HARMONOGRAM EDYCJI 2017/2018

- Zapisy zakończone -

Termin Wydarzenie
25.09.2017
09:00
Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do programu Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM
03.11.2017
15:00
Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do programu 
01 i 04.12.2017 Dostarczenie zabezpieczonej przesyłki z wydrukowanymi arkuszami oraz nagraniami do egzaminów z języków obcych
05.12.2017
(wtorek)

Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM – część humanistyczna

09:00–10:00 – Egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie (czas trwania: 60 minut)

11.00–12.30 – Egzamin z języka polskiego (czas trwania: 90 minut)

 

Dla nauczycieli:
13:00 – Publikacja modeli odpowiedzi oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników z części humanistycznej
          

Dla ucznia:

13:00 - publikacja arkuszy wraz z odpowiedziami z części humanistycznej na stronie www.arkusze.gieldagimnazjalna.pl

 

06.12.2017
(środa)

Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM – część matematyczno-przyrodnicza 

 09.00–10.00 – Egzamin z przedmiotów przyrodniczych (czas trwania: 60minut)

 11.00–12.30 – Egzamin z matematyki (czas trwania: 90 minut)

 

Dla nauczycieli:
13:00 – Publikacja modeli odpowiedzi oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników z części matematyczno-przyrodniczej

Dla ucznia:

13:00 - publikacja arkuszy wraz z odpowiedziami z części matematyczno-przyrodniczej na stronie www.arkusze.gieldagimnazjalna.pl

 

 

 

07.12.2017
(czwartek)

Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM – egzamin z języka obcego 

09.00–10.00 – Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (angielski, niemiecki  – czas trwania: 60 minut)

11.00–12.00 – Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (angielski, niemiecki – czas trwania: 60 minut)

 

Dla nauczycieli:
13:00 – Publikacja modeli odpowiedzi oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników z języków obcych

Dla ucznia:

13:00 - publikacja arkuszy wraz z odpowiedziami z języków obcych na stronie www.arkusze.gieldagimnazjalna.pl

   

 29.01.2018

15:00

Zamknięcie panelu do wpisywania wyników
 05.02.2018
godz. 9:00
Udostępnienie raportów Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego z OPERONEM oraz opublikowanie rankingów ogólnopolskich 
 po 10.02. 2018 Wysyłka certyfiakatów do szkół z rankingu TOP 10 w Polce oraz TOP 3 w województwach

 05.03. 2018

8:00

Udostępnienie arkuszy II edycji Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego

 


W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego poprzez infolinię: 58 679 00 00 lub mailowego: info@operon.pl.