Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasisty

Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem – jedyny sprawdzian zewnętrzny, w oficjalnej formule, który obiektywnie weryfikuje poziom wiedzy uczniów kończących klasę szóstą. Sprawdzian jest kontynuacją znanego i cenionego Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty, który organizowaliśmy od 2009 roku. W obliczu nowej reformy, odpowiadamy na liczne prośby dyrektorów szkół, dla których sprawdzian szóstoklasisty pełnił znaczącą rolę podsumowującą trzyletnią pracę. W związku z tym, w tym roku Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty jest przeprowadzany w pierwszym tygodniu kwietnia – czyli w terminie organizacji sprawdzianu państwowego. We wszystkich szkołach w Polsce uczniowie przystępują do niego tego samego dnia. Uczestnictwo w programie umożliwia uczniom rzetelne sprawdzenie swojej wiedzy i przygotowanie do rozpoczęcia kolejnego etapu kształcenia oraz motywuje ich do nauki przed zapowiadaną „małą maturą” po klasie ósmej. Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty pomoże też szkołom w łagodnym wejściu w reformę edukacji 2017.

Dyrektorzy szkół uczestniczących w Nowym Sprawdzianie Szóstoklasisty otrzymują do wyłącznej dyspozycji raport z wynikami całej szkoły. Dokument będzie potwierdzeniem rzetelności dotychczasowej edukacji obecnych szóstoklasistów.

Na kompleksowy program Nowego Sprawdzianu Szóstoklasisty składają się z trzy etapy:

  1.   Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem przeprowadzany na początku kwietnia, 
  2.   Udostępnienie dyrektorom szkół raportów z wynikami Nowego Sprawdzianu Szóstoklasisty,
  3.   Udostępnienie nauczycielom planów naprawczych dla klasy, służących wyrównaniu poziomu nauki.

Egzaminy Operonu pozwalają sprawdzić stopień opanowania materiału przez uczniów poprzez rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych opracowanych zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Poprzednie edycje projektu:

2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009
   

Możliwości po zalogowaniu

Dlaczego warto wziąć udział w Nowym Sprawdzianie Szóstoklasisty?

Jest to jedyny sprawdzian zewnętrzny, w oficjalnej formule, który obiektywnie weryfikuje poziom wiedzy uczniów kończących klasę szóstą. We wszystkich szkołach w Polsce przeprowadzany jest tego samego dnia. Uczestnictwo w programie umożliwia uczniom rzetelne sprawdzenie swojej wiedzy, przygotowuje do rozpoczęcia kolejnego etapu kształcenia oraz motywuje do nauki do zapowiadanej „małej matury” po klasie ósmej. Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty pomoże też szkołom w łagodnym wejściu w reformę edukacji 2017.

Dyrektorzy szkół uczestniczących w Nowym Sprawdzianie Szóstoklasisty otrzymują do wyłącznej dyspozycji raport z wynikami całej szkoły. Dokument będzie potwierdzeniem rzetelności dotychczasowej edukacji obecnych szóstoklasistów.

Jak zgłosić szkołę

Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona mająca konto w systemie Operonu (Operon ID). Wystarczy zalogować się na stronie www.konto.operon.pl, podając swój login i hasło, oraz wypełnić formularz znajdujący się w "Moje zgłoszenia". Potwierdzenie zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na adres e-mail dyrektora placówki. Jedna szkoła może zostać zgłoszona do sprawdzianu tylko raz. Aby wziąć udział w programie, szkoła deklaruje liczbę uczniów, którzy mają przystąpić do Nowego Sprawdzianu Szóstoklasisty z Operonem. Zgłoszenie można edytować w każdej chwili, aż do dnia zamknięcia zapisów. Warunkiem przystąpienia do programu jest akceptacja regulaminu, w tym zobowiązanie się do przeprowadzenia egzaminu w dniu i o godzinie wyznaczonej przez Operon.

Jakie są warunki uczestnictwa?

Udział w programie jest dobrowolny. Szkoła przystępująca do programu ponosi opłatę za udział. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz opłat Nowego Sprawdzianu Szóstoklasisty 2017/2018 są dostępne po zalogowaniu do serwisu Egzaminy z Operonem.

Jak sprawdzić wyniki sprawdzianu?

Modele odpowiedzi oraz kartoteki są udostępniane dzień po sprawdzianie wraz z systemem wprowadzania wyników. Każdy nauczyciel może wybrać sposób sprawdzania prac – samodzielnie, na podstawie modeli odpowiedzi lub z wykorzystaniem klucza elektronicznego umożliwiającego automatyczne sprawdzanie prac uczniów. Nauczyciel sprawdzający prace samodzielnie będzie musiał dodatkowo wprowadzić odpowiedzi uczniów do systemu. Wprowadzenie wyników, bez względu na wybrany sposób, jest warunkiem koniecznym do otrzymania raportu wyników dla szkoły, klasy i uczniów.

Dlaczego warto wprowadzać wyniki?

Po wprowadzeniu wyników do systemu szkoły otrzymają szczegółowy raport z wyników szkoły, klasy i uczniów, który mogą odnieść do wyników z poprzednich lat, a także poznać swoją pozycję na tle kraju i województwa. Raporty są cennym źródłem wiedzy o stopniu przygotowania uczniów, a także o profesjonalizmie kadry nauczycielskiej.

 

Ponadto szkoły, które wprowadzą wyniki sprawdzianu mogą liczyć na wiele dodatkowych korzyści, m.in.:

  • - plan powtórzeniowy ze wszystkich przedmiotów dostosowany do wyników klasy
  • - obecność w rankingach ogólnopolskich i lokalnych

Raporty z wynikami szkoły są przekazane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów z przedmiotu, do którego wprowadzali wyniki. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie iformacje zbiorcze o wynikach całej populacji.

Kto ma dostęp do raportów z wynikami?

Raporty z wynikami szkoły są przekazane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów z przedmiotu, do którego wprowadzali wyniki. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie iformacje zbiorcze o wynikach całej populacji.

Dlaczego przestrzeganie harmonogramu jest ważne?

Aby wiernie oddać atmosferę sprawdzianu, Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie –na początku kwietnia. Zachęcamy dyrekcję oraz nauczycieli do zorganizowania tych dni w szkole tak samo, jak na egzamin państwowy: odświętne przygotowanie sal, uroczysty strój uczniów, przestrzeganie reguł obowiązujących na egzaminie, np. w zakresie przedmiotów, które uczeń może mieć przy sobie w trakcie egzaminu. Dzięki temu uczniowie będą mieli szansę doświadczyć wszystkich warunków panujących na egzaminie i stosownie się do tego przygotować. 

Nasi partnerzy

Gazeta Wyborcza

edulandia.pl

British Council