Od 2023 roku egzamin maturalny będzie odbywać się w zmienionej formule. Przed przyszłorocznymi maturzystami oraz ich nauczycielami stoi nie lada wyzwanie. By nie zagubić się w gąszczu komunikatów płynących z różnych, często niesprawdzonych źródeł, nowych wytycznych i sprzecznych komentarzy, warto zachować spokój. Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze, potwierdzone informacje dotyczące nowej matury dla szkół ponadpodstawowych (formuła 2023) zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Edukacyjnej (CKE).

 

Co warto wiedzieć o maturze w 2023 roku

W latach 2023 i 2024 egzamin maturalny będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w aneksach CKE do informatorów o egzaminach z poszczególnych przedmiotów. Wymagania egzaminacyjne zostały zawężone względem wymagań podstawy programowej. Ale zmian jest więcej.  

Matura 2023 – najważniejsze zmiany

Przewidziane zmiany dotyczą kilku obszarów egzaminu maturalnego. Szczegółowe informacje na temat wymagań nowej matury dla szkół ponadpodstawowych (formuła 2023) znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki TUTAJ. Najważniejsze zmiany względem starej matury to:  

  • brak progu zdawalności dla przedmiotu dodatkowego obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego przedmiotu dodatkowego jest przewidziany dopiero od roku szkolnego 2024/2025;  
  • zakres wiedzy zdawanej na maturze egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych przez ministra edukacji i nauki. Wynika to z konieczności dostosowania wymagań egzaminacyjnych do specyfiki kształcenia związanej z epidemią SARS-CoV-2;  
  • czas pisania niektórych egzaminów:język polski, poziom podstawowy – 240 minut (było 170); poziom rozszerzony – 210 minut (było 180); matematyka, poziom podstawowy – 180 minut (było 170); 
  • nowa formuła egzaminów ustnych.   

 
Nowa matura. Matura dla szkół ponadpodstawowych (formuła 2023) dla uczniów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) 

Egzaminy zdawane obowiązkowo pisemnie, to:  

  • język polski, poziom podstawowy, próg zdania 30%, czas trwania 240 minut; 
  • matematyka, poziom podstawowy, próg zdania 30% czas trwania 180 minut. 

 
Przedmioty dodatkowe do wyboru, zdawane na poziomie rozszerzonym, to: język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej (ukraiński, białoruski, litewski), język mniejszości etnicznej (kaszubski, łemkowski), filozofia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka.   

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego.  

W przypadku każdego z przedmiotów obowiązkowo zdawanych na maturze w części pisemnej oraz ustnej absolwent będzie musiał uzyskać co najmniej 30% punktów. W przedmiotach zdawanych dodatkowo w 2023 i 2024 roku nie obowiązuje próg zdawalności.   

Program „Nowa matura 2023” na platformie Mobilna szkoła

Obszernym źródłem sprawdzonych informacji, opracowanych przez ekspertów edukacyjnych i egzaminatorów CKE, jest program „Nowa matura 2023” na platformie Mobilna szkoła. Zapraszamy Państwa do odtworzenia nagrań webinarów zawartych w programie. Jest on skierowany do nauczycielek i nauczycieli matematyki oraz języka polskiego, którzy będą przygotowywać uczniów do nowej matury w 2023 roku. Ze szczegółami programu można zapoznać się TUTAJ.  

program matura 2023

Próbna Matura z Operonem – już w tym tygodniu ruszą zapisy! 

Już po raz szesnasty w dniach 22-25 listopada 2022 r. zostanie przeprowadzona Próbna Matura z Operonem, która w tym roku odbędzie się w dwóch obowiązujących formułach zgodnych z wytycznymi CKE. Zależnie od rodzaju placówki szkołę można zapisać do Próbnej Matury z Operonem według poniższego podziału:  

  • Matura dla szkół ponadgimnazjalnych (formuła 2015), tzw. stara matura;  
  • Matura dla szkół ponadpodstawowych (formuła 2023), tzw. nowa matura.  

 
Aby wziąć udział w egzaminie próbnym, należy zadeklarować liczbę maturzystów, którzy przystąpią do Próbnej Matury z Operonem i złożyć zamówienie na drukowane arkusze, za pośrednictwem platformy internetowej. Zgłoszenia będzie mógł dokonać dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona mająca konto w systemie Operonu.  
Zachęcamy również do śledzenia naszych aktualności, w których na bieżąco będziemy Państwu przedstawiać i komentować wytyczne dotyczące nowej matury 2023. 

 

Źródła:

  1. CKE, Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku, https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf, (dostęp:19.08.2022).
  2. CKE, Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023, https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2023/20220819%20EM%202023%20Informacja.pdf (dostęp:19.08.2022).