Próbny Egzamin z Operonem może zorganizować dobrowolnie każda szkoła, której przedstawiciel zarejestruje się na stronie www.egzaminy.operon.pl i wypełni formularz zgłoszeniowy. 

W roku szkolnym 2017/2018 oferujemy szkołom możliwość przystąpienia do następujących egzaminów:

- Próbna Matura z Operonem

- Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem

- Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem

 

Jak zgłosić szkołę?

Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona mająca konto w systemie Operonu (Operon ID). Wystarczy zalogować się na tej stronie, podając swój login i hasło, oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Potwierdzenie zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na adres e-mail dyrektora placówki.

Warunkiem przystąpienia do programu jest zobowiązanie się do przeprowadzenia egzaminu w dniu i o godzinie wyznaczonej przez Operon.

 

 

Jak sprawdzić wyniki egzaminu?

Modele odpowiedzi oraz kartoteki są udostępniane dzień po egzaminie wraz z systemem wprowadzania wyników. Każdy nauczyciel może wybrać sposób sprawdzania prac – samodzielnie, na podstawie modeli odpowiedzi lub z wykorzystaniem klucza elektronicznego umożliwiającego automatyczne sprawdzanie prac uczniów. Nauczyciel sprawdzający prace samodzielnie będzie musiał dodatkowo wprowadzić odpowiedzi uczniów do systemu.

Wprowadzenie wyników, bez względu na wybrany sposób, jest warunkiem koniecznym do otrzymania raportu wyników dla szkoły, klasy i uczniów oraz planu powtórzeniowego.

 

Dlaczego warto wprowadzić wyniki?

Po wprowadzeniu wyników do systemu szkoły otrzymają szczegółowy raport z wyników szkoły, klasy i uczniów, który mogą odnieść do wyników z poprzednich lat, a także poznać swoją pozycję na tle kraju i województwa. Raporty są cennym źródłem wiedzy o stopniu przygotowania uczniów, a także o profesjonalizmie kadry nauczycielskiej. Dodatkowo, na podstawie wyników generowany jest indywidualny plan powtórzeniowy - zestaw zadań dobranych pod kątem umiejętności, z którymi uczniowie mieli najwięcej trudności.

Plan powtórzeniowy można wygenerować zarówno dla całej klasy - wówczas możliwe będzie przećwiczenie zagadnień, z którymi większość uczniów miała problem, jak i dla poszczególnych uczniów - w tym przypadku, plan powtórzeniowy będzie dostosowany do wyników egzaminu każdego ucznia.

 

Ponadto szkoły, które wprowadzą wyniki egzaminu, mogą liczyć na wiele dodatkowych korzyści:

– dodatkowe arkusze tzw. II edycji (dotyczy Próbnej Matury z Operonem i Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego z Operonem)

darmowe kursy internetowe dla nauczycieli, podnoszące kwalifikacje w zakresie przygotowania do egzaminów

– obecność w rankingach ogólnopolskich i lokalnych (10 najlepszych szkół w Polsce, 3 najlepsze szkoły w województwie)

– Certyfikat jakości Operonu „Skuteczna szkoła” 

– w przypadku egzaminu z języka angielskiego szkoły mogą otrzymać Certyfikat jakości z rekomendacją British Council

 

Zachęcamy do udziału w naszych projektach!