Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem został przeprowadzony 3–5 grudnia 2019 r.  Zwieńczeniem projektu są ogólnopolskie wyniki i rankingi szkół, które stworzono na podstawie danych wprowadzonych przez szkoły biorące udział w egzaminie.

 
 

 
Ogólnopolskie wyniki Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem 2019 

Podczas tegorocznego Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty najwyższe wyniki uczniowie osiągnęli  z języka angielskiego, średnio na poziomie 47%. Szczegółowe wyniki ze wszystkich przedmiotów, takie jak:

- średnie wyniki z przedmiotu w poszczególnych województwach,

- rozkład wyników uczniów z wybranego przedmiotu,

- skumulowany odsetek uczniów w zależności od uzyskanego odsetka punktów,

- wyniki uczniów w skali staninowej,

- poziom wykonania zadań i moc różnicująca

 
oraz wyniki z poprzedniej edycji są dostępne TUTAJ.

Raporty z wynikami szkoły są przekazane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów z przedmiotu, do którego wprowadzali wyniki. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani, nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie informacje zbiorcze o wynikach egzaminu w całej Polsce.
 

Rankingi ogólnopolskie i wojewódzkie Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem 2019
ranking najlepszych szkol egzamin osmoklasisty 2020
ranking wojewodzki najlepszych szkol egzamin osmoklasisty 2020

Rankingi z edycji 2019 oraz poprzednich dostępne na stronie egzaminy.operon.pl