Co roku dzięki OSKT uczniowie potwierdzają swoje kompetencje i dobrze przygotowani wkraczają w nowy etap szkolny. Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo być częścią projektu.  Udział w sprawdzianie daje możliwość zebrania dużej ilości informacji o uczniach, klasie i szkole. Interpretacja wyników ma ogromne znaczenie dla późniejszych wniosków i wskazówek do dalszej nauki.

 

Do XV edycji Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty przystąpiło w tym roku tysiące szkół.Liczymy na to, że udział w tegorocznym sprawdzianie pomoże Państwu podsumować pierwszy etap edukacji uczniów oraz dostarczy cennej informacji zwrotnej.

Skorzystanie zarówno ze wspomnianej informacji zwrotnej, jak i z wygenerowanych raportów całej klasy i szkoły jest możliwe po wprowadzeniu wyników do panelu oraz uzyskaniu analizy. Szybsze wprowadzenie wyników daje szanse na błyskawiczne otrzymanie potrzebnych danych. Dlatego z wprowadzeniem rezultatów uczniów nie warto zwlekać.

 
Ogólnopolskie wyniki OSKT

Na podstawie wprowadzonych do panelu wyników wszystkich uczniów biorących udział w tegorocznej edycji sprawdzianu w czerwcu zostanie wygenerowany ogólnopolski raport OSKT. Dzięki temu będą Państwo mogli poznać wyniki wszystkich szkół. To dobra okazja na porównanie zdawalności sprawdzianu na tle kraju oraz skuteczny sposób na promocję szkoły. Państwa szkoła będzie miała okazję zapisać się w rankingu ogólnopolskim i wojewódzkim. Wyniki będą przedstawiać na wykresach wartości średnie z wybranego przedmiotu w odniesieniu do poszczególnych obszarów wymagań.  
 

Sprawnie i rzetelnie opracowana końcowa ocena opisowa

Jednak liczby i procenty nie są tak ważne, jak odpowiednie wskazanie uczniom ich postępów oraz obszarów do dalszej nauki. Dzięki wprowadzeniu wyników sprawdzianu OSKT do panelu otrzymają Państwo pomoc w sformułowaniu końcowej oceny opisowej z elementami oceniania kształtującego. W przypadku najmłodszych uczniów bardzo ważny jest sposób przekazania zindywidualizowanej informacji zwrotnej. Dlatego warto skorzystać ze sprawdzonego pomysłu, jakim jest wykorzystanie wzoru na napisanie listu dla każdego z uczniów.
 

Podsumowanie edukacji wczesnoszkolnej

Zbliżające się zakończenie klas trzecich szkoły podstawowej to okazja do podsumowania całej edukacji wczesnoszkolnej. Trzecioklasiści pierwszy raz wzięli udział w tak poważnym wydarzeniu, jakim jest OSKT.

Testy i sprawdziany w polskim systemie edukacji nie cieszą się dobrą sławą. OSKT odczarowuje ten element edukacji – tu ważny jest przede wszystkim uczeń. Sprawdzane są jego wiedza i umiejętności, ale nie dla ocen, a po to, aby:

  • wesprzeć uczniów w dalszym rozwoju;
  • wspomóc nauczycieli w przygotowaniu końcowej oceny opisowej;
  • ułatwić diagnozę wstępną ucznia do klasy czwartej.

 
Życzymy najmłodszym przejścia do klasy czwartej z pewnością posiadanych kompetencji i z apetytem na dalsze wyzwania edukacyjne, a Państwu – dumy i satysfakcji z obserwacji rozwoju swoich uczniów.