Zaledwie 3,4% maturzystów wybrało informatykę jako jeden ze zdawanych przedmiotów podczas matury. Czy możliwość sprawdzenia się podczas egzaminu próbnego z informatyki zwiększy zainteresowanie zdawaniem tego przedmiotu na maturze? Trwa ostatni tydzień zapisów na Próbną Maturę z Operonem. Już teraz w prawie 40% szkół zgłoszonych do XIII edycji egzaminu próbnego znaleźli się maturzyści zainteresowani zdawaniem próbnej matury z informatyki, która odbędzie się 27 listopada.

 

Informatyka jest przedmiotem, który przyda się nie tylko przyszłym programistom. Ze względu na coraz większe zapotrzebowanie
na specjalistów w tej dziedzinie, a także na informatyczne kompetencje pożądane na wielu stanowiskach, informatyka jest jednym z najbardziej przyszłościowych kierunków.

Podczas tegorocznej Próbnej Matury z Operonem, która odbędzie się w dniach 24–27 listopada 2020 r., uczniowie po raz pierwszy będą mieli możliwość napisania egzaminu z informatyki – weryfikacji swoich umiejętności i oswojenia się z przedmiotem, który dla tak wielu jest wyzwaniem.
 

Próba generalna przed maturą 2021!

lekcja informatyki

Przygotowany przez nas egzamin próbny w pełni odzwierciedla państwowy egzamin maturalny. Zabezpieczone papierowe arkusze egzaminacyjne są dostarczane do szkół w całej Polsce w tym samym dniu, zgodnie z procedurami CKE. Próbna Matura z Operonem daje uczniom wyjątkową szansę na oswojenie się z formułą egzaminu, a szkole ‒ okazję do sprawdzenia wszelkich aspektów organizacyjnych istotnych przy przeprowadzeniu sprawdzianu tej rangi.

Egzamin maturalny z informatyki sprawdza, w jakim stopniu maturzyści opanowali materiał zawarty
w podstawie programowej. Zadania egzaminacyjne mają na celu sprawdzenie w szczególności znajomości i umiejętności posługiwania się komputerem i jego oprogramowaniem oraz korzystania
z sieci komputerowych, umiejętności wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji, zasad współtworzenia zasobów w sieci, umiejętności komunikowania się za pomocą komputera, jak również stosowania podejścia algorytmicznego do rozwiązywania różnych problemów. Egzamin składa się z dwóch części ‒ pierwsza trwa 60 minut i obejmuje zestaw zadań rozwiązywanych bez użycia komputera, a druga część trwa 150 minut i polega na rozwiązywaniu zadań przy użyciu komputera. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym mają formę zamkniętą i otwartą.

Dobrze jest sprawdzić swoją wiedzę na długo przed maturą. Doskonałą okazją jest Próbna Matura z Operonem. Każdy maturzysta ze szkoły zgłoszonej do egzaminu otrzyma oprócz arkuszy egzaminacyjnych również płytę CD zawierającą dane do zadań praktycznych. Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminu maturalnego z informatyki znajdą Państwo stronie CKE TUTAJ.

Aby wziąć udział w programie, wystarczy do 18 października 2020 r. zadeklarować liczbę maturzystów, którzy mają przystąpić do Próbnej Matury z Operonem. Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl.

 
Co otrzymują szkoły, które zgłoszą chęć udziału w Próbnej Maturze z Operonem?

Wszystkie szkoły, które wezmą udział w projekcie, otrzymają zestaw 4 drukowanych arkuszy egzaminacyjnych dla każdego ucznia – z języka polskiego, matematyki, języka obcego i przedmiotu dodatkowego do wyboru na poziomie rozszerzonym. Ponadto nauczyciele ze zgłoszonych szkół otrzymają bezpłatny dostęp do platformy internetowej, na której znajdują się:

- arkusze i schematy rozwiązań w wersji pdf,

- narzędzie do automatycznego sprawdzania arkuszy on-line,

- panel do wprowadzania wyników,

- szczegółowe raporty z wyników dla szkoły, klasy i uczniów,

- plany powtórzeniowe dostosowane do uzyskanych wyników,

- dodatkowe arkusze egzaminacyjne II edycji próbnej matury do przeprowadzenia powtórnego egzaminu w marcu 2021 r.

 
Dodatkowe korzyści z uczestnictwa w programie:

- certyfikat udziału w projekcie,

- certyfikat jakości „Skuteczna szkoła” dla placówek, które wprowadzą wyniki uczniów,

- obecność w rankingu ogólnopolskim oraz rankingach wojewódzkich,

- drukowane dyplomy i listy gratulacyjne dla szkół z „TOP 10” w Polsce oraz „TOP 3”
 w województwach,

- bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej dla uczniów gieldamaturalna.pl.

 

baner matura

 
Zaufało nam tysiące szkół w całej Polsce. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tegorocznej edycji egzaminu na stronie egzaminy.operon.pl.