Maturzyści, nauczyciele oraz rodzice wyczekiwali 5 lipca – dnia ogłoszenia wyników tegorocznych matur. Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym w maju 2022 roku.

wyniki matur 2022

Od 5 lipca maturzyści mogą sprawdzać wyniki egzaminów maturalnych na kontach w systemie Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
 

Matura 2022 – zdawalność egzaminu w terminie głównym

Egzaminy maturalne w terminie głównym odbyły się w dniach 4–23 maja 2022 roku. Tegoroczny egzamin nie zawierał części ustnej, a każdy uczeń musiał przystąpić do egzaminu z czterech przedmiotów. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym przystąpiło 268 257 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowej szkoły II stopnia) oraz 34 obywateli Ukrainy.

Egzamin maturalny zdało 78,2% wszystkich zdających. Do egzaminu w sesji poprawkowej może przystąpić 15,5% tegorocznych maturzystów. Egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego nie zdało 6,3% zdających.

tabelka wyniki matur

     Źródło: CKE 

Zdawalność matury na przestrzeni 5 lat

W porównaniu do dwóch poprzednich lat naznaczonych przez naukę zdalną widzimy, że tegoroczne wyniki są wyższe, natomiast w porównaniu do czasu sprzed pandemii zdawalność egzaminów jest na poziomie niższym o ponad 2%. Jak podkreśla dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w tym roku zakres wymaganego do opanowania materiału został ograniczony o mniej więcej 20%. Najwięcej zmian dotyczyło matematyki.

wykres matura

Źródło: Opracowanie na podstawie CKE
 

Jak wypadli na egzaminach tegoroczni maturzyści?

Egzamin z języka polskiego zdało 95maturzystów, z matematyki – 82%, z języka angielskiego – 94%

W tym roku maturę na poziomie podstawowym maturzyści najsłabiej napisali z języka polskiego. Średnia punktów uzyskana z tego egzaminu wynosi 54%.Matematykę zdawano średnio na poziomie 58%,język angielski – 76%język niemiecki – 57%.

Zwolnionych z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, a tym samym osób, które otrzymały najwyższy wynik, było 1 259. To laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, w tym m.in.: 

 • 224 osoby z historii, 
 • 134 osób z języka polskiego, 
 • 111 osób z filozofii, 
 • 97 osób z matematyki, 
 • 69 osoby z biologii, 
 • 101 osób z geografii,
 • 93 osoby z wiedzy o społeczeństwie.

 
W przypadku większości przedmiotów rozszerzonych średnia punktów nie przekroczyła 50%. Średnie z poszczególnych przedmiotów prezentują się następująco:

 • biologia – 43%
 • chemia – 37%
 • filozofia – 39%
 • fizyka – 37%
 • geografia – 40%
 • historia – 38%
 • historia muzyki – 38%
 • historia sztuki – 39%
 • informatyka – 40%
 • język angielski – 63%
 • język polski – 55%
 • matematyka – 33%
 • WOS – 30%

 
Wśród tegorocznych maturzystów było również 34 obywateli Ukrainy. Egzamin zdało 18 osób (52,9%), a 14 maturzystów z Ukrainy (41,2%) może przystąpić do egzaminu poprawkowego. Matury nie zdało 2 uczniów (5,9%).

Osoby, które nie zdały tylko jednego z egzaminów maturalnych, mają prawo do wzięcia udziału w egzaminie poprawkowym, który odbędzie się 23 sierpnia. Muszą one do 12 lipca złożyć oświadczenie o chęci ponownego podejścia do egzaminu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej TUTAJ.

 
Nowa Matura 2023

Od 2023 roku egzamin maturalny będzie odbywać się w zmienionej formule. Jeżeli będą Państwo przygotowywać uczniów do nowej matury 2023, to dużą pomocą może okazać się platforma Mobilna szkoła. Zapraszamy na stronę, gdzie nasi eksperci przedstawiają szczegółowe wytyczne CKE dotyczące przyszłych egzaminów.

Program Matura 2023 znajdujący się na platformie Mobilna Szkoła jest adresowany zwłaszcza do nauczycieli języka polskiego i matematyki z liceum i technikum. Wzbogaca stan wiedzy nauczycieli na temat formuły egzaminu maturalnego od 2023 roku. Jednocześnie dostarcza narzędzi w postaci zadań nowego typu maturalnego do szczegółowej analizy mechanizmu poleceń i rozwija kompetencje samodzielnego tworzenia takich zadań.

program matura 2023

Nowe typy zadań, pokazowe arkusze egzaminacyjne, nowelizacja informatorów maturalnych – wszystko znajdą Państwo tutaj. Będziemy aktualizować treści i zapraszać na spotkania z ekspertami od nowej matury 2023.

 

Źródła:

 1. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2022 r., MEiN, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wstepne-informacje-o-wynikach-egzaminu-maturalnego-przeprowadzonego-w-maju-2022-r (dostęp: 07.07.2022).
 2. Informacje wstępne o wynikach egzaminu maturalnego w 2022 r., CKE, https://cke.gov.pl/informacje-wstepne-o-wynikach-egzaminu-maturalnego-w-2022-r/ (dostęp: 07.07.2022).