HARMONOGRAM EDYCJI 2017/2018

 

Termin Wydarzenie

22.01.2018

9:00 

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do programu Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty

30.03.2018

16:00

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do programu
24-25.04.
2018
Dostarczenie zabezpieczonej przesyłki z wydrukowanymi arkuszami 
25.04.2018 
9:00
Możliwośc pobrania Filmu z Bratkiem oraz Bajki Bratka ze strony internetowej egzaminy.operon.pl
26.04.2018

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM

09:00 – Rozpoczęcie spradzianu - film z Bratkiem

09:15 – Język polski (czas trwania 45 minut)

10:00-10:15 przerwa

10:15 - Matematyka (czas trwania 45 minut)

11:00 - Zaproszenie dzieci do wysłuchania Bajki Bratka oraz pogadanka

(opcjonalnie, nauczyciel może przeprowadzić ministest z przyrody, a następnie przejść do Bajki).

Minitest z przyrody może zostać przeprowadzony w innym terminie.

27.04.2018

9:00

Publikacja odpowiedzi do arkuszy oraz uruchomienie panelu do wprowadzania wyników
27.04.-20.05.2018 Możliwość pobierania raportów indywidualnych dla szkoły, klasy i uczniów - bez porównania wyników na tle województwa i kraju
20.05.2018 Zamknięcie panelu do wpisywania wyników
28.05.2018 Udostępnienie raportu ogólnopolskiego podsumowującego wyniki OSKT oraz możliwośc pobierania raportów indywidualnych z prezentacją wyników na tle województwa i kraju

 

 


W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego poprzez infolinię: 58 679 00 00 lub mailowego: info@operon.pl.