Powrót do strony głównej o Egzaminie Ósmoklasisty

 

W związku z pandemią COVID-19 szkoły zgłoszone do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty piszą egzaminy w możliwym dla szkoły terminie. Decyzję dotyczącą daty egzaminów podejmuje Dyrekcja szkoły zgodnie z wytycznymi MEN.

 
Arkusze wraz z odpowiedziami nie są w tym roku publikowane na stronach internetowych oraz w serwisach Wydawnictwa Operon. Zostały przekazane do wyłącznej dyspozycji Dyrektorów szkół zgłoszonych do projektu.

 

 

OGÓLNOPOLSKI PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z OPERONEM
HARMONOGRAM EDYCJI 2020/2021

 

Termin Wydarzenie

31.08.2020

9:00

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do programu Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z OPERONEM 

02.11.2020

15.00

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do programu
Czas realizacji wynosi 3–4 dni robocze Dostarczenie do szkół zabezpieczonej przesyłki z wydrukowanymi arkuszami oraz nagraniami do egzaminu z języków obcych

 

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - JĘZYK POLSKI

09:00-11:00 Egzamin z języka polskiego (czas trwania: 120 minut)


 

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - MATEMATYKA

09:00-10:40 Egzamin z matematyki (czas trwania: 100 minut)

 

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - JĘZYK OBCY

09:00-10:30 Egzamin z języka obcego (czas trwania: 90 minut)

02.02.2021

Udostępnienie arkuszy II edycji Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem 

25.03.2021

Chwilowe zamknięcie panelu do wprowadzania wyników celem wygenerowania raportu oraz rankingów ogólnopolskich. Panel do wprowadzania wyników zostanie ponownie włączony 31 marca i będzie dostępny do końca roku szkolnego.
31.03.2021
Udostępnienie raportu Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem oraz opublikowanie rankingów ogólnopolskich.
30.06.2021
Ostatni dzień na zgłoszenie szkoły
13.08.2021
Zamknięcie panelu i możliwości wpisywania wyników próbnych egzaminów

 

W związku z komunikatem MEN dotyczącym zmian na egzaminie ósmoklasisty w 2021 r. arkusze II edycji Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem zostały dostosowane do nowych wymagań egzaminacyjnych. Wszystkim szkołom biorącym udział w egzaminie ósmoklasisty z Operonem udostępniamy arkusze II edycji, opracowane zgodnie z wytycznymi CKE. Ponadto szkoły uczestniczące w projekcie otrzymują dostęp do panelu do wprowadzania wyników oraz generowania raportów z podsumowaniem. Panel z zapisami zostanie zamknięty 30 czerwca 2021 r. Wprowadzanie wyników Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem jest możliwe do 13 sierpnia 2021 r.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego poprzez infolinię: 58 679 00 00 lub mailowego: info@operon.pl.