chlopiec zadajacy test

Próbna Matura z Operonem oraz Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty to wyjątkowe wydarzenia, które odbywają się co roku w tysiącach szkół
w całej Polsce.

W związku z pandemią COVID-19 szkoły zgłoszone do Próbnej Matury z Operonem oraz Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty napiszą egzaminy w możliwym dla szkoły terminie. Decyzję dotyczącą nowej daty egzaminów podejmuje dyrekcja szkoły zgodnie z wytycznymi MEN.

Arkusze wraz z odpowiedziami nie zostaną w tym roku opublikowane na stronach internetowych
oraz w serwisach Wydawnictwa Operon. Będą przekazane do wyłącznej dyspozycji Dyrektorów szkół zgłoszonych do projektu.

Zapisy nadal trwają!

 

Od ponad 13 lat przygotowujemy dla Państwa arkusze egzaminacyjne zgodnie z wytycznymi CKE. Szkoła zgłaszająca się do egzaminu otrzyma komplet drukowanych arkuszy. Pozwolą one na weryfikację postępów uczniów i przeprowadzenie próby generalnej przed egzaminami państwowymi. Dla uczniów będą silnym bodźcem motywacyjnym do nauki. W tym roku decyzję dotyczącą daty egzaminów podejmuje dyrekcja szkoły zgodnie z wytycznymi MEN.
 

Co otrzymuje szkoła biorąca udział w egzaminach?

Próbna Matura z Operonem oraz Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty dają uczniom wyjątkową szansę na oswojenie się z formułą egzaminu, a szkole ‒ okazję do sprawdzenia wszelkich aspektów organizacyjnych istotnych przy przeprowadzeniu egzaminu tej rangi. Przeprowadzenie egzaminu próbnego to wiele korzyści takich jak:

- pakiet drukowanych, standaryzowanych arkuszy egzaminacyjnychprzygotowanychzgodnie z wytycznymi CKE:

            -w skład pakietu dla Ósmoklasisty wchodzą 3 arkusze: j. polski, matematyka, język obcy (do wyboru: język angielski lub język niemiecki)

            - w skład pakietu dla Maturzysty wchodzą 4 arkusze:język polski – poziom podstawowy, matematyka – poziom podstawowy, język obcy – poziom podstawowy (do wyboru: język angielski lub język niemiecki), przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (do wyboru: język polski, matematyka, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, fizyka, chemia, język angielski, język niemiecki, INFORMATYKA) 

- plany powtórzeniowe ze wszystkich przedmiotów dostosowane do wyników poszczególnych klas lub uczniów. Są to zadania odpowiadające tym obszarom, które w danej klasie wypadły najsłabiej. Plany powtórzeniowe można także wygenerować dla każdego ucznia z najsłabiej opanowanych przez niego obszarów umiejętności;

- możliwość stworzenia profilu ucznia i śledzenia jego postępów w nauce;

- raporty i statystki pokazujące mocne i słabe strony ucznia;

- certyfikat udziału w projekcie, w tym certyfikat jakości „Skuteczna szkoła” dla placówek, które wprowadzą wyniki uczniów;

- obecność w rankingu ogólnopolskim oraz rankingach wojewódzkich;

- drukowane dyplomy i listy gratulacyjne dla szkół z „TOP 10” w Polsce oraz „TOP 3” w województwach;

- bezpłatny dostęp do strefy nauki na platformach edukacyjnych dla Ósmoklasistów – takzdam.pl oraz Maturzystów – gieldamaturalna.pl.

 
 
Wszyscy Nauczyciele ze zgłoszonych szkół otrzymują bezpłatny dostęp do platformy internetowej, w której znajdują się:

- narzędzie do automatycznego sprawdzania arkuszy on-line,

- panel do wprowadzania wyników,

- szczegółowe raporty z wyników dla szkoły, klasy i uczniów,

- indywidualne plany powtórzeniowe dostosowane do uzyskanych wyników,

- dodatkowe arkusze egzaminacyjne w plikach PDF do pobrania do przeprowadzenia powtórnego egzaminu w marcu 2021 r. 

 
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie egzaminy.operon.pl.

Zapisy trwają!

button zglaszam szkole