Powrót do strony głównej o Egzaminie Ósmoklasisty

 

OGÓLNOPOLSKI PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z OPERONEM
HARMONOGRAM EDYCJI 2023/2024

 

Termin Wydarzenie

31.08.2023

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń.

24.11.2023

Zamknięcie panelu przyjmowania zgłoszeń do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty

Zgłoszenie po 24.11 nie gwarantuje dostawy arkuszy w terminie do 05.12

1–4.12.2023 Dostarczenie zabezpieczonej przesyłki z wydrukowanymi arkuszami, nagraniami do egzaminów z języków obcych.

5.12.2023

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - JĘZYK POLSKI

09:00-11:00 Egzamin z języka polskiego (czas trwania: 120 minut)

 

Otwarcie panelu do wprowadzania wyników oraz pobierania arkuszy.

6.12.2023
 

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - MATEMATYKA

09:00-10:40 Egzamin z matematyki (czas trwania: 100 minut)

7.12.2023

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - JĘZYK OBCY

09:00-10:30 Egzamin z języka obcego (czas trwania: 90 minut)

07.03.2024

Udostępnienie arkuszy II edycji Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem 

29.03.2024

Chwilowe zamknięcie panelu do wprowadzania wyników celem wygenerowania raportu oraz rankingów ogólnopolskich. Panel do wprowadzania wyników zostanie ponownie włączony po udostępnienu raportu oraz rankingów ogólnopolskich i będzie dostępny do końca roku szkolnego.
kwiecień 2024
Udostępnienie raportu Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem oraz opublikowanie rankingów ogólnopolskich.
13.08.2024
Zamknięcie panelu i możliwości wpisywania wyników próbnych egzaminów