HARMONOGRAM  EDYCJI 2017/2018

Termin Wydarzenie
04.09.2017
9:00
Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do programu Próbna Matura z OPERONEM
20.10.2017
15:00
Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do programu 
17. i 20.11.2017 Dostarczenie zabezpieczonej przesyłki z wydrukowanymi arkuszami oraz nagraniami do egzaminów z języków obcych
21.11.2017
(wtorek)

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

09:00 - Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)

11:50–14:00 – Przerwa

14:00 – Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

 

22.11.2017
(środa)
PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

09:00 – Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)

11:50–14:00 – Przerwa

14:00 – Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)


Dla nauczycieli:
09:00 – Publikacja arkuszy wraz z modelem odpowiedzi oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników z języka polskiego 


           Dla uczniów:

(Szczegółowe informacje wkrótce)

Publikacja arkuszy z języka polskiego (poziom podstawowy oraz rozszerzony) wraz z odpowiedziami na stronie gieldamaturalna.pl

 

23.11.2017
(czwartek)

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK OBCY

09:00 – Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)

11:00–14:00 – Przerwa

14:00 – Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut) 

Dla nauczycieli:
09:00 – Publikacja arkuszy wraz z modelem odpowiedzi oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników z matematyki
         

Dla uczniów:

(Szczegółowe informacje wkrótce)

Publikacja arkuszy z matematyki (poziom podstawowy oraz rozszerzony) wraz z odpowiedziami na stronie gieldamaturalna.pl

 

24.11.2017
(piątek)

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – PRZEDMIOTY DODATKOWE

09:00 – Egzamin z przedmiotów dodatkowych (180 minut)

Dla nauczycieli:
09:00 – Publikacja arkuszy wraz z modelem odpowiedzi oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników z języków obcych
15:00 – Publikacja arkuszy wraz z modelem odpowiedzi oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników z przedmiotów dodatkowych 

Dla uczniów:

(Szczegółowe informacje wkrótce)
Publikacja arkuszy z języków obcych wraz z odpowiedziami na stronie gieldamaturalna.pl

07.01.2018
16:00
Zamknięcie panelu do wpisywania wyników
15.01.2018
12:00
Udostępnienie raportów ogoónopolskich oraz prezentacja rankingów Próbnej Matury z OPERONEM 

od 22.01.2018

Wysyłka certyfikatów dla szkół z rankingów TOP 10 w Polsce i TOP 3 w województwach

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego poprzez infolinię: 58 679 00 00 lub mailowego: info@operon.pl.