16 stycznia ruszyły zapisy do XII edycji Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT) z Operonem. Odbędzie się on 21 maja 2020 r. Zachęcamy szkoły do zgłoszenia udziału!

 

Korzyści przystąpienia do OSKT 

21 maja już po raz dwunasty odbędzie się OSKT – wyjątkowy sprawdzian zewnętrzny składający się z trzech części – polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. OSKT bada kluczowe umiejętności trzecioklasistów, takie jak:

- czytanie ze zrozumieniem

- słuchanie

- pisanie

- wiedza o języku

- liczenie i sprawność rachunkowa

- praktyczne umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych

- rozumienie podstawowych pojęć przyrodniczych

- obserwacje przyrodnicze oraz ich analiza
 

oraz po raz pierwszy: SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM.
 

Formuła sprawdzianu zapewnia duży komfort psychiczny uczniom, ograniczając stres towarzyszący  egzaminom.

Narzędzia oceniania kształtującego to element wyróżniający sprawdzian Operonu na tle innych „trzeciotestów”. Uczniowie biorący udział
w OSKT otrzymują indywidualny list, będący oceną opisową. Dotyczy on zarówno tych obszarów, które zostały wykonane poprawnie jak i tych, nad którymi uczeń powinien jeszcze popracować. Wraz z oceną trzecioklasista dostaje wskazówki i ćwiczenia do dalszego rozwoju.

baner sprawdzian trzecioklasisty 2020
postac Bratka

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty to sprawdzian przyjazny dziecku. Sprawdzonymi
i skutecznymi elementami zapewniającymi komfort psychiczny w trakcie sprawdzianu są film z Bratkiem
oraz Bajka Bratka. Film oglądany przed sprawdzianem ma za zadanie wyciszyć i pomóc w skupieniu się
przed rozwiązywaniem zadań, natomiast bajka uspokaja dzieci po zakończeniu sprawdzianu.

Bohaterem filmu i bajki terapeutycznej jest Bratek – postać znana i lubiana przez dzieci, która bawi, tłumaczy
i oswaja je z nową, nieznaną sytuacją. Przekaz bajki sprawia, że dzieci czują się bardziej pewne siebie, cieszą się
z sukcesów i uczą się doceniać swoje mocne strony. Poczucie własnej wartości ma niebagatelny wpływ na proces edukacyjny. Dziecko, które widzi swoje postępy, dostrzega sens wykonywanej pracy i jest lepiej zmotywowane
do dalszych ćwiczeń, co w rezultacie skutkuje lepszymi wynikami.

 

Harmonogram OSKT 2020 

XII edycja Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem

 

harmonogram oskt cz1
harmonogram oskt cz 2

 
Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT) to pierwszy etap podróży z edukacją, w którą zabiera uczniów Wydawnictwo Operon. W tym roku odbędzie się on 7 maja. Zapisy trwają!

Zgłoszenia do sprawdzianu przyjmujemy przez panel na stronie www.egzaminy.operon.pl ‒ dostępny po zalogowaniu się do konta w serwisie Operon. Jeśli nie mają Państwo konta, można je łatwo założyć.

button zglaszam szkole

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.egzaminy.operon.pl oraz u konsultantów
pod numerem 58 679 00 00 i mailem: 
info@operon.pl.