Każdy ósmoklasista czekał na wyniki tegorocznych egzaminów. Nadszedł czas, w którym absolwenci poznają uzyskane rezultaty. Zostały one opublikowane w piątek 1 lipca na stronach internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

 

Egzamin ósmoklasisty w 2022 roku rozpoczął się 24 maja i tradycyjnie trwał 3 dni, przystąpiło ok. 502 900 spośród 518 000 uczniów VIII klas szkoły podstawowej (ok. 97%), w tym 6 150 uczniów-obywateli Ukrainy. Teraz przyszedł moment prawdy dla wszystkich ósmoklasistów – absolwenci szkół podstawowych poznają oficjalne wyniki egzaminu.
 

Jak sprawdzić wyniki egzaminu?

 1. Należy wejść na stronę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE).
 2. Po wejściu na oficjalną stronę internetową OKE należy wpisać swój identyfikator i hasło. Identyfikatorem jest numer PESEL ucznia, natomiast hasło zostało przekazane każdemu uczniowi indywidualnie przez szkołę.
 3. Po wpisaniu identyfikatora i hasła wyświetli się strona z danymi osobowymi ucznia. To właśnie tam znajdą się wyniki z poszczególnych egzaminów.

 
Wyniki można także sprawdzić, logując się w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą tego samego loginu i hasła, które uczniowie klasy ósmej otrzymali od dyrektora szkoły.

 
Wyniki ogólnopolskie

Z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 60%, z matematyki – 57%, z języka angielskiego – 67%, z języka niemieckiego – 50% punktów możliwych do zdobycia.

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów:

wyniki egzaminu

 Źródło: MEiN (dostęp: 01.07.2022)

 
Wyniki najwyższe, tj. od 90 do 100%., uzyskało:

 • język polski – 14 289 uczniów (3,0 proc.),
 • matematyka – 87 603 uczniów (18,3%),
 • język angielski – 166 154 uczniów (35,3%),
 • język niemiecki – 1 129 uczniów (11,2%).

 
W ubiegłym roku uczniowie osiągali zbliżone średnie wyniki, z wyjątkiem matematyki. W 2021 r. z tego przedmiotu uczniowie uzyskiwali średnio wynik gorszy o 10 punktów procentowych. Z języka polskiego osiągali identyczne rezultaty, z języka angielskiego otrzymywali średnio 66% punktów, a z niemieckiego – 49%.

Jak informuje Irena Łaguna, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, tegoroczni ósmoklasiści najlepiej opanowali umiejętności takie jak:

 • odbiór tekstu kultury – wyszukiwanie w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio (język polski);
 • wykonywanie prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych w sytuacji praktycznej (matematyka);
 • znajomość funkcji językowych (język angielski).

 

wykresy

W obecnym roku szkolnym egzamin zdawali również uczniowie z Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ok. 6 150 uczniów z Ukrainy. Średnio z egzaminu z języka polskiego otrzymali 22 proc., z matematyki – 34%, z języka angielskiego – 44%, z języka rosyjskiego – 89%.

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w maju, napisali go w terminie dodatkowym, tj. 13–15 czerwca 2022 r.

 
Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne 19 września 2022 r.

Więcej informacji o wstępnych wynikach można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Już jutro – 5 lipca zostaną podane wyniki tegorocznych matur!

 

Źródła:

 1. Karolina Nowakowska, CKE ogłosiła wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jak wypadli uczniowie z Ukrainy?, Dziennik Gazeta Prawna, https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8483498,wyniki-egzaminu-osmoklasisty-2022-uczniowie-z-ukrainy.html (dostęp: 03.07.2022).
 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022, MEiN, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-egzaminu-osmoklasisty-2022, (dostęp: 03.07.2022).
 3. Informacje wstępne o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2022 r., CKE, https://cke.gov.pl/informacje-wstepne-o-wynikach-egzaminu-osmoklasisty-w-2022-r/, (dostęp: 03.07.2022).