Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem to nie tylko próba generalna przed egzaminem państwowym, lecz także wiele narzędzi ułatwiających pracę nauczycielom i dyrektorom. To m.in. diagnozy, testy, moduł raportowy i plany powtórzeniowe – wsparcie w diagnozowaniu luk kompetencyjnych, przygotowaniu do egzaminu i podsumowaniu wyników.

 

baner PEO

Program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty pomaga nauczycielom skutecznie przeprowadzić uczniów przez cały proces nauki do egzaminu ósmoklasisty. Wspiera nauczyciela w planowaniu pracy i obserwacji jej efektów. Program ten rozpoczyna się już od 6 klasy. Najważniejszy element - Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty - umożliwia przeprowadzenie próby generalnej przed egzaminem państwowym – jest to istotny argument za jego przeprowadzeniem, ale z całą pewnością nie jedyny!

Do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty, który w tym roku odbędzie się w dniach 6-8 grudnia, zostały niespełna dwa miesiące. Zapisy przyjmujemy do 14 listopada 2021 r.

Dlaczego warto zgłosić szkołę do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty – o tym przeczytają Państwo w artykule.
 

Poznaj potencjał narzędzi ułatwiających przygotowanie uczniów do egzaminu państwowego

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty  z Operonem to nie tylko próbny egzamin odzwierciedlający państwowy egzamin ósmoklasisty, lecz także wiele narzędzi ułatwiających pracę nauczycielom i dyrektorom. Są to m.in. diagnozy, testy, moduł raportowy i plany powtórzeniowe – wsparcie w diagnozowaniu luk kompetencyjnych, przygotowaniu do egzaminu i podsumowaniu wyników.

  • DIAGNOZY to przekrojowe testy wiedzy, które warto wykonać w pierwszych tygodniach roku szkolnego. Ułatwiają nauczycielom ocenienie stanu wiedzy ucznia, diagnozę luk kompetencyjnych i zaplanowanie dalszej pracy.
  • Kolejnym etapem pracy są TESTY, które pomagają na bieżąco weryfikować wiedzę ucznia i śledzić jego postępy. Z diagnoz i testów mogą korzystać wszyscy nauczyciele języka polskiego i matematyki uczący w klasach 6, 7 i 8 (program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty z Operonem można rozpocząć już w 6 klasie!). Wyniki diagnoz, poszczególnych testów i egzaminu próbnego nauczyciele mogą wprowadzić do systemu, uzyskując wiedzę o postępach ucznia.
  • MODULE RAPORTOWYM, który oddajemy do dyspozycji szkół zapisanych do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty,dostępne są trzy grupy raportów: WYNIKI SZKOŁY, WYNIKI KLAS I WYNIKI UCZNIÓW. Dzięki temu mogą Państwo generować raporty dotyczące m.in. wyników poszczególnych uczniów, klas i szkoły na tle kraju, porównywać wyniki klas, zebrać dane na temat poziomu rozwiązywalności poszczególnych zadań, przyjrzeć się wynikom szkoły na przestrzeni lat (jeśli szkoła brała wcześniej udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty).
  • Z poziomu modułu raportowego mogą Państwo generować także PLANY POWTÓRZENIOWE dla uczniów, które są dodatkowym wsparciem w pracy z uczniami nad lukami kompetencyjnymi.

 
Zarówno plany powtórzeniowe, jak i raporty pomogą Państwu przygotować się do II edycji Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty (dodatkowe arkusze pdf udostępnimy do dyspozycji szkół zapisanych do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty w marcu 2022 r.), dzięki której zyskają Państwo możliwość sprawdzenia wiedzy i kompetencji uczniów tuż przed egzaminem.

Szkoły, które wprowadzą wyniki uczniów, otrzymają także certyfikat udziału w projekcie „Skuteczna szkoła”, a także będą obecne w rankingu ogólnopolskim i rankingach wojewódzkich. Każdego roku szkoły z „TOP 10” w Polsce oraz z „TOP 3” w województwach otrzymują listy gratulacyjne.
 

Jak zgłosić szkołę do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem?

Aby wziąć udział w egzaminie próbnym, szkoła musi zgłosić liczbę uczniów, którzy przystąpią do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 listopada 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji egzaminu znajduje się na stronie egzaminy.operon.pl.