grupa mlodych ludzi w parku z ksiazkami

Pierwsze emocje opadły. Maturzyści mają już za sobą pierwsze egzaminy zdawane głównie na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języków obcych. Ale to jeszcze nie koniec - egzaminy maturalne potrwają do 23 maja.Egzaminy w terminie dodatkowym odbędą się od 1 do 15 czerwca 2022 r., a egzaminy w terminie poprawkowym – 23 sierpnia 2022 r. Sprawdź podsumowanie najważniejszych informacji. 

 

Matura 2022 

W 2022 r. zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności określonych w wymaganiach egzaminacyjnych. Przystąpienie do tegorocznych egzaminów maturalnych zadeklarowali:

 • uczniowie ostatnich klas liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz szkół artystycznych, tj. tegoroczni absolwenci (ok. 289 300 osób, które przystąpią do ok. 1 426 800 egzaminów w części pisemnej);
 • absolwenci liceum ogólnokształcącego oraz technikum z lat ubiegłych (do roku 2021 włącznie; ok. 105 800 egzaminów), którzy zdecydowali się:
  - przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach,
  - przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu,
  - przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik;
 • absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości sprzed 2005 r. (ok. 330 egzaminów w części pisemnej);
 • uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Polski po wybuchu konfliktu zbrojnego (41 osób, które przystąpią do 201 egzaminów w części pisemnej).

 
Najwięcej, bo prawie 38% maturzystów przystąpi do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Prawie 30% arbiturientów będzie zdawało egzamin z dwóch, a ponad 24% – z trzech przedmiotów dodatkowych.

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:

 • język angielski – 192 707 osób (tj. 66,6% absolwentów 2022 r.),
 • matematyka – 77 568 osób (tj. 26,8% absolwentów 2022 r.),
 • geografia – 65 311 osób (tj. 22,6% absolwentów 2022 r.),
 • język polski – 63 834 osoby (tj. 22,1% absolwentów 2022 r.),
 • biologia – 46 800 osób (tj. 16,2% absolwentów 2022 r.),
 • chemia – 25 441 osób (tj. 8,8% absolwentów 2022 r.),
 • historia – 20 429 osób (tj. 7,1% absolwentów 2022 r.),
 • fizyka – 19 740 osób (tj. 6,8% absolwentów 2022 r.),
 • wiedza o społeczeństwie – 18 262 osoby (tj. 6,4% absolwentów 2022 r.),
 • informatyka – 9 871 osób (tj. 3,4% absolwentów 2022 r.),
 • język niemiecki – 5 516 osób (tj. 1,9% absolwentów 2022 r.),
 • historia sztuki – 3 785 osób (tj. 1,3% absolwentów 2022 r.).

 
Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach oraz wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach wyznaczono na 5 lipca 2022 r.

Już dziś kolejne egzaminy zdawane na poziomie rozszerzonym. Wszystkim maturzystom życzymy połamania piór!

 

Źródło:

 1. Egzamin maturalny w 2022 r., MEiN, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/egzamin-maturalny-w-2022-r (dostęp: 04.05.2022).