Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty to ważne wydarzenie w tysiącach polskich szkół. Odbywa się corocznie, umożliwiając przeprowadzenie próby generalnej przed państwowym egzaminem ósmoklasisty. Dziękujemy za Państwa zaufanie i niesłabnące zainteresowanie, które jest najlepszą gwarancją tego, że egzamin spełnia swoją funkcję. Powrót uczniów do szkół daje nadzieję na to, że wszystko wróci do normy, a egzamin próbny odbędzie się stacjonarnie w szkołach. W związku z tym termin Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty został wyznaczony na 6–8 grudnia 2021. Zapisy trwają! 

 

Ubiegłoroczne egzaminy państwowe przeszły do historii pod wieloma względami. Dobrze pamiętamy, jak wielki stres przeżywali ósmoklasiści, a wraz z nimi ich nauczyciele i rodzice. Tegoroczni ósmoklasiści  przez wiele miesięcy uczyli się zdalnie. W związku z tym weryfikacja ich postępów i wyniki egzaminów próbnych dostarczą nauczycielom cennej wiedzy na temat tego, co uczniowie powinni powtórzyć, natomiast dla ósmoklasistów będą silnym bodźcem motywacyjnym do nauki. O tym, dlaczego warto zgłosić swoją szkołę do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty, więcej przeczytają Państwo poniżej.
 

Ogólnopolski Próbny Egzamin  Ósmoklasisty – edycja 2021/2022

Przygotowany przez nas egzamin próbny, będący kluczowym elementem programu przygotowań do egzaminu ósmoklasisty, w pełni odzwierciedla egzamin państwowy – jest zgodny z aktualnymi wymaganiami i procedurami CKE. Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty daje uczniom wyjątkową szansę na oswojenie się z formułą egzaminu, a szkole ‒ okazję do sprawdzenia wszelkich aspektów organizacyjnych istotnych przy przeprowadzeniu egzaminu tej rangi.

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty odbędzie się w dniach 6–8 grudnia 2021 r.

Udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem zapewnia:

 1. oswojenie się uczniów z formułą egzaminu i przeprowadzenie próby generalnej przed egzaminem państwowym (dostarczone przez wydawnictwo Operon arkusze w pełni odzwierciedlają arkusze egzaminacyjne zgodne z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi CKE);
 2. możliwość sprawdzenia wszelkich aspektów organizacyjnych w szkole, istotnych przy przeprowadzeniu państwowego egzaminu ósmoklasisty;
 3. diagnozę poziomu wiedzy uczniów oraz identyfikację obszarów wymagających powtórzenia (ten aspekt z punktu widzenia wielomiesięcznej nauki zdalnej może mieć kluczowe znaczenie dla zdawalności matury przez uczniów);
 4. możliwość weryfikacji postępów w przygotowaniu uczniów do egzaminu państwowego dzięki organizacji II edycji Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem;
 5. dostęp do arkuszy, kart odpowiedzi i kartotek w wersji elektronicznej;
 6. porównanie poziomu zdawalności egzaminu próbnego z innymi szkołami w całej Polsce (po przeprowadzonym egzaminie próbnym są udostępniane raporty, statystyki i rankingi szkół);
 7. promocję szkół,których uczniowie osiągają wysokie wyniki na poziomie ogólnopolskim, dzięki corocznie publikowanym rankingom ogólnopolskim oraz wojewódzkim.

 
Zapisy trwają do 31 października 2021 r. Aby wziąć udział w egzaminie próbnym, szkoła musi zgłosić liczbę uczniów, którzy przystąpią do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl.

 
Program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem jest częścią kompleksowego programu wspierającego nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Program ten rozpoczyna się już od szóstej klasy! W połączeniu z dostępnymi diagnozami i testami daje nauczycielowi kompletny obraz wiedzy oraz postępów ucznia. Po wpisaniu wyników z poszczególnych testów do systemu, prezentowane są raporty i statystyki diagnozujące mocne i słabe strony uczniów.

Do indywidualnej dyspozycji nauczyciela udostępniane są:

 • diagnozy na początek roku szkolnego,
 • cykliczne testy w trakcie nauki,
 • arkusze egzaminacyjne zgodne z aktualnymi wymaganiami CKE.

 
Istnieje także możliwość stworzenia profilu ucznia i śledzenie jego postępów w nauce.

Najlepsze efekty daje systematyczna praca oraz dobrze zaplanowana nauka, dlatego program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty rozpoczyna się już od 6 klasy. Cykliczny pomiar postępów uczniów pozwala na dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb na poszczególnych etapach przygotowań.

Poza egzaminem próbnym, diagnozami oraz testami oferujemy uczniom także:

 1. publikacje – Repetytorium oraz Niezbędnik z teorią z języka polskiego i matematyki,
 2. serwis internetowy takzdam.pl,
 3. aplikację Gram&Zdam! Egzamin 8-klasisty.

 
Więcej informacji na temat tegorocznej edycji egzaminu otrzymają Państwo na stronie egzaminy.operon.pl.