Uczniowie wrócili do szkół! To dobra wiadomość, jednak miniony rok szkolny w przeważającej części był rokiem nauki zdalnej. W związku z tym weryfikacja postępów uczniów poprzez przeprowadzanie diagnoz, testów i egzaminów próbnych dostarczy nauczycielom cennej wiedzy na temat tego, co uczniowie powinni powtórzyć. Z kolei dla uczniów będą silnym bodźcem motywacyjnym do nauki. 

 

Najlepsze efekty daje systematyczna praca oraz dobrze zaplanowana nauka, dlatego program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty rozpoczyna się już od 6 klasy. Cykliczny pomiar postępów uczniów pozwala na dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb na poszczególnych etapach przygotowań.
 

Program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty

Program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty pomaga nauczycielom skutecznie przeprowadzić uczniów przez cały proces nauki do egzaminu ósmoklasisty. Wspiera nauczyciela w planowaniu pracy i obserwacji jej efektów. Program ten rozpoczyna się już od 6 klasy! Nauczycielom są udostępniane diagnozy na początku roku szkolnego, cykliczne testy w trakcie nauki oraz możliwość stworzenia profilu ucznia i śledzenia jego postępów w nauce.

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty wraz z dostępnymi diagnozami i testami daje nauczycielowi kompletny obraz wiedzy oraz postępów ucznia. Po wpisaniu do systemu wyników z poszczególnych diagnoz, testów i dwóch edycji egzaminu próbnego prezentowane są raporty i statystyki diagnozujące mocne oraz słabe strony uczniów. Wierzymy, że cykliczny pomiar postępów uczniów pozwala na dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb na poszczególnych etapach przygotowań.
 

Diagnozy dla uczniów klas 6–8 szkoły podstawowej

Na stronie egzaminy.operon.pl zostały udostępnione diagnozy z języka polskiego i matematyki dla uczniów klas 6–8 szkoły podstawowej. Są to przekrojowe testy weryfikujące wiedzę, przeprowadzane na początku roku szkolnego; w klasie 6 diagnoza składa się z 12 zadań i można ją przeprowadzić w ciągu 45 minut; w klasach 7 i 8 test liczy maksymalnie 21 zadań do rozwiązania w ciągu 90 minut.

Aby pobrać diagnozy, należy zalogować się na stronie egzaminy.operon.pl oraz przejść do zakładki DIAGNOZY I TESTY. Dostęp do diagnoz oraz testów jest bezpłatny i dostępny dla zalogowanych użytkowników. Po pobraniu oraz przeprowadzeniu diagnozy mają Państwo możliwość wprowadzenia jej wyników, stworzenia profilu ucznia, a także generowania raportów dla klasy.
 

 
Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty – zapisy trwają! 

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty odbędzie się w dniach 6–8 grudnia 2021 r.

Udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem zapewnia:

  • oswojenie się uczniów z formułą egzaminu i przeprowadzenie próby generalnej przed egzaminem państwowym (dostarczone przez Wydawnictwo Operon arkusze w pełni odzwierciedlają arkusze egzaminacyjne zgodne z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi CKE);
  • możliwość sprawdzenia wszelkich aspektów organizacyjnych w szkole, istotnych przy przeprowadzeniu państwowego egzaminu ósmoklasisty;
  • diagnozę poziomu wiedzy uczniów oraz identyfikację obszarów wymagających powtórzenia (ten aspekt z punktu widzenia wielomiesięcznej nauki zdalnej może mieć kluczowe znaczenie dla zdawalności matury przez uczniów);
  • możliwość weryfikacji postępów w przygotowaniu uczniów do egzaminu państwowego dzięki organizacji II edycji Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem;
  • dostęp do arkuszy, kart odpowiedzi i kartotek w wersji elektronicznej;
  • porównanie poziomu zdawalności egzaminu próbnego z innymi szkołami w całej Polsce (po przeprowadzonym egzaminie próbnym są udostępniane raporty, statystyki i rankingi szkół);
  • promocję szkół,których uczniowie osiągają wysokie wyniki na poziomie ogólnopolskim, dzięki corocznie publikowanym rankingom ogólnopolskim oraz wojewódzkim.

 
Zapisy trwają do 31 października 2021 r. Aby wziąć udział w egzaminie próbnym, szkoła musi zgłosić liczbę uczniów, którzy przystąpią do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl.

 
Więcej informacji na temat programu przygotowań do egzaminy ósmoklasisty znajdą Państwo na stronie egzaminy.operon.pl.