Powrót do strony głównej o Egzaminie Ósmoklasisty

 

OGÓLNOPOLSKI PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z OPERONEM
HARMONOGRAM EDYCJI 2021/2022

 

Termin Wydarzenie

1.09.2021

9:00

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń.

14.11.2021

Zamknięcie panelu przyjmowania zgłoszeń do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty
2–3.12.2021 Dostarczenie zabezpieczonej przesyłki z wydrukowanymi arkuszami, nagraniami do egzaminów z języków obcych.

6.12.2021

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - JĘZYK POLSKI

09:00-11:00 Egzamin z języka polskiego (czas trwania: 120 minut)

7.12.2021
 

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - MATEMATYKA

09:00-10:40 Egzamin z matematyki (czas trwania: 100 minut)

8.12.2021

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - JĘZYK OBCY

09:00-10:30 Egzamin z języka obcego (czas trwania: 90 minut)

10.03.2022

Udostępnienie arkuszy II edycji Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem 

29.03.2022

Chwilowe zamknięcie panelu do wprowadzania wyników celem wygenerowania raportu oraz rankingów ogólnopolskich. Panel do wprowadzania wyników zostanie ponownie włączony 31 marca i będzie dostępny do końca roku szkolnego.
31.03.2022
Udostępnienie raportu Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem oraz opublikowanie rankingów ogólnopolskich.
13.08.2022
Zamknięcie panelu i możliwości wpisywania wyników próbnych egzaminów

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego poprzez infolinię: 58 679 00 00 lub mailowego: info@operon.pl.