Regulamin akcji Próbna Matura z Operonem

Szanowni Pańśtwo,

we wszystkich szkołach w Polsce Próbna Matura z Operonem rozpoczyna się tego samego dnia i o tej samej godzinie, tak aby wiernie oddać przebieg egzaminu maturalnego oraz zapewnić rzetelne wyniki. Jako organizator ustaliliśmy niezbędną procedurę, do której przestrzegania są zobowiązane wszystkie szkoły biorące udział w egzaminie.

Jak przeprowadzić Próbną Maturę z Operonem zgodnie z procedurą?
– Każdy karton zawiera materiały przeznaczone na jeden dzień egzaminu. Prosimy o otwarcie odpowiedniego kartonu w dniu danego egzaminu, nie wcześniej niż o godzinie 8.30.
– Zgodnie z nową procedurą CKE zalecamy przeprowadzenie losowania miejsc przez uczniów wchodzących na salę egzaminacyjną.
– Prosimy o wprowadzenie zakazu wnoszenia telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną. W tym celu należy wywiesić na drzwiach sali znajdujący się w paczce plakat.
– Dla każdego ucznia jest przeznaczony jeden arkusz egzaminacyjny oraz jedna karta odpowiedzi do egzaminów z języków obcych.
– Do arkuszy z języków obcych są dołączone płyty CD z nagraniami do zadań rozumienia ze słuchu. Nagrania będą również dostępne na stronie www.egzaminy.operon.pl dzień przed egzaminem.

Szczegółowy harmonogram Próbnej Matury z Operonem w 2017 r.:

21 listopada: 9.00 – egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut);
14.00 – egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)
 

22 listopada: 9.00 – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut);
14.00 – egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

23 listopada: 9.00 – egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut);
14.00 – egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut)

24 listopada: 9.00 – egzamin z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym: historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, geografii, fizyki (180 minut)

Odpowiedzi do wszystkich arkuszy wraz z kartotekami dla nauczycieli zostaną udostępnione na stronie www.egzaminy.operon.pl. Uczniowie będą mogli zapoznać się z odpowiedziami na stronach internetowych www.gieldamaturalna.pl oraz www.wp.pl. Odpowiedzi do przedmiotów zdawanych w sesji porannej (9.00) zostaną opublikowane o godzinie 13.00, a odpowiedzi do przedmiotów zdawanych w sesji popołudniowej (14.00) – o 18.00.

Panel do wprowadzania wyników przez nauczycieli będzie dostępny od 22 listopada (od godz. 9.00) do 7 stycznia 2018 r. (do godz. 16.00). Formularz do wpisywania wyników jest anonimowy – wyniki danego ucznia będą oznaczone jedynie jego numerem w dzienniku.
Zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia, ponieważ po wprowadzeniu wyników wszystkich uczniów ze wszystkich przedmiotów dyrektor może wygenerować szczegółowy raport dla szkoły, a także raporty dla poszczególnych klas i uczniów. Nauczyciele mogą otrzymać raporty dla swojej klasy oraz dla poszczególnych uczniów. Dodatkowo udostępniamy indywidualne plany powtórzeniowe – zestawy zadań dostosowane do uzyskanych wyników, umożliwiające rozwijanie tych umiejętności, które na egzaminie wypadły najgorzej.

Raport ogólnopolski Próbnej Matury z Operonem zostanie zaprezentowany 15 stycznia 2018 r.