Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty 2021 – podsumowanie tegorocznej edycji 

 

Rok szkolny 2020/2021 z pewnością zapisze się na kartach historii jako wyjątkowy, pełen niepewności i zmian. Edukacja zdalna lub hybrydowa trwała wiele miesięcy. Od 3 maja br. klasy I–III szkoły podstawowej w całym kraju wróciły do nauki w trybie stacjonarnym. Natomiast Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT) w większości szkół odbył się 13 maja.

Nauczyciele do ostatniej chwili nie byli pewni, czy uda się przeprowadzić sprawdzian w szkole, co budziło wiele niepokoju. Na szczęście OSKT odbył się w maju stacjonarnie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, dając uczniom i nauczycielom czas na omówienie sprawdzianu i wrażeń po jego zakończeniu.
 

Wrażenia po tegorocznej edycji OSKT

W związku z sytuacją pandemiczną nauczyciele przyznali, że zarówno oni, jak i uczniowie mieli obawy w związku ze sprawdzianem. Dla najmłodszych to pierwsze takie wyzwanie w czasie trzyletniej edukacji, dla nauczycieli – sprawdzenie wiedzy uczniów po prawie roku nietypowej nauki. Ocena skutków nauki hybrydowej oraz zdalnej na tym etapie była bardzo trudna. Dzieci miały obawy, że mogą sobie nie poradzić ze wszystkimi poleceniami. Po sprawdzianie były zadowolone, spodziewały się trudniejszych zadań – mówi Magdalena Bieńkowska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie.

Nawet w dobie pandemii wielu nauczycieli mówiło, że sprawdzian był im bardzo potrzebny, stanowiąc sposób podsumowania wiedzy, a także diagnozy ewentualnych nierówności. Nasza szkoła już od początku roku była zdecydowana na udział w sprawdzianie, dzieci bardzo chętnie korzystają z informacji zwrotnej, jaką dostają po sprawdzianie, a my – jako nauczyciele – prezentujemy raporty i wyniki na radzie i przekazujemy je dalej nauczycielom klas czwartych – dodaje Pani Magdalena.
 

Podsumowanie edukacji klas trzecich

O tym, jak ważny jest sposób interpretacji wyników indywidualnych i grupowych oraz jakie miary stosować przy ocenie, opowiadała metodyczka Sabina Furgoł podczas webinaru „Podsumowanie edukacji klas trzecich po roku nauki zdalnej”. Nagranie ze spotkania jest dostępne TUTAJ.

Wynik sprawdzianu dał możliwość przygotowania nie tylko indywidualnej informacji zwrotnej oraz oceny opisowej dla ucznia, lecz także diagnozy wstępnej dla klas czwartych. Mamy świadomość, że wielu nauczycieli wyższych etapów edukacji samodzielnie przeprowadza testy po rozpoczęciu roku szkolnego, ale sprawdzian na zakończenie trzeciej klasy może dać rzetelny obraz umiejętności nabytych przez uczniów podczas pierwszego etapu edukacji. Wynik OSKT połączony z obserwacją nauczyciela prowadzącego to bogaty materiał do diagnozy wstępnej dla klas czwartych.

Na stronie egzaminy.operon.pl dostępne są wyniki ogólnopolskie. Zostały opracowane na podstawie wyników wszystkich uczniów wprowadzonych do panelu. W tym roku po raz pierwszy prezentujemy Państwu raport dynamiczny, który jest odświeżany codziennie.
 

Dziękujemy Państwu za udział w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT)!

Liczymy na to, że tegoroczny sprawdzian pomógł Państwu podsumować pierwszy etap edukacji uczniów oraz dostarczył cennej informacji zwrotnej.

Jeśli chcieliby Państwo podzielić się z nami opinią na temat sprawdzianu, prosimy o wiadomość na adres info@operon.pl. Każda Państwa sugestia jest dla nas niezwykle cenna.

Życzymy udanego, wakacyjnego wypoczynku!