W 2022 r., podobnie jak w roku 2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załącznikach do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Dokumenty zawierają zawężony spis wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych. 

 

Egzamin ósmoklasisty 2022

W 2022 roku państwowy egzamin ósmoklasisty odbędzie się w maju. Ponadto nie będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Egzamin ósmoklasisty w 2022 r. zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.

Daty egzaminów odbywających się w terminie głównym:

język polski – 24 maja 2022 r.
(wtorek) – godz. 9.00
  
matematyka – 25 maja 2022 r.
(środa) – godz. 9.00
  
język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r.
2022 r. (czwartek) – godz. 9.00
 

Egzamin maturalny 2022

Podobnie jak w 2021 r. tegoroczny egzamin maturalny będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną i są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Zmianą będzie natomiast to, że abiturienci będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

W 2022 r. absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli zdobędzie z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Matury rozpoczną się 4 maja egzaminem z języka polskiego i potrwają do 23 maja. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram.

4.05.2022 (środa)

godz. 9.00 – język polski – poziom podstawowy
godz. 14.00 – język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony

5.05.2022 (czwartek)

godz.9.00 – matematyka – poziom podstawowy
godz. 14.00 historia muzyki – poziom rozszerzony

6.05.2022 (piątek)

godz. 9.00 – język angielski – poziom podstawowy
godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski – poziom podstawowy

9.05.2022 (poniedziałek)

godz. 9.00 – język angielski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny
godz. 14.00 – filozofia – poziom rozszerzony

10.05.2022 (wtorek)

godz. 9.00 – język polski – poziom rozszerzony
godz. 14.00 – język francuski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

11.05.2022 (środa)

godz.9.00 – matematyka – poziom rozszerzony
godz. 14.00 – język hiszpański – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

12.05.2022 (czwartek)

godz. 9.00 – biologia – poziom rozszerzony
godz. 14.00 – język rosyjski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

13.05.2022 (piątek)

godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony
godz. 14.00 – język niemiecki – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

16.05.2022 (poniedziałek)

godz. 9.00 – chemia – poziom rozszerzony
godz. 14.00 – język włoski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

17.05.2022 (wtorek)

godz. 9.00 – historia – poziom rozszerzony
godz. 14.00 – języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy

18.05.2022 (środa)

godz. 9.00 – geografia – poziom rozszerzony
godz. 14.00 – języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony

19.05.2022 (czwartek)

godz. 9.00 – fizyka – poziom rozszerzony
godz. 14.00 – historia sztuki – poziom rozszerzony

20.05.2022 (piątek)

godz. 9.00 – informatyka – poziom rozszerzony
godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski – poziom rozszerzony

23.05.2022 (poniedziałek)

godz. 9.00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych – poziom podstawowy
godz. 10.35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych – poziom rozszerzony
godz. 12.10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych – poziom rozszerzony
godz. 13.45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych – poziom rozszerzony
godz. 15.20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych – poziom rozszerzony
godz. 16.55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych – poziom rozszerzony

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie MEiN oraz CKE.
 

Egzaminy próbne z Operonem

Przygotowania do egzaminów państwowych to zawsze wymagający czas dla całej społeczności szkolnej. Uczniów czeka wiele pracy i nauki, a nauczyciele chcą im skutecznie pomóc. Jak co roku, również i w nadchodzącym roku szkolnym 2021/2022 zostanie przeprowadzona Próbna Matura z Operonem oraz Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty. Egzaminy próbne wraz ze sprawdzonymi publikacjami wspierają przygotowania do egzaminu ósmoklasisty i matury. Przygotowane arkusze egzaminacyjne są zgodne z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi. Udział w egzaminie próbnym pozwoli Państwu na miarodajną formę sprawdzenia wiedzy uczniów oraz przeprowadzenie próby generalnej przed egzaminami państwowymi w 2022 roku.

W tym roku Próbna Matura z Operonem odbędzie się w dniach 22–25 listopada 2021 r.:

  • język polski: 22 listopada 2021 r.
  • matematyka: 23 listopada 2021 r.
  • język obcy: 24 listopada 2021 r.
  • przedmioty dodatkowe: 25 listopada 2021 r.

 
Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 zostanie przeprowadzony w dniach:

  • język polski: 6 grudnia 2021 r.
  • matematyka: 7 grudnia 2021 r.
  • język angielski, język niemiecki: 8 grudnia 2021 r.

 
Zapisy ruszają już wkrótce – 1 września!

 

Źródła:

  1. MEiN, Nauka stacjonarna w szkołach od 1 wrześniahttps://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-stacjonarna-w-szkolach-od-1-wrzesnia (dostęp: 26.08.2021).
  2. CKE, https://cke.gov.pl/ (dostęp: 26.08.2021).