Termin na zgłoszenie szkół do Próbnej Matury z Operonem upływa 31 października. To nie tylko doskonała okazja do przeprowadzenia próby generalnej przed samą maturą. To również szansa na skorzystanie ze sprawdzonych narzędzi, które usprawnią pracę nauczycieli i dyrekcji oraz pozwolą zaoszczędzić cenny czas. Dowiedz się, jakie korzyści może przynieść Twojej szkole udział w tegorocznej edycji.

 

Próbna Matura z Operonem – pakiet korzyści

Próbna Matura z Operonem to wydarzenie na stałe wpisane w kalendarz szkolnych wydarzeń. Główne korzyści z przystąpienia do egzaminu próbnego to:

korzysci

 
Próbna Matura z Operonem – narzędzia wspierające nauczycieli

Próbna Matura z Operonem to nie tylko drukowane arkusze egzaminacyjne dostępne aż z 11 przedmiotów na poziomie rozszerzonym  – to kompleksowy program wsparcia przygotowań do egzaminu dojrzałości. W ramach programu nauczyciele zyskują możliwość sprawdzenia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w warunkach identycznych jak podczas egzaminu państwowego, a także otrzymują dostęp do narzędzi ułatwiających pracę, takich jak:

  • Moduł raportowy, który umożliwia generowanie przejrzystych raportów na podstawie wyników egzaminów, co pomaga oszczędzić czas, dostarcza wskazówek do dalszej pracy z uczniami oraz wspiera diagnozowanie luk kompetencyjnych. Raporty mogą być także używane podczas prezentacji danych na radach pedagogicznych czy spotkaniach z rodzicami.
  • II edycja Próbnej Matury z Operonem, która daje szkołom możliwość pobrania dodatkowych arkuszy egzaminacyjnych w marcu 2024 r. Szkoły mają swobodę wyboru, czy przeprowadzą kolejny egzamin próbny w dowolnie wybranym terminie, czy też przekażą arkusze uczniom do pracy w domu. II edycja Próbnej Matury stanowi doskonałą okazję do weryfikacji wiedzy i kompetencji uczniów przed egzaminami maturalnymi w maju.
przedmioty

 
NOWOŚĆ – Próbna Matura Ustna z Operonem

W bieżącym roku szkolnym zapraszamy Państwa do przeprowadzenia w szkole Próbnej Matury Ustnej z Operonem z języka polskiego. Przygotowana w tym roku NOWOŚĆ zawiera pakiety zadań maturalnych, które już 20 listopada2023 r. zostaną udostępnione do pobrania. Ta próba umożliwi uczniom odnalezienie się w sytuacji przedstawienia się komisji, wylosowania zestawu czy wystąpienia publicznego. Mogą ją Państwo zorganizować w dowolnym terminie. 

W materiałach znajdą Państwo 30 zestawów egzaminacyjnych do przeprowadzenia próbnego egzaminu ustnego. Każdy zestaw składa się z:

  • pytania jawnego,
  • pytania niejawnego,
  • propozycji dwóch pytań do rozmowy z egzaminowanym.

 
Nauczyciel – egzaminator otrzyma także sugerowany zestaw odpowiedzi oraz kartę z kryteriami oceny.

ustna

 
Ostatnie dni zapisów: jak zgłosić szkołę do Próbnej Matury z Operonem?

Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona. Wystarczy zalogować się lub założyć konto na stronie www.konto.operon.pl, podając dane wymagane w formularzu logowania, oraz wypełnić formularz znajdujący się w „Moje zgłoszenia”. Potwierdzenie zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na adres e-mail. Jedna szkoła może zostać zgłoszona do egzaminu tylko raz. Aby wziąć udział w egzaminie próbnym, dokonujący zgłoszenia deklaruje liczbę maturzystów, którzy mają przystąpić do Próbnej Matury z Operonem.

Zgłoszenia do Próbnej Matury z Operonem przyjmujemy do 31 października 2023 r. za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji egzaminu znajduje się na stronie egzaminy.operon.pl.