Pozyskanie rzetelnej informacji zwrotnej na temat poziomu wiedzy oraz mocnych stron ucznia, a także wskazówki do nauki w kolejnych latach, to istota Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem. Są to ważne informacje dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, dlatego zapraszamy do zapisów! 

 

Etap edukacji wczesnoszkolnej to czas, w którym dziecko osiąga umiejętności dające podstawę do dalszej nauki i rozumienia świata. Podsumowanie trzech lat edukacji i wyciagnięcie trafnych wniosków jest więc kluczowe dla jego rozwoju. Należy to zrobić rozsądnie, aby nie zniechęcić uczniów do nauki i budować w nich wiarę we własne możliwości. Dlatego warto postawić na sprawdzone rozwiązania oparte na ocenianiu wspierającym rozwój, wskazujące poziom opanowania poszczególnych obszarów i motywujące do pracy.
 

Zapisy do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty 2023  

Zapisy już trwają. Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT) z Operonem odbędzie się 11 maja 2023 r. To dobrze znany nauczycielom sprawdzian ogólnopolski, który jest przyjazny dzieciom. Jego wyróżnikami są zastosowanie elementów terapeutycznych, zapewniających komfort emocjonalny uczniom (podczas testu), oraz ocenianie kształtujące (po teście). Niezwykle ważne jest, aby sprawdzian przebiegał w przyjaznych warunkach, a wyniki uczniów były przekazane w formie, która wyzwala silną motywację uczniów do uczenia się, a tym samym jest efektywnym sposobem rozwijania kompetencji uczniów.

oskt

Szkoły zgłaszające się do OSKT otrzymują: 

- drukowane arkusze sprawdzianu dla wszystkich zgłoszonych uczniów z języka polskiego, matematyki i przyrody; 
- materiały relaksacyjne dla uczniów – film z Bratkiem, który uczniowie oglądają przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, a także bajkę z Bratkiem, która pomoże im zrozumieć emocje związane z OSKT; 
- nagranie sprawdzające kompetencje słuchania ze zrozumieniem oraz jego transkrypcję; 
- instrukcję dla nauczyciela dotyczącą przeprowadzenia sprawdzianu.

 

Korzyści z przystąpienia do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty

Interpretacja wyników OSKT umożliwia obranie właściwej ścieżki do dalszego rozwoju ucznia. Każde dziecko otrzymuje indywidualną informację zwrotną o poziomie nabytej wiedzy i umiejętności. Jest to ocena opisowa wykorzystująca ocenianie kształtujące. Uczniowie dostają także wskazówki pomocne w nauce w klasie czwartej. 

Szkoły biorące udział w OSKT otrzymują:

 • raporty z podsumowaniem kompetencji uczniów, umożliwiające opracowanie: 
  • oceny opisowej ucznia na zakończenie trzeciej klasy,
  • wskazówek do dalszej pracy dla nauczycieli i rodziców; 
 • informacje zbiorcze o klasie i o szkole w formie: 
  • statystyk klas trzecich,
  • rankingów z wynikami szkoły na tle miasta, województwa i kraju. 
    

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem tegorocznej XV edycji Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty oraz do zapisania Państwa szkoły.

publikacje 3klasista

  
Podsumowanie edukacji wczesnoszkolnej i pierwszy test  

Trening czyni mistrza – warto o tym pamiętać i już powoli oswajać uczniów z formułą Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty. Umiejętności niezbędne do napisania testu z łatwością przećwiczą Państwo z nową publikacją „Testy 3-klasisty. Ćwiczenia i odpowiedzi”. Zawiera ona przykładowe arkusze OSKT, które uczniowie mogą rozwiązywać zarówno podczas pracy na lekcji, jak i w domu. Więcej szczegółów na temat publikacji znajdą Państwo na stronie księgarni.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Wydawnictwo Operon