Regulamin akcji Ogólnopolski Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem

Szanowni Państwo,

we wszystkich szkołach w Polsce Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem i British Council rozpoczyna się tego samego dnia i o tej samej godzinie, tak aby wiernie oddać przebieg egzaminu maturalnego oraz zapewnić rzetelne wyniki. Jako organizator ustaliliśmy niezbędną procedurę, do której przestrzegania są zobowiązane wszystkie szkoły biorące udział w egzaminie.

Jak przeprowadzić Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem zgodnie z procedurą?
– Każdy karton zawiera materiały przeznaczone na jeden dzień egzaminu. Prosimy o otwarcie odpowiedniego kartonu w dniu danego egzaminu, nie wcześniej niż o godzinie 8.30.
– Zgodnie z nową procedurą CKE zalecamy przeprowadzenie losowania miejsc przez uczniów wchodzących na salę egzaminacyjną.
– Prosimy o wprowadzenie zakazu wnoszenia telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną. W tym celu należy wywiesić na drzwiach sali znajdujący się w paczce plakat.
– Dla każdego ucznia jest przeznaczony jeden arkusz egzaminacyjny oraz jedna karta odpowiedzi.
– Do arkuszy z języków obcych są dołączone płyty CD z nagraniami do zadań rozumienia ze słuchu. Nagrania będą również dostępne na stronie www.egzaminy.operon.pl dzień przed egzaminem.

Szczegółowy harmonogram Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego z Operonem w 2018 r.:

4 grudnia - część humanistyczna

09:00–10:00 – Egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie (czas trwania: 60 minut)

11.00–12.30 – Egzamin z języka polskiego (czas trwania: 90 minut)

 

5 grudnia - część matematyczno-przyrodnicza 

09.00–10.00 – Egzamin z przedmiotów przyrodniczych (czas trwania: 60minut)

11.00–12.30 – Egzamin z matematyki (czas trwania: 90 minut)

 

6 grudnia - języki obce

9.00–10.00 – Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (j. angielski, j. niemiecki  – czas trwania: 60 minut)

11.00–12.00 – Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (j. angielski, j. niemiecki – czas trwania: 60 minut)

Odpowiedzi do wszystkich arkuszy wraz z kartotekami dla nauczycieli zostaną udostępnione na stronie www.egzaminy.operon.pl. Uczniowie będą mogli zapoznać się z odpowiedziami na stronach internetowych www.arkusze.gieldagimnazjalna.pl Odpowiedzi do arkuszy zostaną opublikowane o godzinie 13:00.

Panel do wprowadzania wyników przez nauczycieli będzie dostępny od 4 grudnia (od godz. 9.00) do 28 stycznia 2019 r. (do godz. 16.00). Formularz do wpisywania wyników jest anonimowy – wyniki danego ucznia będą oznaczone jedynie jego numerem w dzienniku.
Zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia, ponieważ po wprowadzeniu wyników wszystkich uczniów ze wszystkich przedmiotów dyrektor może wygenerować szczegółowy raport dla szkoły, a także raporty dla poszczególnych klas i uczniów. Nauczyciele mogą otrzymać raporty dla swojej klasy oraz dla poszczególnych uczniów. Dodatkowo udostępniamy indywidualne plany powtórzeniowe – zestawy zadań dostosowane do uzyskanych wyników, umożliwiające rozwijanie tych umiejętności, które na egzaminie wypadły najgorzej.

Raport Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego z Operonem zostanie zaprezentowany 9 lutego 2019 r.