Do tegorocznych państwowych egzaminów ósmoklasisty pozostało jeszcze 245 dni! Wydawać by się mogło, że to bardzo dużo czasu. Rok szkolny przecież dopiero się rozpoczął. W rzeczywistości jednak ten czas mija bardzo szybko. Uzyskanie dobrych wyników na tym egzaminie ma realny wpływ na rekrutację do szkół ponadpodstawowych. 

 

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty umożliwia przeprowadzenie próby generalnej przed egzaminem państwowym – jest to istotny argument za jego przeprowadzeniem, ale z całą pewnością nie jedyny! Dlaczego warto zgłosić szkołę do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty – o tym, przeczytają Państwo w artykule.
 

Program wspierający nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty 

Program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty pomaga nauczycielom skutecznie przeprowadzić uczniów przez cały proces nauki do egzaminu ósmoklasisty. Wspiera nauczyciela w planowaniu pracy i obserwacji jej efektów. Program ten rozpoczyna się już od 6 klasy. Elementami programu są:

  1. Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty – 6–8.12.2021 r. – stanowiący próbę generalną i wierne odwzorowanie państwowego egzaminu ósmoklasisty.
  2. Materiał sprawdzający – diagnozy i testy z języka polskiego i matematyki dla uczniów klas 6–8 szkoły podstawowej. Są toprzekrojowe testy weryfikujące wiedzę, przeprowadzane na początku roku szkolnego; w klasie 6 diagnoza składa się z 12 zadań i można ją przeprowadzić w ciągu 45 minut; w klasach 7 i 8 test liczy maksymalnie 21 zadań do rozwiązania w ciągu 90 minut.
  3. Profil ucznia – tworzony za pomocą specjalnej platformy do wpisywania przez nauczyciela wyników diagnoz i testów. Umożliwia śledzenie postępów każdego ucznia oraz daje możliwość indywidualnego podejścia do pracy z uczniem.

 

Dlaczego warto zgłosić szkołę do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty?

 
Korzyści dla nauczyciela

Dzięki udziałowi w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem  nauczyciele mają możliwość sprawdzenia poziomu wiedzy uczniów w warunkach identycznych jak podczas egzaminu państwowego. Przygotowany przez nas egzamin próbny, będący kluczowym elementem programu przygotowań do egzaminu ósmoklasisty, w pełni odzwierciedla egzamin państwowy – jest zgodny z aktualnymi wymaganiami i procedurami CKE. Tegoroczni ósmoklasiści przez wiele miesięcy uczyli się zdalnie. W związku z tym weryfikacja ich postępów i wyniki egzaminów próbnych dostarczą nauczycielom cennej wiedzy na temat tego, co uczniowie powinni powtórzyć, natomiast dla uczniów będą silnym bodźcem motywacyjnym do nauki. 

Po przeprowadzonym egzaminie próbnym i wprowadzeniu wyników do specjalnego systemu nauczyciel w prosty i szybki sposób wygeneruje przejrzyste raporty i podsumowania. Będą one nie tylko wartościowym materiałem diagnostycznym, lecz także istotną informacją o postępach ucznia do przekazania rodzicom podczas wywiadówek. Dzięki wprowadzeniu wyników do systemu i wygenerowaniu raportu nauczyciele mają możliwość wydrukowania planu powtórzeniowego dla klasy oraz indywidualnych planów powtórzeniowych dla poszczególnych uczniów. Są to specjalnie dobrane zestawy zadań dostosowanych do obszarów oznaczonych w raporcie jako wymagające poprawy. Plan powtórzeniowy można wykorzystać na lekcjach z całą klasą, rozdać uczniom jako pracę domową lub użyć według własnego uznania.

Dzięki II edycji Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty nauczyciele mogą ponownie zweryfikować postępy uczniów w nauce. Nauczyciele ze szkół biorących udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem otrzymują w marcu 2022 r. możliwość pobrania z platformy www.egzaminy.operon.pl dodatkowych arkuszy egzaminacyjnych oraz wprowadzenia wyników do panelu. Wybór sposobu wykorzystania dodatkowych arkuszy pozostawiamy Państwu – można przeprowadzić w szkole kolejny egzamin próbny w dowolnie ustalonym terminie, wypełnić zadania z arkusza z uczniami podczas zajęć czy przekazać go uczniom do pracy w domu. Nauczyciel ma dzięki temu możliwość dodatkowej weryfikacji stanu przygotowania uczniów do egzaminu.

Korzyści dla uczniów

Udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem jest wydarzeniem, dzięki któremu uczniowie mogą poczuć atmosferę towarzyszącą egzaminowi państwowemu. Dlatego zachęcamy Państwa do tego, by egzamin próbny przeprowadzić zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyj­nej. Zalecamy losowanie miejsc przez uczniów wchodzących na salę egzaminacyjną, wprowadzenie zakazu wnoszenia telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną czy ubranie się w strój galowy. Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem piszą tysiące uczniów w tym samym czasie, dzięki czemu towarzyszy mu wyjątkowo uroczysty charakter. Może być on także silnym bodźcem motywacyjnym do bardziej intensywnej nauki.

Uczniowie szkół biorących udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem otrzymają bezpłatny miesięczny dostęp do materiałów dodatkowych dostępnych w strefie nauki na platformie edukacyjnej TakZdam.pl. Uczniowie mogą również przygotowywać się z naszymi publikacjami opracowanymi zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Więcej na temat repetytorium oraz niezbędnika z teorią pisaliśmy TUTAJ.

Korzyści dla dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły dzięki zgłoszeniu uczniów do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem zyskuje możliwość przeprowadzenia próby generalnej przed egzaminem ósmoklasisty w 2022 r. W związku z trwającą pandemią w bieżącym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie zaktualizowanych wymagań egzaminacyjnych. Formuła Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem jest identyczna jak podczas egzaminu państwowego – jako jedyny egzamin próbny oferuje arkusze egzaminacyjne w formie papierowej, które w tym samym dniu są dostarczane do szkół w całej Polsce. Pozwala to sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu. Dodatkowo szkoły, które wprowadzą wyniki do systemu, otrzymają szczegółowe raporty z wyników szkoły na przestrzeni lat, przeznaczone do wyłącznej dyspozycji dyrektora szkoły.

Przyznawane są również certyfikaty udziału w projekcie, w tym certyfikat jakości „Skuteczna szkoła” dla placówek, które wprowadzą wyniki uczniów.

Ponadto każdego roku powstają rankingi oraz są wystawiane listy gratulacyjne dla szkół z „TOP 10” w Polsce oraz z „TOP 3” w województwach.

Korzyści dla rodziców

Egzamin ósmoklasisty to wyzwanie nie tylko dla uczniów, nauczycieli czy dyrekcji szkoły, lecz także dla rodziców, którzy martwią się o przyszłą edukację swoich dzieci. Czy jest się czego obawiać? Należy pamiętać, że w dużej mierze wszystko zależy od odpowiedniego przygotowania. Zaplanowanie i rozpoczęcie nauki odpowiednio wcześniej na pewno da ósmoklasistom większe poczucie pewności i bezpieczeństwa. Mniej stresu, jak również jego oswajanie, to też jeden z ważniejszych czynników powodzenia na egzaminie.

Zasadne jest zatem usystematyzowanie wiedzy, powtarzanie wiadomości i rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych w czasie, który faktycznie pozostaje do dyspozycji uczniów. Dzięki raportom generowanym po egzaminach próbnych – edycji grudniowej i marcowej – rodzice otrzymają informację zwrotną na temat postępów dzieci, dzięki czemu będą mogli odpowiednio zareagować i wspierać je w przygotowaniach.

 
Jak zgłosić szkołę do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem?

Aby wziąć udział w egzaminie próbnym, szkoła musi zgłosić liczbę uczniów, którzy przystąpią do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasistyz Operonem. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 października 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji egzaminu znajduje się na stronie egzaminy.operon.pl.