Termin Wydarzenie

3.11.2015

9:00

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do programu Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM i Gazetą Wyborczą
11.12.2015 Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do programu jako Szkoła Partnerska, wymaganych w celu otrzymania arkuszy egzaminacyjnych w formie drukowanej
11.01.2016  Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do programu jako Szkoła Uczestnicząca, umożliwiające pobranie arkuszy egzaminacyjnych w formie elektronicznej
11.01.2016  Udostępnienie arkuszy w wersji elektronicznej do pobrania ze strony 
7-11.01.
2016 
Doręczenie paczek z arkuszami sprawdzianu wraz z nagraniami do egzaminu z języków obcych do Szkół Partnerskich 
12.01.2016 Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem

09:00 – Część 1 – język polski i matematyka (80 minut)

11:45* – Część 2 – j. angielski (45 minut)

                          – j. niemiecki (45 minut)
*sugerowana godzina rozpoczęcia drugiej części egzaminu

13.01.2016 
 

Dla nauczycieli:
09:00 – Publikacja modeli odpowiedzi oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników
         

Dla uczniów:
Arkusze wraz z odpowiedziami drukowane w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej
10:00 – Publikacja arkuszy wraz z odpowiedziami na stronie sprawdzian.operon.pl
11:00 – Publikacja arkuszy z części matematyczno-przyrodniczej wraz z odpowiedziami na stronie edulandia.pl

12.02.2016 Zamknięcie panelu do wpisywania wyników
26.02.2016 Udostępnienie raportów Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty dla Szkół Partnerskich
4.03.2016

Udostępnienie raportów Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty dla Szkół Uczestniczących

Publikacja rankingów ogólnopolskich i lokalnych


W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego poprzez bezpłatną infolinię: 800 88 66 88 lub mailowego: info@operon.pl.