HARMONOGRAM EDYCJI 2017/2018 zostanie opublikowany w grudniu 2017 r.
Zapisy zostaną uruchomione w styczniu 2018 r. 

HARMONOGRAM EDYCJI 2016/2017

Termin Wydarzenie

24.01.2017

9:00 

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do programu Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty

21.03.2017

16:00

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do programu
20-24.04.
2017
Dostarczenie zabezpieczonej przesyłki z wydrukowanymi arkuszami 
24. 04. 2017 
9:00
Możliwośc pobrania Filmu z Bratkiem oraz Bajki Bratka ze strony internetowej egzaminy.operon.pl
25.04.2017

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM

09:00 – Rozpoczęcie spradzianu - film z Bratkiem

09:15 – Język polski (czas trwania 45 minut)

10:00-10:15 przerwa

10:15 - Matematyka (czas trwania 45 minut)

11:00 - Zaproszenie dzieci do wysłuchania Bajki Bratka oraz pogadanka

(opcjonalnie, nauczyciel może przeprowadzić ministest z przyrody, a następnie przejść do Bajki).

Minitest z przyrody może zostać przeprowadzony w innym terminie.

26.04.2017

9:00

Publikacja odpowiedzi do arkuszy oraz uruchomienie panelu do wprowadzania wyników
19.05.2017 Zamknięcie panelu do wpisywania wyników
05.06.2017 Udostępnienie raportów podsumowujących wyniki OSKT

 


W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego poprzez infolinię: 58 679 00 00 lub mailowego: info@operon.pl.