Próbna Matura z Operonem

Sprawdzony i skuteczny sposób na przygotowanie maturzystów do Matury 2022

Próbna Matura z Operonem to ogólnopolska akcja, w ramach której przeprowadzany jest próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całym kraju.

Udział w Próbnej Maturze z Operonem zapewnia:

 1. oswojenie się uczniów z formułą egzaminu i przeprowadzenie próby generalnej przed egzaminem państwowym (dostarczone przez wydawnictwo Operon arkusze w pełni odzwierciedlają arkusze egzaminacyjne zgodnie z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi CKE);
 2. możliwość sprawdzenia wszelkich aspektów organizacyjnych w szkole, istotnych przy przeprowadzeniu egzaminu maturalnego;
 3. diagnozę poziomu wiedzy uczniów oraz identyfikację obszarów wymagających powtórzenia (ten aspekt z punktu widzenia wielomiesięcznej nauki zdalnej może mieć kluczowe znaczenie dla zdawalności matury przez uczniów);
 4. możliwość weryfikacji postępów w przygotowaniu uczniów do egzaminu państwowego poprzez organizację II edycji Próbnej Matury;
 5. dostęp do arkuszy i zasad oceniania w wersji elektronicznej;
 6. porównanie poziomu zdawalności próbnej matury z innymi szkołami w całej Polsce (po przeprowadzonym egzaminie próbnym udostępniane są raporty, statystyki i rankingi szkół);
 7. promocja szkół, których uczniowie osiągają wysokie wyniki na poziomie ogólnopolskim; corocznie publikowane są rankingi ogólnopolskie oraz wojewódzkie.

 

Zapisy rozpoczynają się 1 września 2021 r. i trwają do 31 października 2021 r.– nie czekaj i zgłoś swoją szkołę do Próbnej Matury z Operonem!

 

Łączymy doświadczenie w obszarze edukacji i wiedzę ekspertów, by tworzyć efektywny system przygotowań do matury. Próbna Matura z Operonem jest organizowana od 15 lat i corocznie przystępują do niej tysiące szkół z całej Polski.

 

 

Kompleksowy program przygotowań do matury składa się z trzech etapów:

 1. Próbna Matura z Operonem – 22–25.11.2021 r.
 2. Udostępnienie dyrektorom szkół raportów z wynikami Próbnej Matury, uzupełnionych o plan powtórzeniowy dla każdej klasy.
 3. II edycja Próbnej Matury, służąca weryfikacji postępów w nauce, marzec 2022 r.

Aby wziąć udział w egzaminie próbnym, szkoła deklaruje liczbę maturzystów, którzy mają przystąpić do Próbnej Matury z Operonem, i składa zamówienie na arkusze. Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona mająca konto w systemie Operonu (Operon ID). Wystarczy zalogować się na stronie www.konto.operon.pl, podając swój login i hasło, oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy>> ZGŁOŚ SZKOŁĘ.

 

Poza egzaminem próbnym oferujemy uczniom także:

 1. vademecum oraz testy i arkusze z dziewięciu przedmiotów,
 2. serwis internetowy gieldamaturalna.pl,
 3. aplikację Gram&Zdam! Matura.

 

W związku z trwającą pandemią w bieżącym roku szkolnym egzaminy maturalne będą przeprowadzone na podstawie zaktualizowanych wymagań egzaminacyjnych.