Czy jeden sprawdzian może podnieść poziom poczucia własnej wartości i motywacji dziecka, dostarczyć informacji zwrotnej rodzicom i nauczycielom oraz łączyć elementy oceniania kształtującego? 13 maja wszystkie szkoły biorące udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT) przekonają się o tym, że to nie jedyne korzyści uczestnictwa w projekcie.

 

Korzyści z uczestnictwa w OSKT dla dziecka 

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty to sprawdzian przyjazny dziecku. Jego formuła zapewnia duży komfort psychiczny uczniom, ograniczając stres towarzyszący egzaminom. Sprawdzonymi i skutecznymi elementami relaksacyjnymi są film z Bratkiem oraz Bajka Bratka. Film oglądany przed sprawdzianem ma za zadanie wyciszyć i pomóc w skupieniu się przed rozwiązywaniem zadań, natomiast bajka uspokaja dzieci po jego zakończeniu.

Przeczytanie bajki terapeutycznej O tym, jak ważne jest odczuwanie dumy ze swoich sukcesów i rozmowa nauczyciela z dziećmi na jej temat ma zachęcać uczniów do tego, by odczuwali radość i satysfakcję z każdego, także najmniejszego osiągnięcia czy sukcesu. Taka rozmowa może doprowadzić do wniosku, że jeśli jakiemuś dziecku (w jego odczuciu) nie powiodło się napisanie sprawdzianu, to i tak powinno odczuwać satysfakcję z tego, co potrafi robić dobrze.

– Mnie przekonuje forma tego sprawdzianu, którą mogę nazwać przyjazną dziecku. Przede wszystkim nie odbiega od tego, nad czym pracujemy przez trzy lata. Polecenia są napisane zrozumiałym językiem. Cenię szczególnie to, że klucz odpowiedzi jest tak skonstruowany, aby oceniać na korzyść dziecka – mówi Julia Majewska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

infografika sprawdzian trzecioklasisty

Korzyści z uczestnictwa w OSKT dla rodziców 

Dla rodziców szczególnie istotna jest opisowa informacja zwrotna (IZ) sporządzona w formie listu do ucznia. Wprowadzenie wyników
i wygenerowanie opisowej informacji zwrotnej przynosi znacznie więcej korzyści niż podanie punktacji końcowej, która bywa krzywdząca. Sformułowanie IZ w formie opisowej za pośrednictwem naszego systemu nie wymaga dużego nakładu pracy. Dodatkowo przekaz dla każdego ucznia można dostosować, tak by podejść do oceny w sposób indywidualny.

W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa wzór umożliwiający stworzenie pełnego opracowania, przeznaczonego dla każdego ucznia.
Więcej na ten temat pisaliśmy TU. Tabela stanowi korpus listu, który zawiera następujące części:

1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia („Dobrze zrobione!”);

2. wskazanie tego, co wymaga poprawienia („Gdzie pojawił się błąd?”);

3. wskazówki, w jaki sposób uczeń może poprawić pracę („Jak możesz się poprawić?”);

4. porady, w jakim kierunku uczeń powinien dalej się rozwijać („Jak mogę dalej się rozwijać, uczyć?”).
 

Aby informacja mogła mieć w pełni charakter listu, otrzymują Państwo również propozycje wstępu i zakończenia. Tak przekazywana informacja stanowi skuteczne narzędzie komunikacji uczeń – nauczyciel – rodzic. Jak pokazuje doświadczenie nauczycieli pracujących w ten sposób, jest ona bardzo dobrze przyjmowana. List, nawet jeśli pokazuje błędy ucznia, nie jest krzywdzący. Wytycza dalsze ścieżki rozwoju. Stwarza także okazję do zbudowania dobrych relacji.
 

Korzyści z uczestnictwa w OSKT dla nauczyciela i szkoły 

Trwają zapisy do trzynastej edycji OSKT. Ten wyjątkowy sprawdzian zewnętrzny, umożliwiający podsumowanie pierwszego etapu edukacyjnego, jest przeprowadzany w całej Polsce w tym samym czasie.

Szkoły przystępujące do sprawdzianu otrzymują:

- drukowane arkusze sprawdzianu z języka polskiego, matematyki i przyrody dla wszystkich uczniów klas 3;

- karty oceniania kształtującego, dzięki którym szybciej przygotują Państwo końcową ocenę opisową ucznia; umożliwiają one również stworzenie indywidualnych listów do ucznia >> WIĘCEJ;

- przykłady ćwiczeń wzmacniających badane kompetencje;

- prosty system do wprowadzania wyników i generowania informacji zwrotnej zgodnej z zaleceniami oceniania kształtującego;

- sprawdzian przyjazny dziecku z elementami relaksacyjnymi;

- zadanie sprawdzające kompetencje słuchania ze zrozumieniem >> WIĘCEJ

 

zapisz szkole do OSkt

Nauczyciele ze szkół biorących udział w OSKT otrzymają pomoc, która umożliwi im wystawienie opisowych ocen dla uczniów znacznie szybciej. W klasach edukacji wczesnoszkolnej ocena końcowa postępów w nauce oraz ocena zachowania ucznia są ocenami opisowymi. W porównaniu ze stopniami dostarczają one o wiele bardziej szczegółowych informacji o postępach dziecka. Ocena ta odzwierciedla poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego.

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT) podsumowuje pierwszy etap podróży z edukacją, w którą zabiera uczniów Wydawnictwo Operon.
W tym roku odbędzie się on 13 maja.

Ten wyjątkowy sprawdzian zewnętrzny bada kluczowe umiejętności trzecioklasistów już od 2007 r. Składa się z trzech części: polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Operon jako pierwszy w Polsce zaproponował nauczycielom przeprowadzenie sprawdzianu w 3 klasie szkoły podstawowej. W tym roku sprawdzian jest przeprowadzany już po raz trzynasty.

Zapisy trwają!
 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.egzaminy.operon.pl oraz u konsultantów pod numerem 58 679 00 00 i mailem: info@operon.pl.