Klasa ósma to dla uczniów czas ważnych decyzji.  Już od początku roku wśród ósmoklasistów toczą się rozmowy na temat tego, do jakiej szkoły ponadpodstawowej i klasy chcą rekrutować uczniowie. Upływający czas i informacje dotyczące problemów z ubiegłoroczną rekrutacją i brakiem miejsc w szkołach ponadpodstawowych mogą ich przyprawiać o zawrót głowy. Warto wspierać ósmoklasistów w przygotowaniach do egzaminu, również od strony technicznej, i podpowiedzieć uczniom, jak może im pomóc odnalezienie własnego stylu nauki. Nauka we własnym stylu i tempie – na własnych zasadach – może być kluczem do sukcesu na egzaminie ósmoklasisty!

 

Trudne początki przygotowań do egzaminu

Wspierając uczniów w przygotowaniach, warto wzmacniać w nich poczucie własnej wartości i sprawstwa, np. oddając im inicjatywę w planowaniu nauki i powtórek. Na pewno warto im podpowiedzieć, aby czas przeznaczony na naukę był rozłożony równomiernie i uwzględniał odpoczynek, a także aktywność zgodną z naturalnym rytmem i predyspozycjami dziecka. Inaczej odpoczywa nadpobudliwy ruchowo chłopak, a inaczej – lubiąca czytać dziewczyna.

Niektórzy ósmoklasiści mają duże problemy z rozpoczęciem przygotowań do egzaminu, które po prostu mogą być spowodowane tym, że nie wiedzą, jak się uczyć, jaki styl nauki jest dla nich odpowiedni. Na samym wstępie warto ich uspokoić, i zaznaczyć, że są przecież na co dzień przygotowywani do zdania egzaminu. Niech wykorzystają dotychczasowe doświadczenia i odkryją swój styl uczenia.

Zastanowienie się nad tym, co było skuteczne w przygotowaniach do sprawdzianów i kartkówek, jaka metoda nauki wspierała zapamiętywanie oraz regularną pracę, może być punktem wyjścia. Poznanie własnego stylu nauki, a następnie ustalenie planu i zasad działania we własnym tempie, pomogą na starcie przygotowań. Na stronie takzdam.pl przygotowaliśmy plan nauki do egzaminu. Zachęcamy, by udostępnić go uczniom.
 

Lekcja stylu... nauki

Zgodnie z teorią stylów uczenia się każdy z nas ma swój preferowany sposób odbierania, przetwarzania i zapamiętywania informacji. To właśnie dlatego uczymy się w różny sposób. Co sprzyja nauce? Dodatkowe elementy graficzne, praca w grupie, podcasty i odsłuch, rozwiązywanie zadań i ciągłe ćwiczenia? Warto zachęcić ósmoklasistów do wykonania krótkiego testu, by poznali swój styl. Znajdą go Państwo TUTAJ.

style uczenia

Wraz z upływem czasu u wielu z nas jeden ze zmysłów wykształca się lepiej niż pozostałe i wpływa na sposób uczenia się. Określony sposób uczenia się staje się efektywniejszy, zautomatyzowany i sprzyja szybszemu przyswajaniu nowych informacji. Zachęcamy do wykonania przez uczniów wyżej załączonego testu, a następnie zapoznania się z poniższą infografiką, prezentującą propozycje działań, które mogą być pomocne w odniesieniu do każdego stylu uczenia się.

infografika egzamin osmoklasisty

Każdy z nas łączy na przemian wszystkie style uczenia się. Warto poznać siebie oraz swoje predyspozycje podczas nauki i wybierać te metody, które będą najlepsze w zależności od kontekstu (przedmiotu, tematyki, rodzaju zadania) oraz kondycji umysłowej i fizycznej w danym dniu.
 

Sprawdzanie postępów w nauce

Sprawdzanie postępów wiedzy jest kluczowe w procesie przygotowań do egzaminu ósmoklasisty, buduje pewność postępu oraz tego, że wybrane metody są efektywne. Warto zadbać o dobre przygotowanie i konsekwentnie pracować z uczniami nad pogłębianiem i systematyzowaniem już nabytej wiedzy, a także nad oswojeniem typów egzaminacyjnych zadań. Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem warto potraktować nie tylko jako sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności, lecz także jako próbę generalną przed egzaminem państwowym, która pomoże uczniom oswoić się z formułą egzaminu.

Ósmoklasiści, pisząc egzamin próbny, mają szansę oswojenia emocji i presji czasowej towarzyszącej podczas egzaminu państwowego. Wynik egzaminu próbnego może być dla wielu uczniów sygnałem, który mówi, że nie ma na co czekać, trzeba zabrać się do nauki. W tym roku Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem odbędzie się w dniach 6-8 grudnia. Nie jest jeszcze za późno, by zapisać na niego uczniów swojej szkoły. Nie należy jednak z tym zwlekać – złożenie zamówienia jedynie do 18 listopada gwarantuje otrzymanie drukowanych arkuszy na czas. Więcej informacji na temat egzaminu próbnego znajdą Państwo TUTAJ.

baner PEO