Dla najmłodszych uczniów nieuchronnie zbliża się zakończenie edukacji wczesnoszkolnej, a dla nauczycieli – ważny czas przygotowania końcowych ocen opisowych

 

Po co sprawdzanie wiedzy?

Jedną z ważniejszych funkcji szkoły jest kształtowanie relacji społecznych. Bez funkcjonowania w zróżnicowanych grupach uczniów na pewno trudno byłoby rozwinąć szerokie kompetencje społeczne w dorosłości i nauczyć się funkcjonowania w grupie. W nadchodzących tygodniach nauki stacjonarnej na ten aspekt szkoły będą kładły największy nacisk. Po długim okresie nauki zdalnej i hybrydowej to emocjom i relacjom należy poświęcić szczególną uwagę.

Nie zmienia to faktu, że nauczyciele mogą oczekiwać, że uczniowie – choć w różnym stopniu – podjęli próbę rozwijania umiejętności czytania, pisania, rozwoju motoryki małej, poznawania zjawisk przyrodniczych, na które nawet w domu mogli poświęcić czas. Oczekiwanie, że dzieci będą przyswajać poszczególne obszary jest zasadne nawet przy nauce hybrydowej, a sprawdziany są jedną z metod weryfikacji nabycia wiedzy. Testy i sprawdziany w polskim systemie edukacji w wielu miejscach zebrały bardzo złą sławę. W okresie pandemicznym to zjawisko się nasiliło. Warto odczarować ten element edukacji – wyciągając z niego to, co najlepsze – czyli bogatą informację zwrotną.

Warto sprawdzać wiedzę i umiejętności nie po to, by wystawić ocenę, lecz aby wspomóc dzieci w rozwoju i przekazać im odpowiednie wskazówki do dalszej pracy. Taki między innymi był cel Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem (OSKT).
 

Korzyści z wprowadzania wyników

Sprawdzian ma na celu pomoc nauczycielom w odpowiedniej diagnozie umiejętności uczniów. Pozwala przygotować obszerną i rzetelną informację zwrotną dla uczniów i opiekunów – w podziale na wszystkie obszary i zadania (dzięki czemu wiadomo, z czym najmłodsi uczniowie radzą sobie świetnie, a z czym słabiej). Dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest to ułatwienie w przygotowaniu końcowej oceny opisowej – można skorzystać z gotowych szablonów i dostosować je do indywidualnych potrzeb oraz osiągnięć danego podopiecznego.

Skorzystanie z tych narzędzi, jak i z szerszych raportów całej klasy i szkoły, jest możliwe po wprowadzeniu wyników do panelu i uzyskaniu analizy. Szybsze wprowadzenie wyników daje szanse na błyskawiczne skorzystanie z informacji zwrotnej. Dlatego z wprowadzeniem rezultatów uczniów nie warto zwlekać.

Wprowadź wyniki swojej klasy, klikając przycisk „Wprowadź wyniki” na stronie

https://egzaminy.operon.pl/index/trzecioklasista.