Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasisty

W tegorocznej ofercie dla szkoły podstawowej przygotowaliśmy Ogólnopolski  Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM oraz udostępniamy przykładowe arkusze egzaminu ósmoklasisty nauczycielom obecnych klas 7.

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM  – jedyny sprawdzian zewnętrzny, w oficjalnej formule. Sprawdzian Szóstoklasisty oswaja uczniów z nową formułą egzaminu po 8 klasie. Wybrane zadania z arkusza są zgodne z formułą egzaminu ósmoklasisty.

We wszystkich szkołach w Polsce przeprowadzany jest tego samego dnia – 12 kwietnia 2018 r.

Arkusze przykładowego egzaminu ósmoklasisty dla klas 7 będą dostępne od 16 kwietnia 2018 r. Arkusze zostaną udostępnione bezpłatnie do pobrania po zalogowaniu w serwisie. Pobierz

 

Aby wziąć udział w programie, szkoła zgłasza do udziału wszystkich uczniów klas szóstych.

W tym roku szkolnym na cykl przygotowań składa się:

  1.   Ogólnopolski  Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem przeprowadzany 12 kwietnia, 
  2.   Udostępnienie dyrektorom szkół raportów z wynikami Ogólnopolskiego Sprawdzianu Szóstoklasisty,
  3.   Udostępnienie nauczycielom planów powtórzeniowych dla klasy, służących wyrównaniu poziomu nauki,
  4.   Udostępnienie nauczycielom arkusza przykładowego egzaminu ósmoklasisty dla klas 7.

Aby wziąć udział w programie, kliknij boks "Zgłoś szkołę", zaloguj się i wypełnij zgłoszenie.

Od roku szkolnego 2018/2019 cykl przygotowań do egzaminu ósmoklasisty będzie obejmował liczne materiały dostępne dla klas 6, 7 oraz 8. Dzięki temu będą Państwo mogli w sposób systematyczny monitorować poziom i przyrost wiedzy uczniów. Końcowym elementem tego programu będzie Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019.

Możliwości po zalogowaniu


Dlaczego warto wziąć udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Szóstoklasisty?

To jedyny sprawdzian zewnętrzny, w oficjalnej formule, który obiektywnie weryfikuje poziom wiedzy uczniów kończących klasę szóstą. W tym roku Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty jest przeprowadzany w pierwszym tygodniu kwietnia. We wszystkich szkołach w Polsce uczniowie przystępują do niego tego samego dnia. Uczestnictwo w programie umożliwia uczniom rzetelne sprawdzenie swojej wiedzy i przygotowanie do rozpoczęcia kolejnego etapu kształcenia oraz motywuje ich do nauki przed zapowiadaną „małą maturą” po klasie ósmej. Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty pomoże też szkołom w łagodnym wejściu w reformę edukacji 2017.

Dyrektorzy szkół uczestniczących w Nowym Sprawdzianie Szóstoklasisty otrzymują do wyłącznej dyspozycji raport z wynikami całej szkoły. Dokument będzie potwierdzeniem rzetelności dotychczasowej edukacji obecnych szóstoklasistów.

Jak zgłosić szkołę

Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona mająca konto w systemie Operonu (Operon ID). Wystarczy zalogować się na tej stronie, podając swój login i hasło, oraz wypełnić formularz znajdujący się w "Moje zgłoszenia". Potwierdzenie zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na adres e-mail dyrektora placówki. Jedna szkoła może zostać zgłoszona do sprawdzianu tylko raz. Aby wziąć udział w programie, szkoła deklaruje liczbę uczniów, którzy mają przystąpić do Szóstoklasisty. Zgłoszenie można edytować w każdej chwili, aż do dnia zamknięcia zapisów. Warunkiem przystąpienia do programu jest akceptacja regulaminu, w tym zobowiązanie się do przeprowadzenia egzaminu w dniu i o godzinie wyznaczonej przez Operon.

Jakie są warunki uczestnictwa?

Udział w programie jest dobrowolny. Szkoła przystępująca do programu ponosi opłatę za udział. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz opłat Ogólnopolskiego Sprawdzianu Szóstoklasisty 2018 są dostępne po zalogowaniu.

Jak sprawdzić wyniki sprawdzianu?

Modele odpowiedzi oraz kartoteki są udostępniane dzień po sprawdzianie wraz z systemem wprowadzania wyników. Każdy nauczyciel może wybrać sposób sprawdzania prac – samodzielnie, na podstawie modeli odpowiedzi lub z wykorzystaniem klucza elektronicznego umożliwiającego automatyczne sprawdzanie prac uczniów. Nauczyciel sprawdzający prace samodzielnie będzie musiał dodatkowo wprowadzić odpowiedzi uczniów do systemu. Wprowadzenie wyników, bez względu na wybrany sposób, jest warunkiem koniecznym do otrzymania raportu wyników dla szkoły, klasy i uczniów.

Dlaczego warto wprowadzać wyniki?

Po wprowadzeniu wyników do systemu szkoły otrzymają szczegółowy raport z wyników szkoły, klasy i uczniów, który mogą odnieść do wyników z poprzednich lat, a także poznać swoją pozycję na tle kraju i województwa. Raporty są cennym źródłem wiedzy o stopniu przygotowania uczniów, a także o profesjonalizmie kadry nauczycielskiej.

 Ponadto szkoły, które wprowadzą wyniki sprawdzianu mogą liczyć na wiele dodatkowych korzyści, m.in.:

  • plan powtórzeniowy ze wszystkich przedmiotów dostosowany do wyników klasy
  • obecność w rankingach ogólnopolskich i lokalnych

Raporty z wynikami szkoły są przekazane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów z przedmiotu, do którego wprowadzali wyniki. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie iformacje zbiorcze o wynikach całej populacji.

Kto ma dostęp do raportów z wynikami?

Raporty z wynikami szkoły są przekazane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów z przedmiotu, do którego wprowadzali wyniki. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie iformacje zbiorcze o wynikach całej populacji.

Dlaczego przestrzeganie harmonogramu jest ważne?

Aby wiernie oddać atmosferę sprawdzianu, Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie – 12 kwietnia. Zachęcamy dyrekcję oraz nauczycieli do zorganizowania tych dni w szkole tak samo, jak na egzamin państwowy: odświętne przygotowanie sal, uroczysty strój uczniów, przestrzeganie reguł obowiązujących na egzaminie, np. w zakresie przedmiotów, które uczeń może mieć przy sobie w trakcie egzaminu. Dzięki temu uczniowie będą mieli szansę doświadczyć wszystkich warunków panujących na egzaminie i stosownie się do tego przygotować. 

Nasi partnerzy

British Council