W ubiegłym roku szkolnym maturę z informatyki na poziomie rozszerzonym zdecydowało się zdawać 8 834 uczniów. To nieco więcej niż w roku 2019/2020, w którym maturę z tego przedmiotu zdawało 8 767 uczniów. Trudno jeszcze przewidzieć, jak sytuacja będzie kształtowała się w tym roku szkolnym – na złożenie wstępnych deklaracji maturalnych maturzyści mają czas do końca września. Warto jednak już teraz zastanowić się, jakie perspektywy otwiera zdawanie tego przedmiotu na maturze i jak wesprzeć uczniów, którzy się na ten krok zdecydują.
 

Jakie perspektywy otwiera zdanie egzaminu maturalnego z informatyki?

Matura z informatyki przyda się w kontekście rekrutacji na studia nie tylko tym uczniom, którzy myślą stricte o studiowaniu informatyki. Uczelnie państwowe i prywatne włączyły ten przedmiot w obręb rekrutacyjnych wymogów dla wielu kierunków studiów. W ubiegłym roku były to m.in. takie kierunki, jak: budownictwo, energetyka, inżynieria produkcji, analityka biznesowa, communication design czy nawet dziennikarstwo. Aktualne wymogi rekrutacyjne dla konkretnych kierunków najlepiej sprawdzać bezpośrednio na stronach uczelni – lista kierunków, które w rekrutacji uwzględniają maturę z informatyki, jest długa.

O specjalistów IT od dłuższego czasu zabiega też rynek pracy. Kompetencje informatyczne są przydatne na wielu różnych stanowiskach – programistycznych, analitycznych, inżynieryjnych – tych, które już znamy i tych, które dopiero pojawią się na rynku pracy. W sektorze IT zmiany zachodzą dynamicznie w odpowiedzi na ciągłe przeobrażenia biznesowej rzeczywistości – również w tym kontekście matura z informatyki jawi się jako wybór z dużym potencjałem.
 

Matura z informatyki 2022: jakie są wymagania i wytyczne?

W nadchodzącym roku matura z informatyki będzie przeprowadzona na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. Ze szczegółowymi wymaganiami można zapoznać się TUTAJ. 20 sierpnia tego roku została natomiast ogłoszona lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania, których może dotyczyć egzamin – z listą można zapoznać się w poniższej tabeli oraz na stronie CKE TU.
 

System operacyjny

Pakiet programów użytkowych*

Język programowania (środowisko programistyczne)

Windows 

z systemem

plików NTFS

-  Microsoft Office 2003 lub nowszy (w tym: Word, Excel i Access lub MySQL 5.7 lub nowszy)

-  OpenOffice/Apache OpenOffice w wersji 4.1 lub nowszej albo LibreOffice w wersji 5.3 lub nowszej (w tym: Write, Calc, Base) i MySQL 5.7 lub nowszy

Pascal

– Free Pascal (FPC 3.0 lub nowszy)

C/C++

– Microsoft Visual Studio C++
– Orwell Dev-C++ 5.11 lub nowszy
– Code Blocks 16.01 lub nowszy

Java

– Java SE 8 (Java Development Kit + Java  Runtime Environment) lub nowszy + edytor Eclipse 4.4 lub nowszy

Python

– Python 3 + edytor IDLE lub PyCharm

Linux ze środowiskiem graficznym

OpenOffice/Apache OpenOffice w wersji 4.1 lub nowszej albo LibreOffice w wersji5.3 lub nowszej (w tym: Write, Calc, Base) i MySQL 5.7 lub nowszy

Pascal

– Free Pascal (FPC 3.0 lub nowszy)

C/C++

– GCC/G++4.5 lub nowszy
– Code Blocks 16.01 lub nowszy

Java

– Java SE 8 (Java Development Kit + Java  Runtime Environment) lub nowszy + edytor Eclipse 4.4 lub nowszy

Python

– Python 3 + edytor IDLE lub PyCharm

* Tylko jeden dla wybranego systemu.

 Uwaga: Zdający jest zobowiązany wybrać system operacyjny wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę.

Źródło: CKE
 

Egzamin maturalny z informatyki będzie składał się, tak jak w roku ubiegłym, z dwóch części. Pierwsza część potrwa 60 minut i obejmować będzie zestaw zadań rozwiązywanych bez użycia komputera. Druga część, na którą przeznaczone będzie 150 minut, będzie polegać na rozwiązywaniu zadań przy użyciu komputera. Jest to najdłużej trwający egzamin maturalny. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym mają formę zamkniętą i otwartą.

Maturzyści zobowiązani są wybrać system operacyjny wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę. Szkoła natomiast zobowiązana jest zapewnić każdemu zdającemu pamięć USB (pendrive) do tymczasowego zapisu plików przez zdającego w drugiej części egzaminu.
 

Jak pomóc uczniom w przygotowaniach do matury z informatyki?

Matura z informatyki cały czas wzbudza obawy wśród uczniów: zarówno w zakresie wymaganej wiedzy i umiejętności, jak i w kontekście formuły samego egzaminu. Tym bardziej warto zadbać o dobre przygotowanie i konsekwentnie pracować z uczniami nad pogłębianiem i systematyzowaniem już nabytej wiedzy, a także nad oswojeniem typów egzaminacyjnych zadań. Próbną maturę z informatyki warto potraktować nie tylko jako sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności, lecz także jako próbę generalną przed egzaminem państwowym, która pomoże uczniom oswoić się  z formułą egzaminu. Jako jedyne wydawnictwo szkolne oferujemy próbne arkusze maturalne z informatyki. Arkusze egzaminacyjne są zgodne z aktualnymi wymaganiami CKE. Szkoły zamawiające arkusze z informatyki otrzymają 2 drukowane arkusze oraz płytę CD dla każdego ucznia.

Matura próbna z informatyki to dla uczniów możliwość upewnienia się w decyzji co do przedmiotów zdawanych na maturze, zweryfikowania swojej wiedzy i umiejętności, szansa na oswojenie się z przebiegiem i formułą egzaminu. Próbna Matura z Operonem to też motywacja do nauki przed egzaminem państwowym – do uzupełnienia ewentualnych luk w wiedzy, doszlifowania umiejętności.
 

baner przygotowania do matury

Nauczyciele dzięki udziałowi w Próbnej Maturze z Operonem zyskują możliwość sprawdzenia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w warunkach identycznych jak podczas egzaminu państwowego, a także dostęp do narzędzi umożliwiających śledzenie postępów ucznia, przygotowywanie planów powtórzeniowych i generowanie raportów ułatwiających podsumowywanie, prezentowanie i omawianie wyników egzaminu próbnego.

Informatyka jest jednym z 11 przedmiotów, dla których przygotowano arkusze w pełni odzwierciedlające arkusze egzaminacyjne, zgodne z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi CKE.
 

Zgłoszenia do Próbnej Matury z Operonem przyjmujemy do 17 października 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl.

 
Więcej informacji na temat tegorocznej edycji egzaminu znajduje się na stronie egzaminy.operon.pl.