Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM to coroczna akcja Operonu mająca na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji poprzez zbadanie kluczowych kompetencji ucznia. Operon jako pierwszy w Polsce zaproponował nauczycielom przeprowadzenie sprawdzianu już w III klasie szkoły podstawowej.

Kompleksowy program OSKT składa się z elementów:

1.  Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem przeprowadzany 26 kwietnia 2018 r. 

Test trzecioklasisty dostarcza szkołom informacji o pracy uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Wyniki sprawdzianu mogą również pomóc w analizie rozwoju kompetencji poszczególnych uczniów – po zestawieniu ich z wynikami sprawdzianu po klasie szóstej. Dzięki temu można przekonać się, czy potencjał ucznia został dobrze wykorzystany.

2.  Informacja zwrotna z elementami oceniania kształtującego

Kluczowym aspektem jest stosowanie metodyki oceniania kształtującego – szczegółowego opisu badanych kompetencji ucznia, pozwalającego na przekazanie informacji zwrotnej uczniowi oraz jego opiekunom. Nauczyciel korzystający z naszych narzędzi otrzymuje przykłady ćwiczeń pomocnych w pracy z uczniem nad poprawą poziomu jego umiejętności. Dodatkowo, nauczyciele otrzymują karty oceniania kształtującego wraz z przykładami ćwiczeń wzmacniających badane kompetencje.

3.  Elementy terapeutyczne

Wydawnictwo Operon dba również o to, aby sprawdzian nie był dla dzieci źródłem stresu – w tym celu przygotowaliśmy specjalny film terapeutyczny z Bratkiem, który dzieci oglądają przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań – dzięki czemu są bardziej rozluźnione i jest im łatwiej skoncentrować się na teście. Dodatkowo, po zakończeniu sprawdzianu dzieci wysłuchują bajkę Bratka orz odbywają pogadankę według scenariusza, co pozwala na uspokojenie i zrozumienie emocji, które odczuwają po sprawdzianie.

Aby wziąć udział w programie, szkoła deklaruje liczbę uczniów, którzy mają przystąpić do OSKT z Operonem.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tegorocznej edycji.

 

Aby wziąć udział w programie, kliknij boks "Zgłoś szkołę", zaloguj się i wypełnij zgłoszenie.

 

Możliwości po zalogowaniu

Jak zgłosić szkołę

Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona mająca konto w systemie Operonu (Operon ID). Wystarczy zalogować się na stronie www.konto.operon.pl, podając swój login i hasło, oraz wypełnić formularz znajdujący się w "Moje zgłoszenia". Potwierdzenie zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na adres e-mail dyrektora placówki. Jedna szkoła może zostać zgłoszona do sprawdzianu tylko raz. Aby wziąć udział w programie, szkoła deklaruje liczbę uczniów, którzy mają przystąpić do Próbnego Sprawdzianu Kopmetencji Trzecioklasisty z Operonem. Zgłoszenie można edytować w każdej chwili, aż do dnia zamknięcia zapisów. Warunkiem przystąpienia do programu jest akceptacja regulaminu, w tym zobowiązanie się do przeprowadzenia sprawdzianu w dniu i o godzinie wyznaczonej przez Operon.

Jakie są warunki uczestnictwa?

Udział w programie jest dobrowolny. Szkoła przystępująca do programu ponosi opłatę za udział. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz opłat Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty 2018 są dostępne po zalogowaniu do serwisu Egzaminy z Operonem.

Jak sprawdzić wyniki sprawdzianu?

Modele odpowiedzi oraz kartoteki są udostępniane dzień po sprawdzianie wraz z systemem wprowadzania wyników. Każdy nauczyciel może wybrać sposób sprawdzania prac – samodzielnie, na podstawie modeli odpowiedzi lub z wykorzystaniem klucza elektronicznego umożliwiającego automatyczne sprawdzanie prac uczniów. Nauczyciel sprawdzający prace samodzielnie będzie musiał dodatkowo wprowadzić odpowiedzi uczniów do systemu. Wprowadzenie wyników, bez względu na wybrany sposób, jest warunkiem koniecznym do otrzymania raportu wyników dla szkoły, klasy i uczniów.

Dlaczego warto wprowadzać wyniki?

Po wprowadzeniu wyników do systemu szkoły otrzymają szczegółowy raport z wyników szkoły, klasy i uczniów, który mogą odnieść do wyników z poprzednich lat, a także poznać swoją pozycję na tle kraju i województwa. Raporty są cennym źródłem wiedzy o stopniu przygotowania uczniów, a także o profesjonalizmie kadry nauczycielskiej.

 

Ponadto szkoły, które wprowadzą wyniki sprawdzianu mogą liczyć na wiele dodatkowych korzyści, m.in. udostępnienie informacji zwrotnej o uczniach z elementami oceniania kształtującego.

Raporty z wynikami szkoły są przekazane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie iformacje zbiorcze o wynikach całej populacji.

Kto ma dostęp do raportów z wynikami?

Raporty z wynikami szkoły są przekazane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów z przedmiotu, do którego wprowadzali wyniki. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie iformacje zbiorcze o wynikach całej populacji.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Test trzecioklasisty dostarcza szkołom informacji o pracy uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Wyniki sprawdzianu mogą również pomóc w analizie rozwoju kompetencji poszczególnych uczniów – po zestawieniu ich z wynikami sprawdzianu po szóstej klasie. Dzięki temu można przekonać się, czy potencjał ucznia został dobrze wykorzystany.

Kluczowym aspektem jest stosowanie metodyki oceniania kształtującego – szczegółowego opisu badanych kompetencji ucznia, pozwalającego na przekazanie informacji zwrotnej uczniowi oraz jego opiekunom. Nauczyciel korzystający z naszych narzędzi otrzymuje przykłady ćwiczeń pomocnych w pracy z uczniem nad poprawą poziomu jego umiejętności.

Wydawnictwo Operon dba również o to, aby sprawdzian nie był dla dzieci źródłem stresu – w tym celu przygotowaliśmy specjalny film terapeutyczny z Bratkiem, który dzieci oglądają przed przystąpieniem do zadań – dzięki czemu są bardziej rozluźnione i skoncentrowane.

Dyrektor szkoły otrzymuje również szczegółowy raport dla szkoły, klas i uczniów, który może posłużyć do wewnętrznych analiz prowadzonego procesu dydaktycznego.

Nasi partnerzy

British Council