Nauczyciele języka polskiego i matematyki w szkołach podstawowych mogą już korzystać
z narzędzia Operonu do monitorowania postępów w nauce swoich uczniów. Na początku roku szkolnego udostępniliśmy bezpłatne diagnozy dla szósto-, siódmo- i ósmoklasistów.
Już 29 października dostępny będzie kolejny test dla ósmoklasistów, a już niedługo
– 3–5 grudnia – zostanie przeprowadzona próba generalna: Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty.

 
Dołącz do programu przygotowań do egzaminu ósmoklasisty

We wrześniu udostępniliśmy diagnozy do realizacji na początku roku szkolnego. Widzimy, że cieszą się one dużą popularnością, a to oznacza, że są bardzo pomocne do weryfikacji wiedzy uczniów „na starcie”. W tym tygodniu zostaną zamieszczone kolejne testy, dzięki którym będzie można sprawdzić postępy ucznia w trakcie roku szkolnego. Wszystkie testy są dostępne na stronie Operonu do pobrania w wersji pdf. Zawierają zadania typu egzaminacyjnego i sprawdzają ten zakres materiału, który jest właśnie realizowany (zgodnie z harmonogramem podstawy programowej). Można je realizować w podziale na grupy.

Z diagnoz i testów mogą korzystać wszyscy nauczyciele języka polskiego i matematyki, uczący w klasach 6, 7 i 8. Wyniki, które uczniowie uzyskają z poszczególnych testów, również z Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty, nauczyciele mogą wprowadzić do specjalnego systemu. Jest on dostępny bezpłatnie po zalogowaniu się w serwisie Operon. Jego obsługa jest prosta i dostosowana do realiów szkolnych (np. nauczyciel może zaznaczyć nieobecność ucznia na danym teście czy podzielić klasę na zespoły i wprowadzać osobno wyniki poszczególnych grup). Po wprowadzeniu wyników z danego testu nauczyciel otrzymuje szczegółowy raport dotyczący umiejętności egzaminacyjnych każdego ucznia w klasie. Może porównywać postępy ucznia, generując zestawienie wyników uzyskanych na poszczególnych testach. Ma także możliwość sprawdzenia, jak dziecko wypada na tle klasy. Te zestawienia po wydrukowaniu mogą być przydatne podczas zebrań z rodzicami czy przy omawianiu planu pracy z uczniem.

infografika egzamin osmoklasisty

Specjalny raport pokazuje słabe i mocne strony dziecka oraz informuje o tych obszarach i umiejętnościach, które wymagają szczególnej uwagi. Indywidualny Profil Ucznia jest generowany na podstawie wprowadzanych przez nauczyciela wyników z testów. Pokazuje poziom wiedzy ucznia na poszczególnych etapach przygotowań do egzaminu, począwszy od klasy szóstej. Wskazuje te umiejętności, nad którymi należy intensywniej popracować. Tym samym ułatwia precyzyjne zaplanowanie przygotowań do egzaminu ósmoklasisty i opracowanie strategii dla każdego ucznia z osobna.

Raport pokazuje poziom opanowania umiejętności w ramach:
 

                                                                         języka polskiego

matematyki

                                   

                                                   kształcenie literackie i kulturowe,
                                                                 kształcenie językowe,
                                                                 tworzenie wypowiedzi,
                                                                 samokształcenie,
                                                   umiejętność pisania wypracowań.

sprawność rachunkowa,
 wykorzystanie i tworzenie informacji,
 rozumowanie i argumentacja.

 

publikacje tak zdam

Z obu przedmiotów nauczyciel otrzymuje także informację, z jakimi typami zadań uczeń radzi sobie dobrze, a z którymi ma kłopot. Dzięki Indywidualnemu Profilowi Ucznia może więc bardzo dokładnie zaplanować cykl powtórek i zindywidualizować przygotowania do egzaminu ósmoklasisty już od klasy szóstej.
 

Ogólnopolski Próbny Egzamin:

Klasa 6 – arkusze egzaminacyjne do pobrania w formie .pdf

Klasa 7 – arkusze egzaminacyjne do pobrania w formie .pdf

Klasa 8 – Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem
 

- przebieg egzaminu w formie identycznej jak egzamin państwowy – arkusze egzaminacyjne wysyłane są do szkół w formie papierowej.  Egzamin odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie

- plan powtórzeniowy dla klas – wraz z wynikami egzaminów próbnych szkoła otrzymuje plan powtórzeniowy dla uczniów, który wskazuje obszary do dalszej pracy; dla każdego ósmoklasisty nauczyciel otrzyma zestaw 12–16 zadań z trzech najsłabiej opanowanych przez ucznia obszarów umiejętności

- II edycja egzaminu próbnego – komplet arkuszy egzaminacyjnych z kluczem odpowiedzi do pobrania online i indywidualnego wykorzystania przez nauczycieli; pozwala zweryfikować stan wiedzy uczniów tuż przed egzaminem państwowym

 
 
Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty w połączeniu z dostępnymi diagnozami i testami daje nauczycielowi kompletny obraz wiedzy
i postępów ucznia. Decyzję dotyczącą zapisu szkoły na egzamin podejmuje dyrektor. Ogólnopolski Próbny Egzamin  Ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzony w dniach:

język polski: 3 grudnia 2019 r.

matematyka: 4 grudnia 2019 r.

język angielski/język niemiecki: 5 grudnia 2019 r.

przedluzamy zapisy do peo

 
Dlaczego warto przystąpić do Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem?

- przebieg identyczny z egzaminem państwowym – jako jedyny egzamin próbny ma arkusze egzaminacyjne w formie papierowej, które są
w tym samym dniu dostarczane do szkół w całej Polsce,

- próba generalna – pozwala uczniom oswoić się z formułą egzaminu, a szkole ‒ sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu,

- plan powtórzeniowy – wraz z wynikami próbnego egzaminu szkoła otrzymuje obszary do dalszej pracy z uczniami,

- darmowe diagnozy na początku roku szkolnego dostępne dla uczniów 6, 7 oraz 8 klasy,

- cykliczne testy oraz możliwość stworzenia profilu ucznia i śledzenia jego postępów w nauce,

- raporty i statystki pokazujące mocne i słabe strony ucznia,

- certyfikat udziału w projekcie, w tym certyfikat jakości „Skuteczna szkoła” dla placówek, które wprowadzą wyniki uczniów,

- obecność w rankingu ogólnopolskim oraz rankingach wojewódzkich,

- drukowane dyplomy i listy gratulacyjne dla szkół z „TOP 10” w Polsce oraz „TOP 3” w województwach. Dodatkowo w tym roku szkoły, które znajdą się w rankingach, otrzymają pakiety publikacji przygotowujących do egzaminów TAK, ZDAM! do szkolnej biblioteki.

- bezpłatny egzamin w kursie internetowym „Jak pomóc uczniom zdać egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty?
Warsztat motywacyjny i narzędziowy” (czwarta edycja).

- publikacje TAK, ZDAM! przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty,

- bezpłatny dostęp do platformy dla uczniów takzdam.pl.  
 

 
Aby skorzystać z dostępnych materiałów, wystarczy zalogować się jako nauczyciel naszego serwisu na operon.pl.
 

Dodatkowo Dyrektorzy szkół uczestniczących w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty otrzymują do wyłącznej dyspozycji raport z wynikami całej szkoły. Dokument będzie potwierdzeniem rzetelności dotychczasowej edukacji obecnych ósmoklasistów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

button zglaszam szkole