Powrót do strony głównej o Egzaminie Ósmoklasisty

 

OGÓLNOPOLSKI PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z OPERONEM
HARMONOGRAM EDYCJI 2022/2023

 

Termin Wydarzenie

08.2022

9:00

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń.

18.11.2022

Zamknięcie panelu przyjmowania zgłoszeń do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty
2–5.12.2022 Dostarczenie zabezpieczonej przesyłki z wydrukowanymi arkuszami, nagraniami do egzaminów z języków obcych.

6.12.2022

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - JĘZYK POLSKI

09:00-11:00 Egzamin z języka polskiego (czas trwania: 120 minut)

7.12.2022
 

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - MATEMATYKA

09:00-10:40 Egzamin z matematyki (czas trwania: 100 minut)

8.12.2022

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - JĘZYK OBCY

09:00-10:30 Egzamin z języka obcego (czas trwania: 90 minut)

07.03.2023

Udostępnienie arkuszy II edycji Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem 

29.03.2023

Chwilowe zamknięcie panelu do wprowadzania wyników celem wygenerowania raportu oraz rankingów ogólnopolskich. Panel do wprowadzania wyników zostanie ponownie włączony 31 marca i będzie dostępny do końca roku szkolnego.
31.03.2023
Udostępnienie raportu Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem oraz opublikowanie rankingów ogólnopolskich.
13.08.2023
Zamknięcie panelu i możliwości wpisywania wyników próbnych egzaminów