzi uczniów do systemu. Wprowadzenie wyników, bez względu na wybrany sposób, jest warunkiem koniecznym do otrzymania raportu wyników dla szkoły, klasy i uczniów.

Dlaczego warto wprowadzać wyniki?

Wprowadzenie wyników gwarantuje otrzymanie szczegółowych raportów z wynikami szkoły, klasy i uczniów. Mogą one stanowić materiał do śledzenia wyników w poszczególnych latach oraz pozycjonować szkołę na tle województwa i kraju. Raporty są również cennym źródłem wiedzy o stopniu przygotowania uczniów do egzaminu państwowego.

Ponadto szkoły, które wprowadzą wyniki egzaminu, otrzymają:

 • plan powtórzeniowy ze wszystkich przedmiotów dostosowany do wyników klasy z Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem,
 • możliwość udostępniania wyników uczniów w formie online,
 • udział w rankingach wojewódzkich i ogólnopolskich,
 • certyfikat jakości potwierdzający udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem.

Kto ma dostęp do raportów z wynikami?

Raporty z wynikami szkoły są przekazane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów z przedmiotu, do którego wprowadzali wyniki. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani, nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie informacje zbiorcze o wynikach całej populacji.