Dla najmłodszych uczniów nieuchronnie zbliża się zakończenie edukacji wczesnoszkolnej, a dla nauczycieli – ważny czas przygotowania końcowych ocen opisowych. Zbliżający się koniec trzeciej klasy z pewnością będzie okazją do podsumowania całej edukacji wczesnoszkolnej.

Podsumowanie edukacji wczesnoszkolnej

Testy i sprawdziany w polskim systemie edukacji w wielu miejscach zebrały bardzo złą sławę. Warto odczarować ten element edukacji i wyciągnąć z niego to, co najlepsze – czyli bogatą informację zwrotną. Warto sprawdzać wiedzę i umiejętności nie po to, by wystawić ocenę, lecz aby wspomóc dzieci w rozwoju i przekazać im odpowiednie wskazówki do dalszej pracy. Taki między innymi był cel Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem (OSKT), który w tym roku szkolnym odbył się 12 maja.

Sprawdzian ma na celu pomoc nauczycielom w odpowiedniej diagnozie umiejętności uczniów. Pozwala przygotować obszerną i rzetelną informację zwrotną dla uczniów i opiekunów – w podziale na wszystkie obszary i zadania (dzięki czemu wiadomo, z czym najmłodsi uczniowie radzą sobie świetnie, a z czym – słabiej). Dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest to ułatwienie w przygotowaniu końcowej oceny opisowej – można skorzystać z gotowych szablonów i dostosować je do indywidualnych potrzeb oraz osiągnięć danego podopiecznego.

Wyniki sprawdzianu dają możliwość przygotowania nie tylko indywidualnej informacji zwrotnej oraz oceny opisowej dla ucznia, lecz także diagnozy wstępnej dla klas czwartych. Mamy świadomość, że wielu nauczycieli wyższych etapów edukacji samodzielnie przeprowadza testy po rozpoczęciu roku szkolnego, ale sprawdzian na zakończenie trzeciej klasy może dać rzetelny obraz umiejętności nabytych przez uczniów podczas pierwszego etapu edukacji. Wynik OSKT połączony z obserwacją nauczyciela prowadzącego to bogaty materiał do diagnozy wstępnej dla klas czwartych.

OSKT – wyniki ogólnopolskie

Skorzystanie zarówno z informacji zwrotnej, jak i z raportów całej klasy i szkoły jest możliwe po wprowadzeniu wyników do panelu oraz uzyskaniu analizy. Szybsze wprowadzenie wyników daje szanse na błyskawiczne skorzystanie z informacji zwrotnej. Dlatego z wprowadzeniem rezultatów uczniów nie warto zwlekać.

Wprowadź wyniki swojej klasy, klikając przycisk „Wprowadź wyniki” na stronie:

https://egzaminy.operon.pl/index/trzecioklasista.

Na stronie egzaminy.operon.pl dostępne są wyniki ogólnopolskie, przedstawiające na wykresach wartości średnie z wybranego przedmiotu w odniesieniu do poszczególnych obszarów wymagań. Zostały one opracowane na podstawie wyników wszystkich uczniów wprowadzonych do panelu.

wyniki

Dziękujemy Państwu za udział w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT)!

Liczymy na to, że tegoroczny sprawdzian pomógł Państwu podsumować pierwszy etap edukacji uczniów oraz dostarczył cennej informacji zwrotnej.

Jeśli chcieliby Państwo podzielić się z nami opinią na temat sprawdzianu, prosimy o wiadomość na adres info@operon.pl. Każda Państwa sugestia jest dla nas niezwykle cenna.