Szanowni Państwo,

we wszystkich szkołach w Polsce Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem rozpoczyna się tego samego dnia i o tej samej godzinie, tak aby wiernie oddać przebieg państwowego egzaminu ósmoklasisty oraz zapewnić rzetelne wyniki. Jako organizator ustaliliśmy niezbędną procedurę, do której przestrzegania są zobowiązane wszystkie szkoły biorące udział w egzaminie.

Jak przeprowadzić Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem zgodnie z procedurą?
– Każdy karton zawiera materiały przeznaczone na jeden dzień egzaminu. Prosimy o otwarcie odpowiedniego kartonu w dniu danego egzaminu, nie wcześniej niż o godzinie 8.30. 
– Zgodnie z  procedurą CKE zalecamy przeprowadzenie losowania miejsc przez uczniów wchodzących na salę egzaminacyjną.
– Prosimy o wprowadzenie zakazu wnoszenia telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną. W tym celu należy wywiesić na drzwiach sali znajdujący się w paczce plakat.
– Dla każdego ucznia jest przeznaczony jeden arkusz egzaminacyjny oraz jedna karta odpowiedzi do egzaminów z języków obcych. 
– Do arkuszy z języków obcych są dołączone płyty CD z nagraniami do zadań rozumienia ze słuchu. Nagrania będą również dostępne na stronie www.egzaminy.operon.pl dzień przed egzaminem.

Szczegółowy harmonogram Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem w 2018 r.:

27 listopada: 9.00 – egzamin z języka polskiego (120 minut);  

28 listopada: 9.00 – egzamin z matematyki (100 minut); 

29 listopada: 9.00 – egzamin z języka obcego (angielski lub niemiecki) (90 minut); 

Odpowiedzi do wszystkich arkuszy wraz z kartotekami dla nauczycieli zostaną udostępnione na stronie www.egzaminy.operon.pl. Uczniowie będą mogli zapoznać się z odpowiedziami na stronie internetowej www.takzdam.pl. Odpowiedzi do zadań z poszczególnych przedmiotów będą publikowane o godzinie 12.00 każdego dnia egzaminacyjnego.

Panel do wprowadzania wyników przez nauczycieli będzie dostępny od 27 listopada (od godz. 13.00) do 14 stycznia 2019 r. (do godz. 16.00). Formularz do wpisywania wyników jest anonimowy – wyniki danego ucznia będą oznaczone jedynie jego numerem w dzienniku. 
Zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia, ponieważ po wprowadzeniu wyników wszystkich uczniów ze wszystkich przedmiotów dyrektor może wygenerować szczegółowy raport dla szkoły, a także raporty dla poszczególnych klas i uczniów. Nauczyciele mogą otrzymać raporty dla swojej klasy oraz dla poszczególnych uczniów. Dodatkowo udostępniamy indywidualne plany powtórzeniowe – zestawy zadań dostosowane do uzyskanych wyników, umożliwiające rozwijanie tych umiejętności, które na egzaminie wypadły najgorzej.

Raport Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem zostanie zaprezentowany 21 stycznia 2019 r.