Próbny egzamin z Operonem może zorganizować dobrowolnie każda szkoła, której przedstawiciel zarejestruje się na stronie egzaminy.operon.pl i wypełni formularz zgłoszeniowy. 

 

Jak zgłosić szkołę?

Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona mająca konto w systemie Operonu (Operon ID). Wystarczy zalogować się na tej stronie, podając swój login i hasło, oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Potwierdzenie zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na adres e-mail dyrektora placówki.

Warunkiem przystąpienia do programu jest zobowiązanie się do przeprowadzenia egzaminu w dniu i o godzinie wyznaczonych przez Operon.

ZALOGU SIĘ, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY

 

Jak sprawdzić wyniki egzaminu?

Modele odpowiedzi oraz kartoteki są udostępniane dzień po egzaminie wraz z systemem wprowadzania wyników. Każdy nauczyciel może wybrać sposób sprawdzania prac – samodzielnie, na podstawie modeli odpowiedzi lub z wykorzystaniem klucza elektronicznego umożliwiającego automatyczne sprawdzanie prac uczniów. Nauczyciel sprawdzający prace samodzielnie będzie musiał dodatkowo wprowadzić odpowiedzi uczniów do systemu.

Wprowadzenie wyników, bez względu na wybrany sposób, jest warunkiem koniecznym do otrzymania raportu wyników dla szkoły, klasy i uczniów.

 

Dlaczego warto wprowadzić wyniki?

Po wprowadzeniu wyników do systemu szkoły otrzymają szczegółowy raport z wyników szkoły, klasy i uczniów, który mogą odnieść do wyników z poprzednich lat, a także poznać swoją pozycję na tle kraju i województwa. Raporty są cennym źródłem wiedzy o stopniu przygotowania uczniów, a także o profesjonalizmie kadry nauczycielskiej.

 

Ponadto szkoły, które wprowadzą wyniki egzaminu, mogą liczyć na wiele dodatkowych korzyści:

– obecność w rankingach ogólnopolskich i lokalnych (10 najlepszych szkół w Polsce, 3 najlepsze szkoły w województwie)

– Certyfikat jakości Operonu „Skuteczna szkoła” – dla szkół, które wprowadzą wyniki i uplasują się powyżej średniej ogólnopolskiej

– w przypadku egzaminu z języka angielskiego szkoły mogą otrzymać Certyfikat jakości z rekomendacją British Council