Szanowni Państwo,

jako organizator ustaliliśmy niezbędną procedurę, do której przestrzegania są zobowiązane wszystkie szkoły biorące udział w egzaminie.

Jak przeprowadzić Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem zgodnie z procedurą?

 1. Każdy karton z arkuszami dostarczony przez kuriera, zawiera materiały przeznaczone na jeden dzień egzaminu. Prosimy o otwarcie odpowiedniego kartonu w dniu danego egzaminu, nie wcześniej niż o godzinie 8.30.
 2. Zgodnie z procedurą CKE zalecamy przeprowadzenie losowania miejsc przez uczniów wchodzących na salę egzaminacyjną.
 3. Prosimy o wprowadzenie zakazu wnoszenia telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną. W tym celu należy wywiesić na drzwiach sali znajdujący się w paczce plakat.
 4. Dla każdego ucznia przeznaczony jest jeden arkusz egzaminacyjny oraz jedna karta odpowiedzi.
 5. Do arkuszy z języków obcych są dołączone płyty CD z nagraniami do zadań rozumienia ze słuchu. Nagrania będą również dostępne na stronie www.egzaminy.operon.pl dzień przed egzaminem.
 6. Po przeprowadzeniu egzaminów nauczyciel powinien wprowadzić do systemu wyniki, dzięki czemu:
  1. zostaną udostępnione raporty dotyczące wyników uczniów, klas i szkoły,
  2. dostępny będzie plan powtórzeniowy dla klas, umożliwiający rozwijanie tych umiejętności, które na egzaminie wypadły najsłabiej,
  3. możliwe będzie śledzenie indywidualnych postępów uczniów
  4. możliwe będzie porównanie progresu poziomu umiejętności po przeprowadzeniu II edycji próbnego egzaminu, która odbędzie się w marcu 2024 roku.

Zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia, ponieważ po wprowadzeniu wyników wszystkich uczniów ze wszystkich przedmiotów dyrektor może wygenerować szczegółowy raport dla szkoły, a także raporty dla poszczególnych klas i uczniów.

 1. Szkoły, które wezmą udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem, otrzymają również dostęp do arkuszy w wersji elektronicznej.
 2. Szczegółowy harmonogram Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem w 2023 roku dostępny jest TUTAJ

 

Arkusze są chronione prawami autorskimi. Ich rozpowszechnianie (w całości lub fragmentach) bez zgody Wydawnictwa jest zabronione.