Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem

Ogólnopolski Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem to coroczny projekt, w ramach którego jest przeprowadzany próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów w całej Polsce. Łączymy doświadczenie w obszarze edukacji i wiedzę ekspertów, by tworzyć unikalny i jedyny w Polsce system przygotowań do egzaminu gimnazjalnego. Próbny egzamin organizujemy od 2007 roku. Co roku przystępuje do niego ponad 60% gimnazjalistów! 

Kompleksowy program przygotowań do egzaminu gimnazjalnego składa się z trzech etapów:

1.     Ogólnopolski Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem przeprowadzany w dniach 4–6 grudnia 2018 r.

2.     Udostępnienie dyrektorom szkół raportów z wynikami PEG uzupełniony o plan powtórzeniowy dla każdej klasy

3.     II edycja Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego, służąca weryfikacji postępów w nauce - od 4 marca 2019 r.

 

Aby wziąć udział w programie, szkoła deklaruje liczbę uczniów, którzy mają przystąpić do Próbnego Egzaminy Gimnazjalnego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tegorocznej edycji.

Uwaga! Zapisy zostaną uruchomione 24 września.