Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem

Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem to coroczny projekt, w ramach którego jest przeprowadzany próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów w całej Polsce. Łączymy doświadczenie w obszarze edukacji i wiedzę ekspertów, by tworzyć unikalny i jedyny w Polsce system przygotowań do egzaminu gimnazjalnego. Próbny egzamin organizujemy od 2007 roku. Co roku przystępuje do niego ponad 60% gimnazjalistów! 

Kompleksowy program przygotowań do egzaminu gimnazjalnego składa się z trzech etapów:

1.     Ogólnopolski Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem przeprowadzany w dniach 5–7 grudnia 2017r.

2.     Udostępnienie dyrektorom szkół raportów z wynikami PEG uzupełniony o plan powtórzeniowy dla każdej klasy

3.     II edycja Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego, służąca weryfikacji postępów w nauce - od 5 marca 2018 r.

 

Aby wziąć udział w programie, szkoła deklaruje liczbę uczniów, którzy mają przystąpić do Próbnego Egzaminy Gimnazjalnego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tegorocznej edycji.

Uwaga! Zapisy zostały zamknięte.

Możliwości po zalogowaniu

Jak zgłosić szkołę

Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona mająca konto w systemie Operonu (Operon ID). Wystarczy zalogować się na stronie www.konto.operon.pl, podając swój login i hasło, oraz wypełnić formularz znajdujący się w "Moje zgłoszenia". Zachęcamy do obejrzenia instrukcji wideo, która pomoże szybko i sprawnie pokonać te formalności. Potwierdzenie zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na adres e-mail dyrektora placówki. Jedna szkoła może zostać zgłoszona do egzaminu tylko raz. Aby wziąć udział w programie, szkoła deklaruje liczbę uczniów, którzy mają przystąpić do Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego z Operonem. Zgłoszenie można edytować w każdej chwili, aż do dnia zamknięcia zapisów. Warunkiem przystąpienia do programu jest akceptacja regulaminu, w tym zobowiązanie się do przeprowadzenia egzaminu w dniu i o godzinie wyznaczonej przez Operon.

Jakie są warunki uczestnictwa?

Udział w programie jest dobrowolny. Szkoła przystępująca do programu ponosi opłatę za udział. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz opłat Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego 2017/2018 są dostępne po zalogowaniu do serwisu Egzaminy z Operonem.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu?

Modele odpowiedzi oraz kartoteki są udostępniane dzień po egzaminie wraz z systemem wprowadzania wyników. Każdy nauczyciel może wybrać sposób sprawdzania prac – samodzielnie, na podstawie modeli odpowiedzi lub z wykorzystaniem klucza elektronicznego umożliwiającego automatyczne sprawdzanie prac uczniów. Nauczyciel sprawdzający prace samodzielnie będzie musiał dodatkowo wprowadzić odpowiedzi uczniów do systemu. Wprowadzenie wyników, bez względu na wybrany sposób, jest warunkiem koniecznym do otrzymania raportu wyników dla szkoły, klasy i uczniów.

Dlaczego warto wprowadzać wyniki?

Po wprowadzeniu wyników do systemu szkoły otrzymają szczegółowy raport z wyników szkoły, klasy i uczniów, który mogą odnieść do wyników z poprzednich lat, a także poznać swoją pozycję na tle kraju i województwa. Raporty są cennym źródłem wiedzy o stopniu przygotowania uczniów, a także o profesjonalizmie kadry nauczycielskiej.

Ponadto szkoły, które wprowadzą wyniki egzaminu mogą liczyć na wiele dodatkowych korzyści, m.in.:

  • - plan powtórzeniowy ze wszystkich przedmiotów dostosowany do wyników klasy
  • - obecność w rankingach ogólnopolskich i lokalnych
  • - certyfikat jakości potwierdzający wysoki poziom kształcenia

Raporty z wynikami szkoły są przekazane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów z przedmiotu, do którego wprowadzali wyniki. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie iformacje zbiorcze o wynikach całej populacji.

Kto ma dostęp do raportów z wynikami?

Raporty z wynikami szkoły są przekazane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów z przedmiotu, do którego wprowadzali wyniki. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie iformacje zbiorcze o wynikach całej populacji.

Dlaczego przestrzeganie harmonogramu jest ważne?

Aby wiernie oddać atmosferę egzaminu gimnazjalnego, Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie – na początku grudnia. Zachęcamy dyrekcję oraz nauczycieli do zorganizowania tych dni w szkole tak samo, jak na egzamin państwowy: odświętne przygotowanie sal, uroczysty strój uczniów, przestrzeganie reguł obowiązujących na egzaminie, np. w zakresie przedmiotów, które uczeń może mieć przy sobie w trakcie egzaminu. Dzięki temu uczniowie będą mieli szansę doświadczyć wszystkich warunków panujących na egzaminie i stosownie się do tego przygotować. 

Nasi partnerzy

British Council