Jak przygotować uczniów na majowe egzaminy państwowe? Niedługo miną dwa pierwsze miesiące nauki w szkole, która jest w stanie permanentnej gotowości do reagowania na to, co przyniesie nowy dzień (przejścia w tryb zdalny lub mieszany). Nie mamy pewności, jak będzie kształtować się sytuacja
w nadchodzących tygodniach.

 

W związku z COVID-19 szkoły, które mogą przeprowadzić egzaminy w dniach:
 

  • 24–27 listopada 2020 – Ogólnopolska Próbna Matura
  • 8–10 grudnia 2020 – Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty

 
organizują je zgodnie z planem. W pozostałych szkołach uczniowie napiszą próbne egzaminy w innym możliwym dla szkoły terminie.
Decyzję dotyczącą nowej daty egzaminów podejmuje dyrektor szkoły.

baner egzamiy a edukacja zdalna

Arkusze wraz z odpowiedziami nie będą w tym roku publikowane na stronach internetowych oraz serwisach Wydawnictwa Operon. Zostaną przekazane do wyłącznej dyspozycji Dyrektorów szkół zgłoszonych do projektu.

O tym, jak inna jest dzisiaj szkoła, świadczą nie tylko maseczki noszone w częściach wspólnych w szkole, obowiązkowa dezynfekcja rąk czy inna organizacja zajęć, rezygnacja z wyjazdów edukacyjnych, wycieczek, wizyt w kinie i teatrze. Największą zmianą jest niepewność dotycząca tego, co przyniosą kolejne miesiące. Wszyscy pamiętamy, jak wyglądały zeszłoroczne egzaminy państwowe, jak wielki stres przeżywali maturzyści oraz ósmoklasiści, a także ich nauczyciele i rodzice. Wyniki świadczą o tym, że egzaminy próbne są w tym roku potrzebne bardziej niż kiedykolwiek.

Tegoroczni maturzyści i ósmoklasiści w ubiegłym roku szkolnym przez semestr letni przebywali w domach, ucząc się zdalnie. Weryfikacja ich postępów i wyniki egzaminów próbnych dostarczą nauczycielom cennej wiedzy na temat tego, co przyszli maturzyści i ósmoklasiści powinni szczególnie powtórzyć. Dla uczniów natomiast będą silnym i zarazem bardzo potrzebnym bodźcem motywacyjnym do wytężonej pracy.
 

Próbne egzaminy w specjalnych warunkach 

Przygotowane przez nas egzaminy próbne w pełni odzwierciedlają państwowe egzaminy – maturę i egzamin ósmoklasisty. Zabezpieczone papierowe arkusze egzaminacyjne są dostarczane do szkół w całej Polsce w tym samym dniu, zgodnie z procedurami CKE. Uczniowie mogą oswoić się z formułą egzaminu, a szkoła – sprawdzić wszelkie aspekty organizacyjne istotne przy przeprowadzeniu przedsięwzięcia tej rangi.

Konsultacje z Państwem utwierdziły nas w przekonaniu o tym, jak ważna jest weryfikacja postępów uczniów oraz przeprowadzenie egzaminów próbnych.

Zbliżamy się do momentu, w którym jak co roku odbywa się Próbna Matura z Operonem oraz Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty. Choć warunki mamy zdecydowanie inne, planujemy przeprowadzić egzaminy zgodnie z harmonogramem – w listopadzie oraz w grudniu.

Co zrobić w momencie, gdy szkoła przeszła w tryb edukacji zdalnej lub mieszanej, a została już zgłoszona do egzaminu?

W razie przejścia szkoły w tryb zdalny lub mieszany decyzję dotyczącą przeprowadzenia egzaminu podejmuje zawsze dyrektor szkoły. Może on  – przy akceptacji organu prowadzącego i pozytywnej opinii Sanepidu – podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu próbnego zgodnie
z terminem na terenie szkoły. W pozostałych szkołach uczniowie mogą napisać próbne egzaminy w innym możliwym dla szkoły terminie. Decyzję dotyczącą nowej daty egzaminów również podejmuje dyrektor szkoły.

Jakiego rodzaju środki bezpieczeństwa muszą być zachowane?

Podczas przeprowadzania tegorocznych egzaminów próbnych powinny być zachowane środki bezpieczeństwa analogiczne do tych, które obowiązywały podczas ubiegłorocznych egzaminów państwowych. Uczniowie przed, w trakcie i po egzaminie muszą zachować odstępy minimum 1,5-metrowe, a także zakrywać usta i nos na terenie szkoły. Odkryć usta i nos uczniowie mogą tylko po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej. Przystępujący do egzaminu powinni mieć ze sobą niezbędne przybory szkolne. Jeśli mają chorobę alergiczną lub inne schorzenia, których objawy to katar, kaszel czy duszności, są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu dyrekcji szkoły. Należy pamiętać o tym, że istnieje możliwość niewpuszczenia do szkoły osób chorych lub z objawami . Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby zdające egzamin, osoby uczestniczące w prowadzeniu egzaminu lub dbające o czystość budynku. Co istotne – dyrektor szkoły może poinformować uczniów
o godzinie przybycia na egzamin i zdecydować o innych sposobach wejścia do szkoły i różnym czasie rozpoczęcia egzaminu.
 

Co otrzymują szkoły, które zgłoszą chęć udziału w egzaminach próbnych?

Wszystkie szkoły, które wezmą udział w egzaminach próbnych, otrzymają pakiety drukowanych arkuszy egzaminacyjnych dla każdego ucznia. Ponadto nauczyciele ze zgłoszonych szkół otrzymają bezpłatny dostęp do platformy internetowej, na której znajdują się:

- arkusze i schematy rozwiązań w wersji pdf,

- narzędzie do automatycznego sprawdzania arkuszy on-line,

- panel do wprowadzania wyników,

- szczegółowe raporty z wyników dla szkoły, klasy i uczniów,

- plany powtórzeniowe dostosowane do uzyskanych wyników,

- dodatkowe arkusze egzaminacyjne II edycji próbnych egzaminów do przeprowadzenia powtórnego egzaminu w marcu 2021 r.

 
Dodatkowe korzyści z uczestnictwa w programie:

- certyfikat udziału w projekcie,

- certyfikat jakości „Skuteczna szkoła” dla placówek, które wprowadzą wyniki uczniów,

- obecność w rankingu ogólnopolskim oraz rankingach wojewódzkich,

- drukowane dyplomy i listy gratulacyjne dla szkół z „TOP 10” w Polsce oraz „TOP 3”

- w województwach,

- bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej dla maturzystów gieldamaturalna.pl oraz takzdam.pl dla ósmoklasistów.

 
Zaufało nam tysiące szkół w całej Polsce. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tegorocznej edycji egzaminów oraz zapisów na stronie egzaminy.operon.pl.

 
Przedłużono zapisy!