Egzamin Ósmoklasisty


 

Egzamin ósmoklasisty ‒ to warto wiedzieć

• Pierwszy państwowy egzamin po ósmej klasie zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 roku. Potrwa 3 dni: od 15 do 17 kwietnia.
• W latach 2018/2019 i 2019/2020 będzie obejmował przedmioty: 
- język polski,  Szczegóły
- matematykę, Szczegóły
- język obcy nowożytny.
• Lata 2018‒2020 ‒ okres przejściowy, w którym niezbędne jest wyrównanie braków wiedzy wynikających z różnic programowych z języka polskiego i matematyki.
 Jeden przedmiot dodatkowy do wyboru uczniowie będą zdawać dopiero w roku szkolnym 2021/2022.

• Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem odbędzie się w dniach 27-29 listopada 2018 roku (wtorek-czwartek).
Najważniejsze informacje o egzaminie osmoklasisty do przedstawienia na zebraniu z rodzicami  PREZENTACJA

 

Kompleksowy autorski program przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Kompleksowy autorski program przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty został opracowany specjalnie dla nauczycieli. Powstał, bazując na ponad 10-letnim doświadczeniu Wydawnictwa w przygotowaniach uczniów do egzaminów na każdym etapie nauki.
Program pomaga nauczycielom skutecznie przeprowadzić uczniów przez cały proces nauki do egzaminu. Wspiera nauczyciela w planowaniu pracy i obserwacji jej efektów. Do indywidualnej dyspozycji nauczyciela udostępniane są diagnozy na początek roku szkolnego, cykliczne testy w trakcie nauki oraz możliwość stworzenia profilu ucznia i śledzenie jego postępów w nauce. Po wpisaniu do specjalnego systemu wyników z poszczegolnych testów zostaną udostępnione raporty i statystyki, diagnozujące mocne i słabe strony uczniów. 

Najlepsze efekty daje systematyczna praca oraz dobrze zaplanowana nauka, dlatego program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty rozpoczyna się już od 6 klasy. Cykliczny pomiar postępów uczniów pozwala na dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb na poszczególnych etapach przygotowań.

Elementy progamu

Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
Wrzesień
DIAGNOZA
(Przekrojowy test na początek roku szkolnego)
DIAGNOZA
(Przekrojowy test na początek roku szkolnego)
DIAGNOZA
(Przekrojowy test na początek roku szkolnego)
Październik
TEST 1
Profil ucznia
Listopad
TEST 1
TEST 1
Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty
Grudzień
TEST 2
TEST 2
TEST 2
Plan powtórzeniowy dla klasy
Styczeń
TEST 3
TEST 3
TEST 3
Luty
TEST 4
Marzec
TEST 4
TEST 4
II edycja Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty
Kwiecień
Państwowy Egzamin Ósmoklasisty
Maj
Bezpłatne Arkusze Testów Szóstoklasisty
Bezpłatne Arkusze Testów Siódmoklasisty

Opis programu

Materiał sprawdzający:

 • Diagnoza – przekrojowy test weryfikujący wiedzę na wstępie do danej klasy; w klasie 6 składa się z 12 zadań i można go przeprowadzić w ciągu 45 minut; w klasach 7 i 8 test liczy maksymalnie 21 zadań do rozwiązania w ciągu 90 minut. ZOBACZ
 • Testy 1, 2, 3, 4 – testy w postaci zadań typu egzaminacyjnego obejmujące materiał realizowany zgodnie z harmonogramem podstawy programowej. ZOBACZ

Profil ucznia:

 • Specjalna  platforma do wpisywania przez nauczyciela wyników diagnozy i testów.
 • Śledzenie postępów każdego ucznia – możliwość indywidualnego podejścia do pracy z uczniem. ZOBACZ

Ogólnopolski Próbny Egzamin:

 • Klasa 6 – arkusze egzaminacyjne do pobrania w formie pdf.
 • Klasa 7 – arkusze egzaminacyjne do pobrania w formie pdf. 
 • Klasa 8 – Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem
  • przebieg egzaminu w formie identycznej jak egzamin państwowy – arkusze egzaminacyjne wysyłane są do szkół w formie papierowej; egzamin odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie;
  • plan powtórzeniowy dla klas – wraz z wynikami egzaminów próbnych szkoła otrzymuje plan powtórzeniowy dla uczniów, który wskazuje obszary do ich dalszej pracy; dla każdego ósmoklasisty nauczyciel otrzyma zestaw 12-16 zadań z trzech najsłabiej opanowanych przez danego ucznia obszarów umiejętności; ZOBACZ
  • II edycja egzaminu próbnego – komplet arkuszy egzaminacyjnych z kluczem odpowiedzi do pobrania online i indywidualnego wykorzystania przez nauczycieli; pozwala zweryfikować stan wiedzy uczniów tuż przed egzaminem państwowym. SZCZEGÓŁY TUTAJ

Materiały są dostępne po zalogowaniu lub zarejestrowaniu się w serwisie Operon.

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty (27-29 listopada 2018 r.)


Pobierz aktualne arkusze egzaminu (Listopad 2018)
PRZEJDŹ
Więcej po zalogowaniu dla szkół, które przystąpiły do egzaminu Zaloguj się tutaj

Ogólnopolski Próbny Egzamin  Ósmoklasisty z Operonem jest odwzorowaniem egzaminu państwowego – ma identyczny przebieg. Zabezpieczone arkusze egzaminacyjne w formie papierowej są w wysyłane do szkół tuż przed egzaminem, a sam egzamin odbywa się w tym samym czasie w całej Polsce.

Ta próba generalna pozwala uczniowi oswoić się z formułą egzaminu, zaś szkole sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne, istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu.

 

Ogólnopolski Próbny Egzamin  Ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 zostanie przeprowadzony w dniach:

 • język polski: 27 listopada 2018 r.
 • matematyka: 28 listopada 2018 r.
 • język angielski/język niemiecki: 29 listopada 2018 r.

Szczegółowy harmonogram i przebieg egzaminu ZOBACZ TUTAJ

Dyrektor zapisuje swoją szkołę do egzaminu. ZOBACZ TUTAJ

 

Zapisy na egzamin

Dlaczego warto wziąć udział Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem?

To jedyny sprawdzian zewnętrzny, w oficjalnej formule, który obiektywnie weryfikuje poziom wiedzy uczniów klas ósmych. Pierwszy Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty zostanie przeprowadzany w ostatnim tygodniu listopada. We wszystkich szkołach w Polsce uczniowie przystępują do niego tego samego dnia. Uczestnictwo w programie umożliwia uczniom rzetelne sprawdzenie swojej wiedzy i przygotowanie do rozpoczęcia kolejnego etapu kształcenia. Motywuje ich również do dalszej nauki.

Dyrektorzy szkół uczestniczących w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty otrzymują do wyłącznej dyspozycji raport z wynikami całej szkoły. Dokument będzie potwierdzeniem rzetelności dotychczasowej edukacji obecnych ósmoklasistów.

Jak zgłosić szkołę do egzaminu?

Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona, która ma konto w systemie Operonu (Operon ID). Wystarczy zalogować się na tej stronie, podając swój login i hasło, oraz wypełnić formularz znajdujący się w "Moje zgłoszenia". Potwierdzenie zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na adres e-mail dyrektora placówki. Jedna szkoła może zostać zgłoszona do egzaminu tylko raz. Aby wziąć udział w programie, szkoła deklaruje liczbę uczniów, którzy mają przystąpić do Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty. Zgłoszenie można edytować w każdej chwili, aż do dnia zamknięcia zapisów. Warunkiem przystąpienia do programu jest akceptacja regulaminu, w tym zobowiązanie się do przeprowadzenia egzaminu w dniu i o godzinie wyznaczonej przez Operon.

Jakie są warunki uczestnictwa?

Udział w programie jest dobrowolny. Szkoła przystępująca do programu ponosi opłatę za udział. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz opłat związanych z Ogólnopolskim Egzaminem Ósmoklasisty 2018 są dostępne po zalogowaniu.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu?

Modele odpowiedzi oraz kartoteki są udostępniane w drugiej części dnia egzaminie. Otwieramy wówczas także system do wprowadzania wyników. Każdy nauczyciel może wybrać sposób sprawdzania prac – samodzielnie, na podstawie modeli odpowiedzi lub z wykorzystaniem klucza elektronicznego, który umożliwia automatyczne sprawdzanie prac uczniów. Nauczyciel sprawdzający prace samodzielnie będzie musiał dodatkowo wprowadzić odpowiedzi uczniów do systemu. Wprowadzenie wyników, bez względu na wybrany sposób, jest warunkiem koniecznym do otrzymania raportu wyników dla szkoły, klasy i uczniów.

Dlaczego warto wprowadzać wyniki?

Po wprowadzeniu wyników do systemu szkoły otrzymają szczegółowy raport z wynikami szkoły, klasy i uczniów. Mogą go odnieść do wyników z poprzednich lat, a także poznać swoją pozycję na tle kraju i województwa. Raporty są cennym źródłem wiedzy o stopniu przygotowania uczniów, a także o profesjonalizmie kadry nauczycielskiej.

 Ponadto szkoły, które wprowadzą wyniki sprawdzianu mogą liczyć na wiele dodatkowych korzyści. Są to między innymi:

 • plan powtórzeniowy ze wszystkich przedmiotów dostosowany do wyników klasy,
 • obecność w rankingach ogólnopolskich i lokalnych.

Raporty z wynikami szkoły są przekazywane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów z przedmiotu, do którego wprowadzali wyniki. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani, nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie informacje zbiorcze o wynikach całej populacji.

Kto ma dostęp do raportów z wynikami?

Raporty z wynikami szkoły są przekazane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów z przedmiotu, do którego wprowadzali wyniki. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani, nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie informacje zbiorcze o wynikach całej populacji.

Dlaczego przestrzeganie harmonogramu jest ważne?

Aby wiernie oddać atmosferę egzaminu, Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie – 27-29 listopada 2018 roku. Zachęcamy dyrekcję oraz nauczycieli do zorganizowania tych dni w szkole tak samo, jak podczas kwietniowego egzaminu państwowego: odświętne przygotowanie sal, prośba o uroczysty strój uczniów, przestrzeganie reguł obowiązujących na egzaminie, np. w zakresie przedmiotów, które uczeń może mieć przy sobie w trakcie egzaminu. Dzięki temu uczniowie będą mieli szansę doświadczyć wszystkich warunków panujących na egzaminie i stosownie się do tego przygotować. 

Zobacz harmonogram programu
PRZEJDŹ

Zaloguj się i zgłoś szkołę do egzaminu
Niedostępne

Zobacz wyniki ogólnopolskie
PRZEJDŹ

Dostępne po zgłoszeniu szkoły:


Pobierz aktualne arkusze egzaminu (Marzec 2019)
PRZEJDŹ

Wprowadź wyniki egzaminu
Dostępne od 27.11.2018 r.

Zobacz wyniki: szkoły, klasy i ucznia
PRZEJDŹ

Diagnozy i testy


Pobierz diagnozy i testy
PRZEJDŹ

Wprowadź wyniki diagnozy lub testów
PRZEJDŹ

Profil ucznia
PRZEJDŹ

Zobacz wyniki swojej klasy
PRZEJDŹ

Pomocne w przygotowaniach do egzaminu

                         Język polski

                          Matematyka

 
 
Język polski 
Repetytorium
Wypracowania, lektury,
zadania, arkusze
Język polski
Niezbędnik z teorią
 
Matematyka
Repetytorium
Wzory, zadania
i arkusze
Matematyka 
Niezbędnik z teorią
 
ZOBACZ

KUP

ZOBACZ

KUP

 
ZOBACZ

KUP

ZOBACZ

KUP

 

 

 

 

Paczka TAK, ZDAM! OPERON

  
Otrzymasz publikacje dla wszystkich uczniów w klasie

 

Aby pomóc Państwu w skutecznych przygotowaniach uczniów do egzaminu ósmoklasisty,  proponujemy Paczkę TAK, ZDAM! OPERON 
– zestaw publikacji z zadaniami, arkuszami i teorią dla każdego ucznia w klasie – przygotowujący do egzaminu z matematyki oraz języka polskiego, który dostarczymy bezpośrednio do szkoły.

Dzięki temu uczniowie szybko będą mieli jednakowe materiały do nauki, a Państwo zyskają kompletne narzędzie do pracy, na przykład 
na dodatkowych zajęciach.

Dla nauczyciela zestaw gratis do pracy z uczniami.

 

Paczka TAK, ZDAM! OPERON – skład

  

Zestaw publikacji z zadaniami, arkuszami i teorią ‒ przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty.

 
  

Paczka TAK, ZDAM! OPERON ‒ zasady

Proponujemy prosty i wygodny sposób wyboru publikacji dla klasy z dostawą bezpośrednio do szkoły. 

 

Nauczyciel zamawia Paczkę TAK, ZDAM! OPERON dla swojej klasy i wybiera dogodny termin przesyłki.

Nauczyciel otrzymuje Paczkę TAK, ZDAM! OPERON, ogląda publikacje i po ich zaaprobowaniu rozdaje książki uczniom do domu. 
Rodzice podejmują decyzję o zakupie.

Uczniowie przekazują pieniądze nauczycielowi lub rodzice przelewają je na podane na publikacji konto.

Po kilku dniach zadzwonimy, by umówić kuriera po odbiór płatności lub ewentualnych zwrotów.

 

Ważne!

Zamówienie bez zobowiązań – zamówienie Paczki TAK, ZDAM! OPERON nie oznacza obowiązku kupna publikacji.

Zamówienie wygodne – na każdym etapie to my się kontaktujemy z nauczycielem.

Egzemplarz gratis – nauczyciel otrzymuje darmowy pakiet publikacji TAK, ZDAM! OPERON do pracy z uczniami.

Preferencyjna cena dla szkół – specjalne ceny publikacji TAK, ZDAM! OPERON.

  

Regulamin  l  FAQ

 
Jeśli chcesz kupić publikacje tylko dla siebie, wejdź na www.sklep.operon.pl

 

Szkolenia on-line dla nauczycieli

 • Metody aktywizujące na lekcjach matematyki w klasach IV–VIII w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty, II edycja ZAPISZ SIĘ
 • Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - wszystko, co chcielibyście wiedzieć, ale nie wiecie, kogo zapytać, II edycja ZAPISZ SIĘ
 • Narzędzia i metody myślenia krytycznego (TOC) w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego – ćwiczenie form wypowiedzi, II edycja START WE WRZEŚNIU