We wtorek 21 listopada, o godzinie 9.00 maturzyści z całej Polski staną przed wyzwaniem napisania pierwszego próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. W tych ważnych dla nich chwilach przywołajmy słowa Malcolma X: „Edukacja jest kluczem do przyszłości, jutro należy do tych, którzy się na nią przygotowują dzisiaj”. Wierzymy, że nasze wspólne starania i zaangażowanie w przygotowania do tego egzaminu przyniosą owoce. Przypominamy najważniejsze informacje o tym wydarzeniu oraz tegorocznej NOWOŚCI – próbnej maturze ustnej z języka polskiego.

 

Harmonogram tegorocznej edycji Próbnej Matury z Operonem

W tym roku Próbna Matura z Operonem odbędzie się w dniach 21–24 listopada 2023 r. według harmonogramu:

21 listopada – język polski
godz. 09.00: Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym – 240 minut
godz. 14.00: Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym – 210 minut

22 listopada – matematyka
godz. 09.00: Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym – 180 minut
godz. 14.00: Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym – 180 minut

23 listopada– język angielski i język niemiecki
godz. 09.00: Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym – 120 minut
godz. 14.00: Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym – 150 minut

24 listopada– przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie
godz. 09.00: Egzamin z przedmiotów dodatkowych (180 minut), w tym z informatyki (210 minut)
 

Egzamin z informatyki składa się z jednego arkusza, w tym z zadań rozwiązywanych przy użyciu komputera, i trwa 210 minut.

Harmonogram znajdą Państwo również TUTAJ.

 
Próba generalna przed egzaminem państwowym

Arkusze egzaminacyjne przygotowane przez Wydawnictwo Operon zostały opracowane przez doświadczonych autorów, zgodnie z najnowszymi wymaganiami CKE oraz MEiN. Analogicznie jak w przypadku egzaminu państwowego, arkusze zostały dostarczone w formie papierowej do szkół w całej Polsce, tak by egzamin przebiegał we wszystkich szkołach zgodnie z ustalonym harmonogramem – w tym samym czasie.

Wszystkie szkoły biorące udział w Próbnej Maturze z Operonem zachęcamy do tego, by przeprowadziły egzamin zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a więc do:

  • otwarcia odpowiedniej paczki w dniu danego egzaminu, nie wcześniej niż o godzinie 8.30;
  • losowania miejsc;
  • wprowadzenia zakazu wnoszenia telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną, by uczniowie nie korzystali z dodatkowej pomocy i nie przesyłali zdjęć zadań innym uczniom. W tym celu należy wywiesić na drzwiach sali plakat znajdujący się w paczce;
  • wprowadzenia wymogu stroju galowego.

 
Wraz z arkuszami są dostarczane instrukcje dla dyrektora, nauczyciela oraz dla zespołu nadzorującego przebieg egzaminu z informatyki, dotyczące przebiegu egzaminów oraz zawierające najważniejsze informacje.

Po egzaminie próbnym uczniowie mogą sprawdzić, jak sobie poradzili z zadaniami. Arkusze wraz z zasadami oceniania będą dostępne dla uczniów na Platformie Operon. Wystarczy zalogować się na platformie, by bezpłatnie zapoznać się z odpowiedziami.
 

Próbna Matura Ustna z Operonem – gotowe zestawy maturalne do pobrania

Po raz pierwszy zapraszamy do przeprowadzenia w szkole Próbnej Matury Ustnej z Operonem z języka polskiego. Ta próba umożliwi uczniom odnalezienie się w sytuacji przedstawienia się komisji, wylosowania zestawu czy wystąpienia publicznego. Mogą ją Państwo zorganizować w dowolnym terminie.

Przygotowaną w tym roku NOWOŚĆ  pakiety zadań maturalnych – już dziś, 20 listopada2023 r., udostępnimy do pobrania. W materiałach znajdą Państwo 30 zestawów egzaminacyjnych do przeprowadzenia próbnego egzaminu ustnego. Każdy zestaw składa się z:

  • pytania jawnego,
  • pytania niejawnego,
  • propozycji dwóch pytań do rozmowy z egzaminowanym.

 
Nauczyciel – egzaminator otrzyma także sugerowany zestaw odpowiedzi oraz kartę z kryteriami oceny.

Dostęp do materiałów będzie możliwy wyłącznie dla szkół zapisanych do Próbnej Matury z Operonem. Zestaw egzaminacyjny udostępnimy na koncie osoby zgłaszającej szkołę do egzaminu próbnego.

 
Próbna Matura Ustna z języka polskiego to NOWOŚĆ, która umożliwi uczniom odnalezienie się w oficjalnej sytuacji. Maturzyści oswoją się z tym, jak wygląda egzamin ustny. Wierzymy, że znajomość schematu pozwoli im lepiej przygotować się do odpowiedzi podczas matury państwowej.
 

Co jeszcze może pomóc w przygotowaniach do tegorocznej matury?

Poza egzaminem próbnym skuteczną pomocą w przygotowaniach do matury są dobrze znane i sprawdzone publikacje– vademecum, repetytoria i arkusze z: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka polskiego, matematyki i wiedzy o społeczeństwie, które są dostępne również w sprzedaży pakietowej. Z kolei z informatyki i języka angielskiego dostępne są arkusze i repetytoria.  Publikacje sprawdzą się do użytku w klasie, a także indywidualnie – w domu.

Wśród publikacji przygotowujących do matury z języka polskiego w tym roku znajdą Państwo dwie nowości: Konteksty i Maturę ustnąZachęcamy do zapoznania się z nimi w naszej Księgarni internetowej.

 

Drodzy Maturzyści, pamiętajcie, że egzamin maturalny to nie tylko
próba wiedzy, lecz także odzwierciedlenie Waszych wysiłków i gotowości do przyszłych wyzwań.

Wszystkim Maturzystom życzymy powodzenia podczas rozpoczynających się egzaminów próbnych!